Home‎ > ‎

Vacancies


POSTDOC ONDERWIJSPEDAGOGIEK/ONDERWIJSKUNDE

posted 23 Apr 2018, 03:15 by ICO Education   [ updated 23 Apr 2018, 03:15 ]

VU Amsterdam - 
Voor 1.0 fte
Vacaturenummer 18138

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas) werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs. 
  
De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening. 
  
Functie-inhoud
Dit postdocproject maakt deel uit van een grootschalig onderzoeksproject naar de rol van verwondering in het basisonderwijs en de relatie tussen verwondering en het floreren van kinderen. Het onderhavige postdocproject is tweeledig: in het eerste deel (september 2018 - mei 2019) ontwikkelt en valideert de postdoc een instrument (digitale vragenlijst) voor leerkrachten waarmee in kaart kan worden gebracht in welke mate onderwijs in de bovenbouw van de lagere school verwondering bevordert, en welke activiteiten en onderwijservaringen dit het meeste doen; daarnaast wordt een vragenlijst voor schoolleiders ontwikkeld. In het tweede deel (juni 2019 - augustus 2020) neemt de postdoc deze vragenlijsten af op 60 basisscholen en onderzoekt verbanden tussen de mate waarin onderwijs verwondering bevordert en verschillende aspecten van het floreren van kinderen. Hiertoe worden ook data uit een ander postdocproject gebruikt. 
  
De aan te stellen postdoc zal deel uitmaken van de sectie Onderwijswetenschappen op de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het onderzoeksproject is gefinancierd door de John Templeton Foundation. 
  
Kerntaken
• Het ontwikkelen en valideren van een digitale vragenlijst voor leerkrachten waarmee in kaart kan worden gebracht in welke mate onderwijs in groep 7 en 8 van de basisschool verwondering bevordert, en welke activiteiten en onderwijservaringen dat het meeste doen; 
• Het ontwikkelen van een aanvullende vragenlijst voor schoolleiders, betreffende het schoolbeleid; 
• Het uitvoeren van kwantitatief onderzoek op 60 basisscholen (leerkrachten en schoolleiders); 
• (Mede) begeleiden van b-theses en m-theses die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het onderzoek;  
• Statistische (multilevel) analyse van verzamelde data; 
• Verzorgen van presentaties op (inter)nationale congressen en bijeenkomsten; 
• Publiceren van de resultaten in internationale journals, vakbladen en andere media. 
  
Functie-eisen
De kandidaat heeft: 
• Een PhD in de gedragswetenschappen (onderwijskunde, pedagogiek of psychologie) of aanverwante discipline of heeft voor 1 september 2018 goedkeuring van de promotiecommissie om de dissertatie te verdedigen; 
• Ervaring met empirisch onderzoek in onderwijssettings; 
• Aantoonbare ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en het ontwikkelen van meetinstrumenten; 
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden op verschillende niveaus; 
• Gepubliceerd in vooraanstaande internationale tijdschriften; 
• Uitstekende organisatorische vaardigheden; 
• De vaardigheden om goed samen te werken binnen een team/consortium; 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en (academisch) Engels. 
  
Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, waarbij een verlenging van de arbeidsovereenkomst tot een totaal van 2 jaar tot de mogelijkheden behoort. In de eerste fase van het project (september 2018 – mei 2019) betreft het een aanstelling voor 1,0 fte; in de tweede fase (mei 2019 – augustus 2020) gaat het om een aanstelling voor 0,8 fte. Voor de laatste periode zal, indien gewenst, bekeken worden of uitbreiding tot 1,0 fte met onderwijstaken mogelijk is. De beoogde startdatum van de aanstelling is 1 september 2018. 
  
Op de website (www.werkenbijdevu.nl) vindt u onze aantrekkelijke verdere arbeidsvoorwaarden zoals: 
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag; 
• Minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur; 
• Ruime bijdrage aan reiskosten OV woon-werkverkeer; 
• Keuzemodel arbeidsvoorwaarden met diverse uitruilmogelijkheden. 
  
Salaris
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.238,- bruto per maand (salarisschaal 10:5) en maximaal € 3.722,- bruto per maand (salarisschaal 11:2) bij een voltijds dienstverband conform de CAO Nederlandse Universiteiten. 
  
Informatie
Een projectbeschrijving en additionele informatie kunt u opvragen bij Dr. Anders Schinkel, e-mail: a.schinkel@vu.nl, tel.: 020 59 83843.  
  
Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties voorzien van curriculum vitae en motivatiebrief kunt u onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header voor 24 mei 2018 richten aan: a.schinkel@vu.nl

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden begin juni 2018. 


Promovendus (1,0fte)

posted 19 Apr 2018, 03:43 by ICO Education   [ updated 19 Apr 2018, 03:44 ]

Open Universiteit -

GeplaatstDeadlineLocatie
vandaag5 meiHeerlen


FUNCTIEOMSCHRIJVING

Wij zijn binnen het topic ‘Brein, Leefstijl en Leren’ van het Welten instituut op zoek naar een promovendus op het project ‘PHIT2LEARN; Beweeginterventies om leren in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) te verbeteren’. Doel van dit project is het onderzoeken van de effectiviteit van lichamelijke activiteit- en zitgedraginterventies op een variëteit aan leeruitkomsten bij leerlingen in het MBO. Afhankelijk van het soort interventie en het potentiele mechanisme, dat ten grondslag ligt aan de acute, korte-termijn, of lange-term effecten, variëren deze uitkomstmaten van specifieke effecten op cognitief functioneren, tot algemene effecten op schoolprestaties en vitaal burgerschap/werknemerschap. U zult een aantal nieuwe studies opstarten op diverse MBO-scholen om het causaal effect van beweging op de leerprestaties te onderzoeken. Daarnaast zult u met data die reeds verzameld zijn aan de slag gaan. Dit alles zal resulteren in een proefschrift. U staat mede aan de basis van het opzetten van een reeks projecten. U bent verantwoordelijk voor de dataverzameling, data-analyses en rapportage van de resultaten in wetenschappelijke publicaties. Daarnaast bent u bereid disseminatieproducten te verzorgen voor het algemene publiek (bijv. het houden van lezingen tijdens ouderavonden, docentprofessionaliseringsactiviteiten, brochurematerialen, enzovoorts).

