Home‎ > ‎Vacancies‎ > ‎

Postdoc onderwijspedagogiek/onderwijskunde

posted 13 Nov 2017, 01:16 by ICO Education   [ updated 13 Nov 2017, 01:16 ]
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen - 
Functietitel: Postdoc onderwijspedagogiek/onderwijskunde
Fte: 0,8 – 1,0 fte
VU eenheid: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Vacaturenummer: 17317
Publicatiedatum: 9 november 2017
Sluitingsdatum: 21 december 2017

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas) werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening.

Functie-inhoud
Dit postdocproject maakt deel uit van een grootschalig onderzoeksproject naar de rol van verwondering in het basisonderwijs en de relatie tussen verwondering en het floreren van kinderen. Er is momenteel veel aandacht voor de vraag waar het eigenlijk om gaat bij onderwijs: kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt, kinderen opvoeden tot ‘goede’ burgers, of ook iets meer of iets anders zoals bijdragen aan een zinvol en gelukkig leven. De vraag naar het belang van verwondering in het onderwijs sluit hierbij aan. Als onderwijs geïnspireerd wordt door verwondering en verwondering stimuleert, heeft dit dan invloed op het floreren van kinderen? Is verwondering in zichzelf waardevol? Gaan kinderen er beter van leren? Draagt het bij aan hun morele ontwikkeling? In het overkoepelende onderzoeksproject worden deze vragen door middel van theoretisch en empirisch onderzoek beantwoord.

Het onderhavige postdocproject is tweeledig: in het eerste deel (maart 2018 - februari 2019) ontwikkelt en valideert de postdoc een instrument (digitale vragenlijst) waarmee het gevoel voor verwondering van kinderen in kaart kan worden gebracht; in het tweede deel (maart 2019 - augustus 2020) neemt de postdoc deze vragenlijst, in combinatie met verschillende bestaande instrumenten, af op 60 basisscholen en onderzoekt verbanden tussen verwondering en verschillende aspecten van floreren.

De aan te stellen postdoc zal deel uitmaken van de sectie Onderwijswetenschappen op de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het onderzoeksproject is gefinancierd door de John Templeton Foundation.

Kerntaken
· Het ontwikkelen en valideren van een digitale vragenlijst waarmee het gevoel voor verwondering van kinderen in kaart kan worden gebracht;
· Het uitvoeren van kwantitatief onderzoek op 60 basisscholen (groep 7 en 8);
· (Mede) begeleiden van b-theses en m-theses die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het onderzoek;
· Statistische (multilevel) analyse van verzamelde data;
· Verzorgen van presentaties op (inter)nationale congressen en bijeenkomsten;
· Publiceren van de resultaten in internationale journals, vakbladen en andere media.

Functie-eisen

De kandidaat heeft:
· een PhD in de gedragswetenschappen (onderwijskunde, pedagogiek of psychologie) of aanverwante discipline of heeft voor 1 maart 2018 goedkeuring van de promotiecommissie om de dissertatie te verdedigen;
· ervaring met empirisch onderzoek in onderwijssettings;
· aantoonbare ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en het ontwikkelen van meetinstrumenten;
· uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden op verschillende niveaus (kinderen, leraren, collega’s, etc.);
· gepubliceerd in vooraanstaande internationale tijdschriften;
· uitstekende organisatorische vaardigheden;
· de vaardigheden om goed samen te werken binnen een team/consortium;
· uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en (academisch) Engels.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, waarbij een verlenging van de arbeidsovereenkomst tot een totaal van 3 jaar op basis van 0,8 fte tot de mogelijkheden behoort. Voor de laatste periode zal, indien gewenst, bekeken worden of uitbreiding tot 1,0 fte met onderwijstaken mogelijk is. De beoogde startdatum van de aanstelling is 1 maart 2018.

Op de website(www.werkenbijdevu.nl) vindt u onze aantrekkelijke verdere arbeidsvoorwaarden zoals:
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;
• ruime bijdrage aan reiskosten OV woon-werkverkeer;
• keuzemodel arbeidsvoorwaarden met diverse uitruilmogelijkheden.

Salaris
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.238,- bruto per maand (salarisschaal 10:5) en maximaal € 3.722,- bruto per maand (salarisschaal 11:2) bij een voltijds dienstverband conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informatie
Een projectbeschrijving en additionele informatie kunt u opvragen bij Dr. Anders Schinkel, e-mail: a.schinkel@vu.nl, tel.: 020 5983843.

Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties voorzien van curriculum vitae en motivatiebrief kunt u onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header voor 21 december 2017 richten aan: a.schinkel@vu.nl.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden de tweede week van januari 2018.