Home‎ > ‎Vacancies‎ > ‎

PhD Schoolloopbanen voortgezet onderwijs: schoolbeleid en profielkeuzes (217195)

posted 15 May 2017, 00:37 by ICO Education   [ updated 15 May 2017, 00:38 ]
Rijksuniversiteit Groningen - 
Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de meer dan 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Onderwijskunde. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit GMW werken ca. 600 medewerkers.

Onderwijskunde maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en verzorgt onderwijs voor bachelor, master en research master studenten en, in samenwerking met drie Hogescholen, de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Binnen de basiseenheid Onderwijskunde wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van leeromgevingen, determinanten van onderwijssucces, innovatie, evidence-based onderwijs en burgerschap.

Functieomschrijving

In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen kiezen uit een groot aantal schoolvakken, profielen en schoolniveaus. Verschillende keuzes leiden hierbij tot verschillende schoolloopbanen. Een leerling die begint in een havo/vwo-brugklas kan na 6 jaar bijvoorbeeld een vwo-diploma met het profiel Natuur & Techniek behalen, of na 5 jaar een havo-diploma met het profiel Natuur & Gezondheid. In dit project wordt onderzocht of een gekozen schoolloopbaan verklaard kan worden uit de feitelijke, aangeboden en aanbevolen keuzemogelijkheden binnen een school. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het project bestaat uit twee deelprojecten. Deelproject 1, waar de huidige vacature voor is uitgezet, richt zich op het schoolbeleid en profielkeuzes van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deelproject 2 richt zich op de keuzemogelijkheden en schoolprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs (zie de vacature ‘Schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs: keuzemogelijkheden en schoolprestaties’).

In het voortgezet onderwijs maken leerlingen op verschillende momenten keuzes tussen schoolvakken, profielen en schoolniveaus. In de praktijk zijn niet alle keuzes voor iedere leerling mogelijk. Dit kan komen omdat een school in het verleden heeft ervaren dan sommige keuzes vaker leiden tot zittenblijven of afstroom, of omdat sommige combinaties van vakken moeilijk zijn in te roosteren. In dit onderzoek gaan we na in hoeverre en op welke manier profiel- en vakkenkeuzes beïnvloed en ingeperkt (of verruimd) worden door het beleid en de cultuur van een school. In het eerste deel van het project worden schoolbeleid, de overgangs- en doorstroomregelingen, en de keuzemogelijkheden binnen scholen in kaart gebracht. In het tweede deel van het project worden de schoolculturen bestudeerd, bijvoorbeeld hoe de leerlingen geholpen worden bij het kiezen van een passende schoolloopbaan. In het derde deel van het project zullen discrepanties tussen schoolbeleid en -cultuur aan de ene kant, en de profiel- en vakkenkeuzes van leerlingen aan de andere kant, worden onderzocht. Uiteindelijk levert het project, samen met deelproject 2, een systematisch overzicht op van de voor- en nadelen van elke keuze die een leerling in het voortgezet onderwijs kan maken. Met deze informatie krijgen zowel leerlingen als scholen beter inzicht in het grote aantal keuzemogelijkheden en de eventuele gevolgen van verschillende keuzes. Om een nieuwe generatie leerlingen te helpen bij het maken van hun keuzes zal een online besliswijzer worden ontwikkeld.

Het projectteam zal bestaan uit twee promovendi, die bij de uitvoering van het project begeleid zullen worden door twee senior-onderzoekers en een promotor. De looptijd van het project is 5 jaar. De promovendus wordt aangesteld voor 0.8 fte. Van de promovendus wordt verwacht dat hij/zij de literatuur die relevant is voor het project bestudeert en samenvat, data van een groot aantal leerlingen op verschillende scholen verzamelt, de verzamelde data analyseert met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, en meerdere wetenschappelijke artikelen en een dissertatie schrijft.

Functie-eisen

• afgestudeerd (MSc of drs.) in de sociale wetenschappen, bij voorkeur in de onderwijskunde, pedagogiek, of psychologie
• goede studieresultaten behaald hebben in bachelor- en masterstudie; het gevolgd hebben van een research master strekt tot de aanbeveling
• kennis van en ervaring met onderzoek doen in het voortgezet onderwijs is een pre
• goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid om onderzoek te doen in samenwerking met anderen is een belangrijke vereiste
• ervaring met het verwerken en analyseren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data is een pre
• goede uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2191,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 2801,- per maand in het laatste aanstellingsjaar bij volledige werktijd. Het betreft een aanstelling voor de periode van in totaal vijf jaar die dient te worden afgesloten door middel van een individuele dissertatie. Na een jaar wordt op grond van een beoordeling bepaald of de aanvankelijke aanstelling van 18 maanden verlengd zal worden met de resterende drie jaar en zes maanden.

Datum van indiensttreding: 1 september 2017.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en een cijferlijst c.q. resultatenlijst van uw studie (digitaal) te sturen vóór 30.05.2017, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

(gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures)

Reageren op deze vacature