FUNCTIE-EISEN

U bent een gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken en die een klas met studenten op het MBO weet uit te dagen. U beschikt over een afgeronde universitaire (master) opleiding Psychologie, Gezondheidswetenschappen, Biologie, Geneeskunde, Onderwijswetenschappen of een vergelijkbare opleiding. Enige ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen en data-analyse (SPSS) strekt tot aanbeveling. U heeft interesse in de relatie tussen beweging, cognitie en leren en beschikt over goede organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden. U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels. Bovendien bent U resultaatgericht met een proactieve instelling en een representatief voorkomen en heeft u affiniteit met de doelgroep. Kortom, wij zijn op zoek naar een duizendpoot!

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.222,- bruto per maand bij een volledig dienstverband. 
De aanstelling van de promovendus geschiedt in tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot 4 jaar.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

WERKGEVER

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en VlaanderenDe Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie . 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

 

http://www.ou.nl/

AFDELING

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW)

De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW) is sterk in onderwijs en onderzoek. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie en een master Onderwijswetenschappen. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het onderzoeksprogramma van wetenschapsgebied Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten. Het onderzoek van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op de adaptatie van werkenden aan een dynamische werkomgeving en de uitdagingen en belemmeringen die dit met zich meebrengt. Het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, is onderdeel van de faculteit PenOW en speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van onderwijs en de professionalisering van docenten.

http://www.ou.nl/psychologie

ADDITIONELE INFORMATIE

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Renate de Groot, hoogleraar Biopsychologie van Leren, vakgroepvoorzitter Fostering Efficient, Effective, and Enjoyable Leraning, tel. 045-5762276, e-mail renate.degroot@ou.nl of dr. Jérôme Gijselaers, universitair docent, tel 045-5762379, email jerome.gijselaers@ou.nl.

POST-DOCTORAL RESEARCHER IN PROFESSIONAL IDENTITY DEVELOPMENT AND CAREER CHOICES OF STEM STUDENTS AND YOUNG PROFESSIONALS

posted 17 Apr 2018, 06:28 by ICO Education   [ updated 17 Apr 2018, 06:28 ]

The department of Educational Sciences is specialised in research on professional learning in organisations. Researchers at our department study the formal and informal learning climate in organisations, as well as the design of schooling and training programs. Our studies often take place in the high-tech, health, and educational sector with the intention to understand, evaluate and optimize professional learning in these professional contexts. We aim to understand the interactions between learning processes on the individual, team, and organizational level and design (technology based) interventions to optimize these processes. In our research group, we combine expertise from a range of disciplines (e.g., educational sciences, psychology, business administration). Staff members participate in the ICO research school (the Interuniversity Centre of Educational Sciences) and the Twente Graduate School. Our department is responsible for the courses of the Human Resource Development track of the Master Educational Science and Technology, and the corresponding pre-Master program.

JOB DESCRIPTION

While the popularity of STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) study programs increased over the past 10 years, dropout rates among STEM students are high during college years, and during the transition to the labour market: less than half of all highly-educated STEM graduates opts for a career in the technical sector. In our previous project ‘Mind the gap’, we discovered that STEM students’ professional identity formation forms an important parameter to explain career choices. Especially non-prototypical STEM students (e.g., females, generalists) identify less with their future profession, have less confidence in a career in the technical sector, and thus have a lower tendency to choose for a career in STEM. The follow-up project ‘Bridge the gap’ (https://www.techyourfuture.nl/a-955/bridge-the-gap), focusses on how professional identity of STEM students and professionals changes over time in interaction with the (technical) study or work context. In addition, tools and interventions will be developed, tested and implemented to strengthen STEM students’ and professionals’ professional identity formation and guide them in making conscious career choices. This post-doc project forms an excellent opportunity to conduct scientific research that is directly relevant and applicable to field practitioners. 

As a post-doctoral researcher in this project, your job is to

 • Design and conduct longitudinal field studies and intervention studies
 • Implement evidence-based tools on professional identity development in educational and corporate STEM contexts
 • Coordinate data collection across study samples and phases and manage communication with participants
 • Work in close collaboration with researchers in the project team (including a PhD-student; click here for PhD vacancy), as well as stakeholders and practitioners in the technical (educational and corporate) field.
 • Present findings for a scientific and a non-scientific audience
 • Report findings in peer-reviewed scientific journals and research reports 

The division of tasks between the PhD-position and post-doc position will be done based on expertise and interests of the candidates. The 3,5-year research project is a collaboration between University of Twente, Utrecht University and Saxion University of Applied Sciences. In addition, a consortium of five higher education institutes, 18 technical companies, and three expertise centres is participating in the project. The project is funded by TechYourFuture, 4TU Centre of Engineering Education, and TechniekPact Twente.

