Home‎ > ‎Vacancies‎ > ‎

Universitair Docent Onderwijskunde (217349)

posted 28 Aug 2017, 02:45 by ICO Education   [ updated 28 Aug 2017, 02:45 ]

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Onderwijskunde. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Onderwijskunde
Onderwijskunde maakt onderdeel uit van de Afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor-, master- en research masterstudenten en, in samenwerking met drie Hogescholen, de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Binnen de basiseenheid Onderwijskunde wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van leeromgevingen, determinanten van onderwijssucces, innovatie, evidence-based onderwijs en burgerschap.

Functieomschrijving

Het betreft een vacature voor vijf jaar voor de functie van universitair docent Onderwijskunde met een nadruk op management-, organisatie-, innovatie- en beleidsvraagstukken in het onderwijs.

Er wordt van de functionaris verwacht dat hij/zij in staat is te werken in een team van docenten en onderzoekers. Daarnaast wordt ook gevraagd zelfstandig werk te leveren. Het nemen van initiatieven op het vlak van onderzoek en onderwijs wordt op prijs gesteld, evenals het initiëren en continueren van samenwerking met de praktijk. Het wetenschappelijk onderzoek dat hij/zij zal verrichten ligt op het terrein van onderwijsorganisatie & -management en besturingsvraagstukken en heeft een omvang van 40% van de aanstelling.

Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties, presentaties op nationale en internationale conferenties, enz. Tevens wordt de functionaris ingezet voor 60% van de aanstelling voor het onderwijs in de bachelor- en masterprogramma’s (colleges, begeleiding werkgroepen, stages, theses, coördinerende taken) met een nadruk op onderwijsorganisatie & -management en besturing.

Functie-eisen

  • gepromoveerd in één van de gedragswetenschappen, bij voorkeur de onderwijskunde of bestuurskunde, op een voor de functie relevant onderwerp
  • aantoonbare kennis van onderzoek naar organisatie, management en besturingsvraagstukken in het onderwijs
  • kennis van statistiek en methodologie van gedragswetenschappelijk (evaluatie)onderzoek
  • wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften
  • ervaring in het onderwijs aan en de begeleiding van studenten (colleges, theses) en bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak (o.a. de bereidheid om de BKO te behalen).

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 3475,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd, exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van vijf jaar. Een aanstelling van 0,8 fte is bespreekbaar.

Datum van indiensttreding: Zo spoedig mogelijk.

Application

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs, te sturen voor 11.09.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier: http://www.rug.nl/about-us/work-with-us/job-opportunities/overview?details=00347-02S0005TEP

Information

Voor informative kunt u contact opnemen met: Prof.dr. R.J. Bosker, +31 50 3636631 (secretary), r.j.bosker@rug.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.