Home‎ > ‎

Vacancies


1 PhD (4 year) position dedicated to research on educating “engineers for the future”

posted 24 May 2017, 02:48 by ICO Education   [ updated 24 May 2017, 02:51 ]

1,0 fte, at Eindhoven School of Education - 

Functieomschrijving

The candidate will conduct research in relation to TU/e’s educational mission to educate engineers who are able to make significant and innovative contributions to society throughout their career. More precisely, the candidate will be involved in research related to the current and future redesign efforts of the USE program (USE - User, Society and Enterprise) in the Bachelor College. With the USE program TU/e aims for graduates who are aware of the impact that technological interventions and innovations have on the user, society and the enterprise, and who take this into account in their performance as engineers. The ambition of the USE program at TU/e is not just to have engineering students acquire knowledge from the humanities and social sciences but to have students feed this type of knowledge into their technological designs.

 

The overall research question for the PhD research trajectory is how USE can be appropriately (re-)designed and successfully integrated into an engineering curriculum. In this trajectory several challenges related to educating engineers for the future will need to be investigated, such as: integration of non-engineering or social science domains in engineering; engaging a heterogeneous group of students; integration and assessment of skills in the program. The PhD-trajectory will take an educational design research approach.

 

The research will be conducted under the asignment of the TU/e Bachelor College and the 4TU Centre for Engineering Education, who sponsor the study. As such, it is expected that the candidate will present the research during activities organised by both gremia.

 

The candidate will be appointed at the Eindhoven School of Education (ESoE). This is the centre of expertise of Eindhoven University of Technology regarding the professional development of (student) teachers in the domain of science and engineering education, both in secondary and higher education. ESoE’s work focusses on teacher education, research on teacher professional development, innovation in schools and within the university itself. The candidate (and then study) will also be embedded in ICO, the national research school for educational research.

 

Functie-eisen

We are looking for candidates that meet the following requirements:

                      MSc in educational sciences and/or subject didactics (e.g. STEM, philosophy);

                      Knowledge of educational/curriculum design;

                      Experience with research methodologies in education, preferably educational design research;

                      Good communicative skills in English, both in speaking and in writing. Candidates should be prepared to prove their English language skills.

 

The PhD candidate is expected to:

•           Perform scientific research in the domain described;

•           Collaborate with other researchers in this project;

•           Publish results in leading scientific journals and conferences in the field;

•           Assist in guiding (project-related) MSc and BSc graduation projects.

 

Arbeidsvoorwaarden

                      full-time employment as a PhD-candidate for a period of 4 years;

                      annually 8% holiday allowance and 8.3% end of year allowance;

                      support with the candidate’s personal development and career planning including courses, summer schools, conference visits, etc.;

                      a broad package of fringe benefits (including an excellent technical infrastructure, child care, moving expenses, savings schemes, coverage of costs of publishing the dissertation and excellent sports facilities).

 

Informatie en sollicitatie

For more information about the PhD position, the envisaged PhD trajectory, and the TU/e USE programme, please contact Prof. dr. B. Pepin, e-mail: b.e.u.pepin@tue.nl; or Dr. N. Nieveen, email: n.m.nieveen@tue.nl

For information about employment conditions please contact P. Hertogs LLM, MSc (HR advisor), e-mail: pzwin@tue.nl

 

The application should include the following:

•           Cover letter explaining motivation and qualifications for the position;

•           Detailed Curriculum Vitae, including list of publications;

•           Short description of Master thesis and other relevant projects;

•           Two references (scientific and work-related) would be an advantage;

                      A copy or a link to the candidate’s Master thesis (if not yet completed, an explanation of the current situation is needed).

 

Selected candidates will be invited for an interview at TU/e.

PhD Orthopedagogiek Motivatie van leerlingen en docent-leerling interacties (217221)

posted 22 May 2017, 23:18 by ICO Education   [ updated 22 May 2017, 23:18 ]

Organisation

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit werken ca. 600 medewerkers.

Orthopedagogiek
Orthopedagogiek maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de zorg voor kinderen en jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen.

Job description

De basiseenheid Orthopedagogiek is op zoek naar een promovendus voor een nieuw innovatief onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van motivatie van vmbo-leerlingen en de rol van individuele verschillen tussen leerlingen hierin. Dit project maakt deel uit van een meer omvangrijke subsidie toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Programmaraad voor Fundamenteel Onderwijsonderzoek (PROO), getiteld “Differentiation inside out: A study on different levels and domains”. Leerlingen verschillen op allerlei manieren van elkaar: in niveau, persoonlijkheid, maar ook bijvoorbeeld in het wel of niet hebben van gedragsproblemen. Vanuit het perspectief van de zelfdeterminatietheorie en de complex dynamische systeembenadering kijken we hoe deze verschillen tussen leerlingen een rol spelen in de interacties tussen docenten en leerlingen in de klas en de dagelijkse ervaringen van leerlingen op school, en de lange termijn ontwikkeling van deze interacties en ervaringen. Daarbij komen verschillende kwantitatieve en kwalitatieve data (vragenlijsten, dagboeken en observaties) samen.