YOUR PROFILE

You hold a PhD degree in (Social, Organizational, Business) Psychology, Educational Science, or a related field. In addition, you:

 • have expertise or demonstrable interest in professional learning and development;
 • have an interest in the challenges related to STEM students’ school-work transitions; also from a gender and diversity perspective;
 • have experience with field research, and preferably with longitudinal field and/or intervention studies;
 • have strong methodological and statistical knowledge and a willingness to learn additional statistical skills;
 • have good social and communication skills in academic as well as non-academic contexts;
 • are fluent in English and Dutch (minimum C1-level) and have excellent writing skills. This has resulted in a good publication record and/or a promising publication pipeline;
 • are willing and have proven ability to work independently, but also to collaborate with the team and stakeholders. 

Job application

Your application should include the following documents:

 • a cover letter (in English or Dutch) which explains your interest in the position and your qualifications for it;
 • a curriculum vitae which also includes the name and e-mail address/telephone number for (preferably) two or more references;
 • a copy of your PhD-thesis or, if it is not yet available, an outline and summary of your thesis and one of your scientific papers. 

Applications should be uploaded via the application link below. Since only three documents can be uploaded per application, please combine documents if needed.

The application deadline is May 30th, 2018. Interviews will be held in June. 

For additional information about this position you can contact dr. Ruth van Veelen (r.vanveelen@uu.nl) or dr. Maaike Endedijk (only after appointment via Sandra Schele, s.schele@utwente.nl / 053-4892022).

More information about the department of Educational Science can be found on the following website: https://www.utwente.nl/en/bms/owk/

OUR OFFER

A 3-year part-time postdoc position (0,6 fte), starting September 1st (preferred). There are options to extend the contract with teaching tasks to a full-time position. The gross salary is in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities (CAO NU) € 2.588,- to € 4.757,- per month for a fulltime position, depending on experience. On top of this, you receive a holiday allowance of 8% of the gross annual salary and an 8.3% end-of-year bonus. 

We offer excellent auxiliary terms of employment, such as professional and personal development programs; a secondary remuneration package; a dynamic environment with enthusiastic colleagues; and an organization focusing on internationalization and a high degree of responsibility and independence.

THE ORGANIZATION

The University of Twente. We stand for life sciences and technology. High tech and human touch. Education and research that matter. New technology which leads change, innovation and progress in society. The University of Twente is the only campus university of the Netherlands; divided over five faculties we provide more than fifty educational programmes. We have a strong focus on personal development and talented researchers are given scope for carrying out groundbreaking research.

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status or disability status. Because of our diversity values we do particularly support women to apply.

Faculty of Behavioural, Management and Social sciences 
The Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) strives to play a pivotal role in understanding, co-engineering and evaluating innovation in society. Innovation is driven by advances in technology. Through 'social engineering' these technological advances are embedded in society befitting human needs and behaviour, within proper public and private management and business structures. For this the faculty of BMS upholds high quality disciplinary knowledge in psychology, business administration, public administration, communication science, philosophy, educational science and health sciences. All with a focus on the challenges in society. Research is strongly connected to our Institutes on Governance (IGS), ICT (CTIT), Health (MIRA) and Nanotechnology (MESA+).

POST-DOCTORAL RESEARCHER IN PROFESSIONAL IDENTITY DEVELOPMENT AND CAREER CHOICES OF STEM STUDENTS AND YOUNG PROFESSIONALS
APPLY NOW

PHD POSITION IN PROFESSIONAL IDENTITY DEVELOPMENT AND CAREER CHOICES OF STEM STUDENTS AND YOUNG PROFESSIONALS

posted 17 Apr 2018, 06:26 by ICO Education   [ updated 17 Apr 2018, 06:26 ]

The department of Educational Sciences is specialised in research on professional learning in organisations. Researchers at our department study the formal and informal learning climate in organisations, as well as the design of schooling and training programs. Our studies often take place in the high-tech, health, and educational sector with the intention to understand, evaluate and optimize professional learning in these professional contexts. We aim to understand the interactions between learning processes on the individual, team, and organizational level and design (technology based) interventions to optimize these processes. In our research group, we combine expertise from a range of disciplines (e.g., educational sciences, psychology, business administration). Staff members participate in the ICO research school (the Interuniversity Centre of Educational Sciences) and the Twente Graduate School.

JOB DESCRIPTION

While the popularity of STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) study programs increased over the past 10 years, dropout rates among STEM students are high during college years, and during the transition to the labour market: less than half of all highly-educated STEM graduates opts for a career in the technical sector. In our previous project ‘Mind the gap’, we discovered that STEM students’ professional identity formation forms an important parameter to explain career choices. Especially non-prototypical STEM students (e.g., females, generalists) identify less with their future profession, have less confidence in a career in the technical sector, and thus have a lower tendency to choose for a career in STEM. The follow-up project ‘Bridge the gap’ (https://www.techyourfuture.nl/a-955/bridge-the-gap), focusses on how professional identity of STEM students and professionals changes over time in interaction with the (technical) study or work context. In addition, tools and interventions will be developed, tested and implemented to strengthen STEM students’ and professionals' professional identity formation and guide them in making conscious career choices. This PhD project forms an excellent opportunity to conduct scientific research that is directly relevant and applicable to field practitioners.

As a PhD candidate in this project, your job is to

 • Design and conduct longitudinal field studies and intervention studies
 • Implement evidence-based tools on professional identity development in educational and corporate STEM contexts
 • Work in close collaboration with researchers in the project team (including a post-doctoral researcher; click here for post-doc vacancy), as well as stakeholders and practitioners in the technical (educational and corporate) field.
 • Present findings for a scientific and a non-scientific audience
 • Report findings in peer-reviewed scientific journals, research reports, and finalise a dissertation. 

The division of tasks between the PhD-position and post-doc position will be done based on expertise and interests of the candidates. The 3,5-year research project is a collaboration between University of Twente, Utrecht University and Saxion University of Applied Sciences. In addition, a consortium of five higher education institutes, 18 technical companies, and three expertise centres is participating in the project. The project is funded by TechYourFuture, 4TU Centre of Engineering Education, and TechniekPact Twente.

