Home‎ > ‎Vacancies‎ > ‎

Universitair Docent Ontwikkeling/ondersteuning academische leergemeenschappen (217302)

posted 28 Aug 2017, 02:53 by ICO Education   [ updated 28 Aug 2017, 02:53 ]
Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen.

Functieomschrijving

Het betreft een tijdelijke vacature voor de functie van universitair docent Onderwijskunde met een speciale focus op de ontwikkeling en ondersteuning van academische leergemeenschappen (Academic Learning Communities: ALC’s). In 2015 heeft de Rijksuniversiteit Groningen deze ALC’s universiteitsbreed ingevoerd. Naar aanleiding van de positieve ervaringen in de afgelopen tijd zullen de ALC’s in de komende jaren nog intensiever worden ingebed in het onderwijs van de Faculteit GMW en in het bijzonder de afdeling “Pedagogiek en Onderwijskunde”. De activiteiten omvatten een verdere ontwikkeling van de ALC werkvorm alsmede het realiseren van de student- en docentondersteuning. Een achtergrond in de onderwijskunde en/of ontwikkelings- en onderwijspsychologie is gewenst. Initiatief op het vlak van onderwijs en onderzoek wordt op prijs gesteld, evenals het initiëren en continueren van samenwerking met de praktijk.

Er wordt van de functionaris verwacht dat hij/zij in staat is te werken in een team van docenten en onderzoekers. Daarnaast wordt ook gevraagd zelfstandig werk te leveren. De aanstelling zal bestaan uit onderwijsactiviteiten en uit onderzoek. Het zwaartepunt van de onderwijsactiviteiten omvat het ontwikkelen en ondersteunen van studenten en docenten bij de ALC werkvorm. Daarnaast zal de functionaris bijdragen aan de verschillende bachelor- en masterprogramma’s (colleges, begeleiding werkgroepen, stages, theses, coördinerende taken) met de nadruk op onderwijskunde en/of ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

Het wetenschappelijk onderzoek dat hij/zij zal verrichten is nauw verbonden met de activiteiten die worden ontplooid in het kader van de ontwikkelings- en ondersteuningsactiviteiten bij de ALC werkvorm (bijv. onderzoek naar “waardecreatie” (value creation) dat mogelijke leeruitkomsten van ALC’s benadert vanuit een breder perspectief dan traditionele studievoortgangsindicatoren). Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties, presentaties op nationale en internationale conferenties, enz.

Functie-eisen

We zoeken een ambitieuze Universitair Docent die bij voorkeur voldoet aan de volgende functie-eisen:
• gepromoveerd in één van de gedragswetenschappen, bij voorkeur de onderwijskunde, op een voor de functie relevant onderwerp
• aantoonbare kennis van ontwikkelings- en onderwijspsychologie
• ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van student- en docentondersteuning (bijv. in de vorm van handleiding, cursusontwerp, workshops en trainingen)
• ervaring in het onderwijs geven aan en de begeleiding van studenten (colleges, theses) en bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak (o.a. de bereidheid om de BKO te behalen); het bezit van een BKO strekt tot aanbeveling
• gedegen kennis van onderzoeksopzetten en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
• affiniteit met het hoger onderwijs en aantoonbare kennis van onderzoek naar leren en instructie, in het bijzonder academische leergemeenschappen, samenwerkend leren en/of leernetwerken (bijv. d.m.v. het proefschrift)
• wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften
• goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid in het doen van onderzoek in een praktijksituatie, in nauwe samenwerking met anderen
• goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 3475,- bruto per maand (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) tot maximaal € 5405,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van in totaal 4 jaar.

Datum van indiensttreding: Zo spoedig mogelijk.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs en 2 namen en contactgegevens van referenties te sturen vóór 09.09.2017, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

(gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures)

Reageren op deze vacature