Zoals hierboven aangegeven, maakt het promotieonderzoek deel uit van een groter onderzoeksproject naar verschillen tussen leraren en leerlingen, waarbij de begeleiding zal worden gegeven door prof.dr. Alexander Minnaert, dr. Elisa Kupers en dr. Anke de Boer. Daarnaast is er samenwerking met de Stoas Vilentum Hogeschool Wageningen en de Universiteit van Cambridge. De promovendus is verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van de dataverzameling op middelbare scholen (vmbo), het analyseren van de data en het schrijven van wetenschappelijke artikelen, uitmondend in een proefschrift. Daarnaast bestaat 15% van de aanstelling uit het (onder supervisie) geven van onderwijs en begeleiden van bachelor- en mastertheses in de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen.

Qualifications

We zijn op zoek naar een getalenteerde en ambitieuze kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:
• een afgeronde (research-)masteropleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld Orthopedagogiek, Schoolpsychologie of Ontwikkelingspsychologie)
• aantoonbare affiniteit met leer- en onderwijsproblemen (affiniteit met vmbo-leerlingen strekt tot aanbeveling)
• goede onderzoeksvaardigheden, zowel op kwantitatief als kwalitatief gebied
• goede, academische verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels
• organisatietalent, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en het vermogen om nauw samen het werken met zowel het onderzoeksteam als de deelnemende leraren.

Conditions of employment

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2191,- tot maximaal € 2801,- (salarisschaal Promovendi, CAO Nederlandse Universiteiten) in het vierde jaar bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Het betreft een aanstelling voor de periode van vier jaar (1,0 fte).

Datum van indiensttreding: 1 september 2017.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 08.06.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Information

For information you can contact:

PhD Orthopedagogiek Differentieren van docenten en docent-leerling interacties (217215)

posted 22 May 2017, 23:16 by ICO Education   [ updated 22 May 2017, 23:16 ]

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.
De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit werken ca. 600 medewerkers.

Orthopedagogiek
Orthopedagogiek maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de zorg voor kinderen en jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen.

Functieomschrijving

De basiseenheid Orthopedagogiek is op zoek naar een promovendus voor een nieuw innovatief onderzoeksproject, gericht op het differentiëren van docenten en docent-leerling interacties. Dit project vormt deel uit van een meer omvangrijke subsidie toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Programmaraad voor Fundamenteel Onderwijsonderzoek (PROO), getiteld “Differentiation inside out: a study on different levels and domains”. De focus van dit project betreft de vraag waarom sommige leraren goed in staat zijn om met verschillen tussen leerlingen om te gaan, terwijl anderen hier veel moeite mee hebben. Vanuit het perspectief van de zelfdeterminatietheorie en de planned behaviour theory kijken we naar hoe persoonlijke kenmerken van leraren (zoals hun attitudes t.o.v. inclusie, normen en verwachtingen over hun eigen kunnen) doorwerken in hun intentie om te differentiëren, én in de interacties met verschillende typen leerlingen. In dit longitudinale project wordt bovendien nagegaan hoe differentiatievaardigheden en interacties tussen leraren en leerlingen zich over de tijd ontwikkelen, waarbij verschillende kwantitatieve en kwalitatieve data samenkomen (vragenlijsten, interviews, dagboeken en observaties).

Zoals hierboven aangegeven maakt het promotie-onderzoek deel uit van een groter onderzoeksproject naar verschillen tussen leraren en leerlingen, waarbij de begeleiding zal worden gegeven door prof. dr. Alexander Minnaert, dr. Elisa Kupers en dr. Anke de Boer. Daarnaast is er samenwerking met de Stoas Vilentum Hogeschool Wageningen en de Universiteit van Cambridge. De promovendus is verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van de dataverzameling op middelbare scholen (vmbo), het analyseren van de data en het schrijven van wetenschappelijke artikelen, uitmondend in een proefschrift. Daarnaast bestaat 15% van de aanstelling uit het (onder supervisie) geven van onderwijs en begeleiden van bachelor- en mastertheses in de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de master Onderwijskunde.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een getalenteerde en ambitieuze kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:
• een afgeronde (research-)masteropleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld Onderwijskunde, Schoolpsychologie, een universitaire Lerarenopleiding of Orthopedagogiek)
• een aantoonbare affiniteit met de beroepsmatige ontwikkeling van leraren en het voortgezet onderwijs
• goede onderzoeksvaardigheden, zowel op kwantitatief als kwalitatief gebied
• goede academische verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels
• organisatietalent, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en het vermogen om nauw samen het werken met zowel het onderzoeksteam als de deelnemende leraren.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2191,- tot maximaal € 2801,- (salarisschaal Promovendi, CAO Nederlandse Universiteiten) bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Het betreft een aanstelling voor de periode van vier jaar (1.0 fte).