YOUR PROFILE

You have a MSc. degree in (Social, Organizational, Business) Psychology, Educational Science, or a related field. In addition, you:

 • have expertise or demonstrable interest in professional learning and development;
 • have an interest in the challenges related to STEM students’ school-work transitions; also from a gender and diversity perspective
 • have experience in field research with an interest in longitudinal field research and intervention studies;
 • have strong methodological and statistical knowledge and a willingness to learn additional statistical skills;
 • have good social and communication skills in academic as well as non-academic contexts;
 • are fluent in English and Dutch (minimum C1-level) and have excellent writing skills;
 • are willing and have proven ability to work independently, but also to collaborate with the team and stakeholders. 

Job application

Your application should include the following documents:

 • a cover letter (in English or Dutch) which explains your interest in the position and your qualifications for it;
 • a curriculum vitae which also includes the name and e-mail address/telephone number for (preferably) two or more references;
 • a copy of your master's thesis or, if it is not yet available, a summary and table of contents of the thesis and an additional writing piece.

Applications should be uploaded via the application link below. Since only three documents can be uploaded per application, please combine documents if needed.

The application deadline is May 30th, 2018. Interviews will be held in June.

For additional information about this position you can contact dr. Ruth van Veelen (r.vanveelen@uu.nl) or dr. Maaike Endedijk (only after appointment via Sandra Schele, s.schele@utwente.nl / 053-4892022).

More information about the department of Educational Science can be found on the following website: https://www.utwente.nl/en/bms/owk/

OUR OFFER

A 3,5 year fulltime PhD position at the University of Twente (starting date September 1st, 2018), with a qualifier after 1 year. In accordance with the Dutch Collective Labour Agreement for Universities, the monthly salary starts at € 2.222 gross per month in the first year, leading up to € 2.840 gross per month in the last year. Employees are also entitled to a holiday allowance of 8% of the gross annual salary and an 8.3% end-of-year bonus. 

We offer excellent auxiliary terms of employment, such as professional and personal development programs; a secondary remuneration package; a dynamic environment with enthusiastic colleagues; an organization focusing on internationalization and a high degree of responsibility and independence.

THE ORGANIZATION

The University of Twente. We stand for life sciences and technology. High tech and human touch. Education and research that matter. New technology which leads change, innovation and progress in society. The University of Twente is the only campus university of the Netherlands; divided over five faculties we provide more than fifty educational programmes. We have a strong focus on personal development and talented researchers are given scope for carrying out groundbreaking research.

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status or disability status. Because of our diversity values we do particularly support women to apply.

Faculty of Behavioural, Management and Social sciences 
The Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) strives to play a pivotal role in understanding, co-engineering and evaluating innovation in society. Innovation is driven by advances in technology. Through 'social engineering' these technological advances are embedded in society befitting human needs and behaviour, within proper public and private management and business structures. For this the faculty of BMS upholds high quality disciplinary knowledge in psychology, business administration, public administration, communication science, philosophy, educational science and health sciences. All with a focus on the challenges in society. Research is strongly connected to our Institutes on Governance (IGS), ICT (CTIT), Health (MIRA) and Nanotechnology (MESA+).

PHD POSITION IN PROFESSIONAL IDENTITY DEVELOPMENT AND CAREER CHOICES OF STEM STUDENTS AND YOUNG PROFESSIONALS
APPLY NOW

PhD-candidate position (f/m, 1.0 fte)

posted 17 Apr 2018, 06:21 by ICO Education   [ updated 17 Apr 2018, 06:22 ]

PublishedDeadlineLocation
11 Apr11 MayRotterdam

JOB DESCRIPTION

This project focuses on the transition from primary to secondary education in an urban environment. Research indicates that this transition is a vulnerable period in general, but specifically for pupils from a low socio-economic status (SES) and migrant background (Kurpershoek et al, 2016). In this transition, differences with their counterparts from high SES and majority backgrounds seem to be amplified. The project aims to shed light on the relevant underlying social-psychological processes during this transition. This will be done by describing and explaining processes in this transition using the Generation R database (https://www.generationr.nl). Furthermore, the project intends to design and test an intervention that aims to support the transition for primary school pupils (and their parents) in group 8 heading towards either the HAVO or VWO track.

The candidate is responsible for the experimental design, task selection, data collection, data analysis, and writing scientific papers for leading international peer reviewed scientific journals. The PhD candidate will participate in scientific meetings and departmental presentations. Following a PhD training in the Graduate School, following specific courses, participating in international conferences, and teaching are part of the position.

REQUIREMENTS

 • preferably a degree in psychology, pedagogical sciences or other relevant fields; a completed, relevant research Master is recommended;

 • excellent quantitative and qualitative research skills;

 • excellent writing skills;

 • a strong drive to conduct research;

 • flexibility and stress resistance;

 • excellent command of both Dutch and English;

 • an open personality with excellent communication - and organizational skills

 • ability to work well in a team, but also at a high degree of autonomy.

CONDITIONS OF EMPLOYMENT

This is a four-year PhD-position (1.0 fte). The initial contract will be running for a term of 1 year, which -depending on performance- will be extended.

Additional conditions of employment for a PhD-position:

The Erasmus University offers a salary of € 2.222,- gross per month in the first year up to a maximum of  € 2.840,- gross per month in the final year in accordance with the PhD student scale of CAO NU. Salary is based on a fulltime occupation. Objective of this temporary position is the production of a thesis leading to a PhD degree. Candidates are expected to submit a yearly progress report to the faculty’s standing committee for research.

