Home‎ > ‎Vacancies‎ > ‎

POSTDOC ONDERWIJSPEDAGOGIEK/ONDERWIJSKUNDE

posted 23 Apr 2018, 03:15 by ICO Education   [ updated 23 Apr 2018, 03:15 ]
VU Amsterdam - 
Voor 1.0 fte
Vacaturenummer 18138

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas) werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs. 
  
De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening. 
  
Functie-inhoud
Dit postdocproject maakt deel uit van een grootschalig onderzoeksproject naar de rol van verwondering in het basisonderwijs en de relatie tussen verwondering en het floreren van kinderen. Het onderhavige postdocproject is tweeledig: in het eerste deel (september 2018 - mei 2019) ontwikkelt en valideert de postdoc een instrument (digitale vragenlijst) voor leerkrachten waarmee in kaart kan worden gebracht in welke mate onderwijs in de bovenbouw van de lagere school verwondering bevordert, en welke activiteiten en onderwijservaringen dit het meeste doen; daarnaast wordt een vragenlijst voor schoolleiders ontwikkeld. In het tweede deel (juni 2019 - augustus 2020) neemt de postdoc deze vragenlijsten af op 60 basisscholen en onderzoekt verbanden tussen de mate waarin onderwijs verwondering bevordert en verschillende aspecten van het floreren van kinderen. Hiertoe worden ook data uit een ander postdocproject gebruikt. 
  
De aan te stellen postdoc zal deel uitmaken van de sectie Onderwijswetenschappen op de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het onderzoeksproject is gefinancierd door de John Templeton Foundation. 
  
Kerntaken
• Het ontwikkelen en valideren van een digitale vragenlijst voor leerkrachten waarmee in kaart kan worden gebracht in welke mate onderwijs in groep 7 en 8 van de basisschool verwondering bevordert, en welke activiteiten en onderwijservaringen dat het meeste doen; 
• Het ontwikkelen van een aanvullende vragenlijst voor schoolleiders, betreffende het schoolbeleid; 
• Het uitvoeren van kwantitatief onderzoek op 60 basisscholen (leerkrachten en schoolleiders); 
• (Mede) begeleiden van b-theses en m-theses die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het onderzoek;  
• Statistische (multilevel) analyse van verzamelde data; 
• Verzorgen van presentaties op (inter)nationale congressen en bijeenkomsten; 
• Publiceren van de resultaten in internationale journals, vakbladen en andere media. 
  
Functie-eisen
De kandidaat heeft: 
• Een PhD in de gedragswetenschappen (onderwijskunde, pedagogiek of psychologie) of aanverwante discipline of heeft voor 1 september 2018 goedkeuring van de promotiecommissie om de dissertatie te verdedigen; 
• Ervaring met empirisch onderzoek in onderwijssettings; 
• Aantoonbare ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en het ontwikkelen van meetinstrumenten; 
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden op verschillende niveaus; 
• Gepubliceerd in vooraanstaande internationale tijdschriften; 
• Uitstekende organisatorische vaardigheden; 
• De vaardigheden om goed samen te werken binnen een team/consortium; 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en (academisch) Engels. 
  
Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, waarbij een verlenging van de arbeidsovereenkomst tot een totaal van 2 jaar tot de mogelijkheden behoort. In de eerste fase van het project (september 2018 – mei 2019) betreft het een aanstelling voor 1,0 fte; in de tweede fase (mei 2019 – augustus 2020) gaat het om een aanstelling voor 0,8 fte. Voor de laatste periode zal, indien gewenst, bekeken worden of uitbreiding tot 1,0 fte met onderwijstaken mogelijk is. De beoogde startdatum van de aanstelling is 1 september 2018. 
  
Op de website (www.werkenbijdevu.nl) vindt u onze aantrekkelijke verdere arbeidsvoorwaarden zoals: 
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag; 
• Minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur; 
• Ruime bijdrage aan reiskosten OV woon-werkverkeer; 
• Keuzemodel arbeidsvoorwaarden met diverse uitruilmogelijkheden. 
  
Salaris
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.238,- bruto per maand (salarisschaal 10:5) en maximaal € 3.722,- bruto per maand (salarisschaal 11:2) bij een voltijds dienstverband conform de CAO Nederlandse Universiteiten. 
  
Informatie
Een projectbeschrijving en additionele informatie kunt u opvragen bij Dr. Anders Schinkel, e-mail: a.schinkel@vu.nl, tel.: 020 59 83843.  
  
Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties voorzien van curriculum vitae en motivatiebrief kunt u onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header voor 24 mei 2018 richten aan: a.schinkel@vu.nl

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden begin juni 2018.