The EUR has attractive employment conditions, which include a holiday allowance of 8.0%, an end-of-year bonus of 8.3% and 232 hours leave per year based on a full-time appointment. In the case of an 8-hour workday, you build weekly 2 hours extra of leave on. Furthermore, the EUR is connected the ABP for pension provision and we provide partially paid parental leave. Also, employees can use EUR facilities, such as the Erasmus Sports Centre and the University Library.

EMPLOYER

Erasmus University Rotterdam is a modern, highly ranked, international research university, based in the dynamic and diverse city of Rotterdam. We were founded in 1913 and nowadays host 23.000 students. Our faculties and institutions work on global, national and local social challenges in the areas of: healthy development, wealth, governance, culture.
The quality of research at Erasmus University, named after Rotterdam-born humanist and theologian Erasmus, is reflected in its consistent top-100 position in most major universities rankings. On the lively, modern campus, students and scholars of more than 100 nationalities are constantly encouraged to develop their talents and meet their ambition. www.eur.nl/english

 

DEPARTMENT

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
The Erasmus School of Social and Behavioural Sciences is home to a vast diversity of scientific disciplines: public administration, pedagogical sciences, psychology and sociology. In addition, the Erasmus University College, IHS, and two research institutes RISBO and DRIFT are linked to the faculty. This diversity is also reflected in the content of the (international) bachelor's and master's programs and in research. Our activities are always focused on people and society. At the FSS fundamental, internationally oriented research is of paramount importance. In addition, social research for professionals, policy makers, and the society is part of our research activities. FSS offers a stimulating research environment, and its researchers have received major national and international research grants. Appealing guest researchers and ambitious PhD candidates come along to conduct their research. Our education is small-scale and works with innovative forms of education such as Problem-Based Learning (PBL). Both the Dutch and English programs are highly ranked by students and alumni. FSS is home to over 2500 students and 300 staff-members.

Erasmus Initiative Vital Cities and Vital Citizens
The Erasmus University has recently launched three so-called Erasmus Initiatives, through which academic excellence and multidisciplinary collaboration in research is stimulated. One of these is the Vital Cities and Citizens project which aims to (i) to advance our understanding of the ways in which social and cultural transformations affect urban life - and (2) by doing so – to help cities thrive as places of inclusion, tolerance and cohesion, and better articulate the aspirations of their diverse, resilient and creative citizens. The Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens is a collaboration between the Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), the Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), and the International Institute of Social Studies (ISS).

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)
The Department of Psychology, Education & Child Studies houses innovative and highly ranked educational bachelor- and master programs. With the innovative didactical approach of Problem-Based Learning, small-scale education was introduced in Rotterdam. Our researchers publish in highly ranked journals and belong to the top of their fields. The well-equipped Erasmus Behavioural Lab makes it possible to conduct innovative research, and to train students in research and professional competencies.

ADDITIONAL INFORMATION

Additional information about the Erasmus University Rotterdam, the Faculty of Social Sciences and the Institute of Psychology can be obtained through one of the following links:
About the Erasmus University
About the Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Additional information about the vacancy can be obtained from Prof. dr. Sabine Severiens (Severiens@essb.eur.nl), Dr. Maartje Luijk (Luijk@essb.eur.nl) or Prof. dr. Lidia Arends (Arends@essb.eur.nl).
 
To apply, please send your application letter with your CV, a list of courses and grades, and the names and contact details of two referees May 11, 2018 by e-mail to: application.dpecs@essb.eur.nl. Please mention “PhD candidate Talented Urban Youth”.

Professorship "Learning Design"

posted 28 Mar 2018, 04:13 by ICO Education   [ updated 28 Mar 2018, 04:13 ]

KU Leuven - 

(ref. ZAP-2018-12)

Last modification : Thursday, February 8, 2018

There is a full time academic vacancy in the Faculty of Psychology and Educational Sciences (PPW) of KU Leuven (Belgium), in the field of Learning design. This vacancy is embedded in the research unit Education and Training. The post includes academic teaching, research and services to the community.
Duties
Research

The successful candidate is expected to:

 • develop a strong and innovative research program about designing learning environments, including the use of technology in learning environments;
 • develop collaborations with members of the research group Instructional Psychology and Technology, and with staff from the Faculty of Psychology and Educational Sciences and KU Leuven more generally;
 • acquire research funding and publish in international peer-reviewed journals;
 • supervise PhD students to a high standard.
Education

Teaching responsibilities include:

 •  courses in the field of designing learning environments (including the use of technology), with a clear commitment to the quality of the program as a whole, in the various Dutch and English BA and MSc programs that are offered by the faculty, at both the Leuven and Kortrijk campuses;
 •  supervision of BA and MSc theses and internships.


The candidate is expected to develop his/her teaching in line with the teaching philosophy of KU Leuven based on activating and research-based teaching. The precise teaching assignment will be determined in consultation with colleagues and the coordinator of the research unit, the program directors, the vice dean for education and the dean. The teaching assignment usually includes four course units (max. 20 credits) per academic year.

Service

The candidate is expected to:

 • take on academic responsibilities within the research unit and within the faculty;
 • actively engage in the translation and dissemination of scientific knowledge in the field of learning design to practice;
 • offer services to educational projects and initiatives at various levels and in different contexts nationally and internationally;
 • participate in national and international networks and policy committees.
Requirements
 • Candidates are expected to have a PhD in Educational Sciences, Psychology, or in a related discipline, provided that the candidate has relevant research experience in the field. 
 • Applicants are expected to have an excellent research track record, as evidenced by publications in international peer-reviewed journals within the domain of learning design. International research experience is appreciated, and if not yet acquired, this is a requirement during the first five years of a tenure track mandate. 
 • Applicants are expected to have excellent teaching skills and to be prepared to further develop these skills by attending courses organized by the faculty or the university. 
 • In addition to excellent research and educational skills, the applicant is expected to have good communication and organizational skills as well as (potential) leadership qualities. He/she will also be an excellent team player.
 • Proficiency in English is required.
 • The official administrative language used at KU Leuven is Dutch. If you do not speak Dutch (or do not speak it well) at the start of employment, KU Leuven will provide language training to enable you to take part in administrative meetings. Before teaching courses in Dutch or English, you will be given the opportunity to learn Dutch, respectively English, to the required standard.
Offer

We are offering a full time employment in a dynamic and internationally oriented research environment. Depending on the candidate’s record and qualifications, he/she will be appointed at one of the academic staff grades.

Please include a research statement (no more than 5 pages) when applying for this post. In addition, please include a teaching statement (no more than 5 pages) outlining your approach to teaching.

Interested?
For more information please contact Prof. dr. Rianne Janssen, tel.: +32 16 32 61 84, mail: rianne.janssen@kuleuven.be. For problems with online applying, please contact solliciteren@kuleuven.be.
You can apply for this job no later than March 31, 2018 via the online application tool
KU Leuven seeks to foster an environment where all talents can flourish, regardless of gender, age, cultural background, nationality or impairments. If you have any questions relating to accessibility or support, please contact us at diversiteit.HR@kuleuven.be.

Full Professor at the Eindhoven School of Education (ESoE) - 0.8-1.0 fte (V32.3276)

posted 27 Mar 2018, 00:05 by ICO Education   [ updated 27 Mar 2018, 23:01 ]


The Eindhoven School of Education (ESoE) has a vacancy for a full professor “Teacher Professionalization and Innovation in particular with regard to the STEM Domain”

Aanstellingsfunctie(s)
 
Hoogleraar
Faculteit(en)
 
Faculteit Wiskunde & Informatica
FTE
 
0,8
Sluitdatum
 
30/04/2018
Aanvraagnummer
 
V32.3276

Functieomschrijving

The Eindhoven School of Education (ESoE) has a vacancy for a full professor “Teacher Professionalization and Innovation in particular with regard to the STEM Domain”. ESoE is the expertise centre of Eindhoven University of Technology (TU/e) regarding the professional development of (future) teachers in the STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) domain. More specifically, ESoE offers a Master's program in Science Education and Communication, in which teachers are educated to become so-called first-degree (“eerstegraads”) teachers in mathematics, physics, chemistry, research and design, and computer science. ESoE also offers an educational module that leads to a second-degree teaching competence mainly offered to bachelor students. ESoE conducts scientific research in the area of professional development of (future) teachers, in particular with regard to science education. ESoE also supports and promotes educational innovations through professional development, consultancy and applied research, both at the TU/e and at educational institutions / schools in the region.

Job description

The professor

 • Is (co-)responsible for the three main areas of ESoE (teacher education, research and innovation);
 • Is a recognized expert in his/her field;
 • Is able and willing to work with colleagues with different disciplinary backgrounds in accordance with ESoE's mission and vision;
 • Provides education (subjects to be determined) in the teacher education program and supervises Master's students with their research projects;
 • Promotes practice-oriented educational research of high academic quality;
 • Contributes to innovations in schools for secondary education, as well as in the own university and in higher education in general;
 • Is actively involved in the TU/e qualification of teachers (UTQ);
 • Is active in entering into partnerships regarding the main areas of ESoE and enhances the visibility of ESoE both internally and externally.

Functie-eisen

Requirements:

 • Educational background with demonstrable affinity with STEM education both in secondary and higher education, or STEM background in both secondary and higher education with demonstrable affinity with educational theory / general didactics;
 • Experience / familiarity with the education of STEM teachers for secondary and  higher education;
 • Good scientific reputation / track record within a field relevant to the job and evidenced,  among other things, by publications in high-quality scientific journals;
 • Experience with and successful in supervising PhD research in STEM education and / or subjects relevant to teacher education and educational innovation;
 • Is part of national and international networks relevant to the job;
 • Proven to be successful in acquiring external funding for research and innovation;
 • Preferably member of the national research school ICO.

Personal qualities:

 • Likes to work together with staff with different disciplinary backgrounds;
 • Is a team player aimed at collaborating and connecting colleagues;
 • Is ambitious and encourages colleagues to take new initiatives.

Arbeidsvoorwaarden

Working conditions:

 • A temporary appointment, provisionally for a period of 4 years. with the possibility of permanent employment depending on performance;
 • Appointment (professor level 2) depending on proven qualities (based on CAO Dutch Universities);
 • Holiday allowance (8%, in May) and end-of-year bonus (8.3%, in December);
 • Support for personal development and career planning;
 • A broad package of secondary employment conditions, for example excellent technical infrastructure, daycare and sports facilities.

Informatie en sollicitatie

Information and application:

 • For more information about this position, please contact Prof. Dr. Douwe Beijaard (d.beijaard@tue.nl or by telephone 040-2474439 / 3095); a detailed profile is available as well as forward-looking and other policy documents.
 • For more information about employment conditions, please contact drs. M.W. von Reth (HR advisor), e-mail: pzwin@tue.nl or by telephone: +31 40 247 2735.

Job application

The application must consist of the following parts:

 • Letter with explanation of motivation and qualifications for the job;
 • Detailed Curriculum Vitae (including publications);
 • Names of referees.

The selection procedure will begin on or as soon as possible after April 30, 2018.

You can apply via the 'Apply now' button at the top of this page.

Applications submitted by e-mail will not be processed.

 

 

lector (0,6 - 0,8 fte)

posted 20 Mar 2018, 03:38 by ICO Education

Hogeschool van Amsterdam (HvA) - 
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor het lectoraat Didactiek van de Bètavakken van het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding op zoek naar een

lector (0,6 - 0,8 fte)

De functie
De bètavakken vormen een uitdaging voor onze nieuwsgierigheid, een fundament voor onze economie en een bron voor potentiële oplossingen voor globale uitdagingen als digitalisering van
de samenleving, klimaat, voeding, duurzaamheid en gezondheid. Hoe kan het bètaonderwijs kinderen inspireren en pubers een goed fundament geven voor banen van de toekomst?
Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken is gericht op het verzamelen, ontwikkelen en toepasbaar maken van vakdidactische kennis en inzichten voor de bèta (STEM) vakken in het
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Projecten worden opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met academische opleidingsscholen en instituten als Science
Center Nemo en het wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is er aansluiting bij de regionale expertisecentra voor Wetenschap en Techniek. Het betrekken van de
mogelijkheden die een grote stad als Amsterdam biedt staat in veel projecten centraal. Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van het HvA (speerpunt) onderzoeksprogramma Urban
Education.

Vanuit het lectoraat wordt in de context van het bètaonderwijs onderzoek gedaan naar onder andere:
• Effectieve didactieken voor onderzoekend en ontwerpend leren;
• Het ontwikkelen van betrouwbare en valide toetsmaterialen;
• De doorlopende leerlijn van wetenschap en techniekonderwijs in het basisonderwijs naar de bèta- en techniekvakken in het vervolgonderwijs.

Daarnaast biedt het lectoraat inhoudelijke ondersteuning aan projecten ten behoeve van het bètaonderwijs en professionalisering van leraren door:
• Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van bèta-vakdidactiek in de bacheloren masterlerarenopleidingen en de aansluiting van het onderwijs aan actuele ontwikkelingen;
• Het leveren van een bijdrage aan de vakdidactische onderzoekslijn in de opleidingen ter ondersteuning van docent- en studentonderzoek;
• Het verzorgen van professionaliseringstrajecten in het onderwijsveld;
• Het ontsluiten van kennis in de vorm van (internationale) wetenschappelijke en vakgerichte publicaties.

Wij zoeken
De lector
• is gepromoveerd op een voor dit lectoraat relevant onderwerp;
• heeft ruime ervaring als onderzoeker en beschikt over een aantoonbare (inter)nationale oriëntatie op de didactiek van de bèta (STEM) vakken;
• heeft (inter)nationaal gezag op het onderzoeksgebied hetgeen blijkt uit publicaties in wetenschappelijke tijdschriften;
• is thuis in actuele maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken en discussies in het onderwijsveld;
• heeft relevante relaties in de wetenschap en het onderwijsveld;
• is in staat om op basis van onderzoeksresultaten bij te dragen aan innovatie van onderwijs;
• is in staat om bij te dragen aan het scholen en begeleiden van studenten en docenten;
• heeft ervaring met het verwerven van middelen uit de tweede en derde geldstroom, met het dragen van financiële verantwoordelijkheid en het afwikkelen van aangegane verplichtingen;
• is in staat om functioneel leiding te geven aan onderzoeks-/ontwikkelteams (zowel inhoudelijk als organisatorisch);
• is in staat om in een team van lectoren bij te dragen aan de visie op strategische, tactische en operationele vraagstukken;
• is ondernemend, organisatiegevoelig, resultaatgericht en beschikt over overtuigingskracht.

Het Kenniscentrum
Het lectoraat is gepositioneerd in het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding bestaat uit een team van een
hoogleraar-onderzoeksdirecteur, een hoofd Kenniscentrum, lectoren, hogeschool (hoofd)docenten, promovendi en ondersteunende medewerkers. Tot de werkzaamheden van het Kenniscentrum behoren het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het leveren van een bijdrage aan verbetering en innovatie van de educatieve opleidingen en het werkveld. Het onderzoeksprogramma van het kenniscentrum is het ‘onderwijzen en opvoeden in een
grootstedelijke context’, aangeduid met de term ‘Urban Education’. Wij bieden De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie van lector kenniskring 2. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband met de mogelijkheid tot omzetting naar een vast dienstverband bij een besluit tot vaste benoeming als lector. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 15 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal €6940,- bruto per maand bij een
volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand, uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Informatie
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor nadere informatie, het opvragen van het structuurrapport Lectoraat Didactiek van de Bètavakken en het Hay-functieprofiel kunt u contact opnemen met: Prof. Dr. R.J. Oostdam,
Hoogleraar-Onderzoeksdirecteur Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, te bereiken per email via: vacatures@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren).

Nadere informatie over het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding vindt u op de website: http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding en over de Hogeschool van Amsterdam op: www.hva.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 15 mei en woensdag 23 mei.

Sollicitaties
Klik op de link onderaan deze vacature om online te solliciteren. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.
Sluitingsdatum: 6 april 2018

Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Sluitingsdatum:
6-4-18

Assistant / Associate Professor in EDUCATIONAL SCIENCES

posted 5 Mar 2018, 01:55 by ICO Education   [ updated 5 Mar 2018, 01:55 ]

FACULTY POSITION
In view of its continuous growth, IÉSEG School of Management invites applications for a Full-time Permanent Position at Assistant or Associate Professor Level (Lille or Paris Campus) with a specialization in Educational Sciences.

ABOUT IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT
 •  IÉSEG is proud to be triple crowned AACSB, EQUIS and AMBA and a member of the ‘Conférence des Grandes Écoles’.
 •  IÉSEG is one of the leading French business schools in terms of research. The IÉSEG Research Center is accredited by the French CNRS (National Center for Scientific Research).
 •  IÉSEG actively promotes research, provides resources for active scholars and rewards high quality international peer-reviewed research publications with financial bonuses.
 •  The IÉSEG faculty is highly qualified and diverse with over 40 different nationalities represented.
 •  IÉSEG offers Bachelor, Master and Post-Graduate Degrees as well as Executive Education programs.
Our Lille Campus is in the heart of the Northern French city of Lille (within the triangle made up by London, Paris and Brussels), and our Paris Campus is located in the biggest European business district of "La Défense”. Both premises provide state of the art technology in the classrooms and has an excellent research environment.
To find out more about IÉSEG and why you should choose us: http://www.ieseg.fr/en/faculty-and-research/teach-at-ieseg/

JOB QUALIFICATIONS
We are looking for candidates who will contribute to the school’s continuous development of Educational Innovation and Excellence and who have a specific expertise in Educational Sciences, more specifically in educational development, student (active) learning and assessment, staff development, and competency development.
He/she will be involved in faculty professional training and in projects related to the continuous development of teaching skills, and the improvement and measurement of teaching effectiveness at the school level. We have developed a teaching and learning strategy and a faculty training program in pedagogy. The candidate will have a major role in co-designing the program with the existing team, monitoring the application of the teaching and learning strategy, providing courses on teaching and learning, and coaching the professors during their training (e.g., classroom observations, feedback sessions).
The candidate is also expected to show evidence of strong research excellence (e.g. publications in top international journals). He/she also needs to provide evidence of strong teaching skills and/or professional experience. He/she will teach at undergraduate, graduate and postgraduate levels and contribute to the design and development of the Department’s programs.
The School provides ample resources to support a variety of research interests and activities, and has comparative advantage in promoting cross-disciplinary research that is needed in the modern business world. The School maintains an excellent network with overseas institutions for collaborative work. Over the last few years, faculty members have been successful in publishing their research papers in top-tier refereed international journals.
Applicants should possess a PhD in in the field of Educational Psychology, Educational Sciences, Learning Sciences, or a related field, have demonstrated sufficient skill and mastery in conducting educational development projects and be able to provide evidence of publications (and/or demonstrate the potential to publish) in reputable academic journals. Applicants should be completely fluent in English as all courses will be taught in this language. Prior knowledge of French is not required as the School will provide French courses to faculty members.
Applicants for the post of Assistant Professor should have the potential to secure publications in top-tier refereed journals. For appointment at the Associate Professor level, applicants are in addition required to have (a) extensive higher education teaching and relevant research experience; (b) a strong publication record in top-tier refereed journals; and (c) good networks in both academia and professional circles at regional and international levels. Candidates with less experience will be considered for appointment at Assistant Professor level.

BENEFITS
Housing search assistance is provided by IÉSEG. Employees also receive French social security benefits, complementary health insurance and a contributory pension scheme.

APPLICATION PROCEDURE
In order to apply, please fill in the following form http://ieseg.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5avZsQjcdVVnCx7 and upload your application package consisting of a cover letter, curriculum vitae (mentioning the names, affiliations, and email addresses of two referees), research and teaching statement, one working paper and recent teaching evaluations merged into one PDF document indicating name and reference code “MES18”.
Two recommendation letters should be sent separately by the referees to:
Dr. Frank Goethals
Head of Management Department
Phone: +33 3 20 545 892

For any further question, please contact us by e-mail at HRMrecruitment@ieseg.fr 

THE CLOSING DATE FOR APPLICATIONS IS APRIL 1ST, 2018. APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED UPON RECEPTION. THE PROCESS WILL CONTINUE UNTIL THE POSITION IS FILLED.
PLEASE QUOTE REFERENCE: MES18

Promovendi (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker

posted 5 Mar 2018, 00:00 by ICO Education   [ updated 5 Mar 2018, 00:00 ]

 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is op zoek naar meerdere promovendi voor de functie van junior beleidsmedewerker.

 

Informatie over de organisatie

NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en -onderzoekers, apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert zowel vrij onderzoek dat door nieuwsgierigheid wordt gedreven als thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken. Werken binnen NWO veronderstelt passie voor de wetenschap.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. In het onderzoek komen vragen aan de orde als: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.

 


SGW is op zoek naar meerdere promovendi (m/v) voor de functie van 
junior beleidsmedewerker 
voor de periode 15 augustus 2018 tot 15 maart 2019 of de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

  

Vacature

De junior beleidsmedewerker assisteert in de beoordelingsrondes van SGW, met name bij het zoeken van referenten en het formeren en ondersteunen van beoordelingscommissies. Referenten zijn wetenschappelijke specialisten die een oordeel geven over een voorstel aan NWO voor financiële steun aan een onderzoeksproject.

 

De medewerker die wij zoeken heeft:

 • -       een afgeronde masterstudie in de sociale en/of geesteswetenschappen;
 • -       belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 • -       goede redactionele- en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
 • -       een aanstelling bij een Nederlandse universiteit als promovendus.

De medewerker treedt tijdelijk in dienst bij NWO en keert na afloop van de aanstelling bij NWO terug naar de universiteit om het promotietraject af te ronden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariël Schweizer, Senior beleidsmedewerker, via 070-3440939 of via m.schweizer@nwo.nl. Wil je solliciteren stuur een motivatiebrief en CV naar Gerda Goedhart, P&O adviseur. Laat de sollicitatie graag lopen via de vacatures op de NWO-website, neem het daar vermelde vacaturenummer op en gebruik het desbetreffende systeem om de stukken in te dienen. De deadline om te solliciteren is tot en met 15 april 2018.

 

Wij bieden

Een aanstelling voor 0,6-1,0 fte als junior beleidsmedewerker. De functie is ingedeeld in schaal 10 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen. Naast 8% vakantiegeld biedt NWO een eindejaarsuitkering en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

1-10 of 11