Datum van indiensttreding: 1 september 2017.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 08.06.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Dr. Elisa Kupers, w.e.kupers@rug.nl

(gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures)

Reageren op deze vacature

POST-DOC ONDERZOEKER ‘Competences for Sustainability and Labour Participation’ (1,0 fte)

posted 22 May 2017, 07:33 by ICO Education   [ updated 22 May 2017, 07:33 ]


LocatieDe standplaats wordt in overleg bepaald: Utrecht (regelmatige aanwezigheid in Heerlen vereist) of Heerlen.
FunctietypesPostdoc positiesOnderzoek, Ontwikkeling, InnovatieOnderwijs
Wetenschappelijke disciplineNatuurwetenschappenGedrag en maatschappij
Uren38,0 uren per week
Werk-/denkniveauGepromoveerd
VacaturenummerAT/FAC/MST/17025
Vertalingennl 
About employerOpen Universiteit (OU)
Short linkwww.academictransfer.com/40485

Solliciteer uiterlijk 15-6-2017 op deze vacature

Functiebeschrijving

De post-doc zal kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitvoeren op het gebied van competenties voor duurzaamheid voor professionals en hun duurzame inzetbaarheid. Met name de competenties die verbonden zijn met (succesvolle) veranderprocessen zullen onderzocht worden. Het onderzoek wordt verricht onder milieuprofessionals, duurzaamheidsprofessionals en loopbaanprofessionals. Daarnaast richt het onderzoek zich op de eigen duurzame inzetbaarheid van professionals en hoe deze gestimuleerd kan worden. Behalve beter inzicht in deze aspecten, is tevens een doel van het onderzoek het ontwikkelen van workshops en trainingen.

De post-doc onderzoeker verricht multidisciplinair onderzoek bij de vakgroepen ‘Science’ en ‘Organization’. Dit zal resulteren in publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften, congrespresentaties en verschillende valorisatieactiviteiten.
Meer specifiek zijn de taken:
•              communicatie met beroepsorganisaties voor het organiseren van workshops
•              ontwikkelen en uitvoeren van workshops  en vervolgens analyseren van data (kwalitatief onderzoek)
•              ontwikkelen en uitvoeren van enquêtes voor kwantitatief onderzoek, en verwerking hiervan
•              ontwikkelen van een prototype voor trainingen voor professionals
De taken worden verricht in overleg met bovengenoemde onderzoeksleiders.

Functie-eisen

De kandidaat is gepromoveerd of zal in 2017 promoveren. De kandidaat heeft ervaring en affiniteit met multidisciplinair onderzoek op het gebied van ‘duurzaamheid’, ‘leren’ en ‘organisatie’, blijkend uit diverse internationale publicaties in gerenommeerde tijdschriften. Een achtergrond in ‘Science’ en/of ‘Human Resource Management’ is een pré. De kandidaat zal werkzaam zijn bij de vakgroep Natuurwetenschappen, in nauwe samenwerking met de vakgroep Organisatie’ Z/hij beschikt over uitstekende onderzoeks- en communicatievaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4028,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Dienstverband: Tijdelijk, voor de duur van 2 jaar (start medio 2017).

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten.
Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken 531 medewerkers (fte). De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek en zo wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in profielonderzoek op het gebied van onderwijskunde en onderwijstechnologie. 

Tevreden studenten 
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de website

Afdeling

Faculteit MST

De faculteit Management, Science and Technology (MST) is één van de drie faculteiten van de Open Universiteit. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de hoofdtaken binnen de faculteit. MST biedt wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van management, milieu-natuurwetenschap en informatica. Daarnaast biedt de faculteit een brede bachelor (Liberal Arts & Sciences), evenals korte programma’s aan ten behoeve van professionals die hun kennis willen verdiepen (certified professional programs). Het onderzoeksprogramma (Learning and Innovation in Resilient Systems) kenmerkt zich door haar multidisciplinaire aanpak. Aan de faculteit is een groot aantal promovendi verbonden die op diverse actuele thema’s binnen het onderzoeksprogramma onderzoek doen. Vanuit de Open Universiteit is MST bovendien partner in het Business Intelligence & Smart Services (BISS) Institute, onderdeel van de Brightlands Smart Services Campus (www.brightlands.com/).
Bij de faculteit MST kunnen studenten aan de hand van het geleerde direct reflecteren op hun werksituatie. De organisaties waar zij werkzaam zijn worden vaak betrokken bij het uitvoeren van opdrachten en onderzoek in het kader van zowel de bachelor- als de masteropleiding. Door de interdisciplinaire visie op onderwijs en onderzoek en de verbinding met bedrijfsleven is wetenschappelijk werk aan de faculteit MST vernieuwend en uitdagend.
Het onderzoeksprogramma van MST is getiteld “Learning and Innovation in Resilient Systems”. Het doel van het MST onderzoek is “to increase our understanding of the innovative and learning capacity of resilient systems, with a focus on (i) information and computer systems, (ii) organizational and management systems, and (iii) environmental systems”. Prof.dr. Paquita Perez van de vakgroep Natuurwetenschappen, prof.dr. Tinka van Vuuren en prof.dr. Judith Semeijn van de vakgroep Organisatie verrichten onderzoek in de subpgrogramma’s ‘Sustainability’, ‘Social Learning ’ en ‘Organizational Learning’.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. prof. dr. P. Perez, tel.: 045-5762877, e-mail: paquita.perez@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit MST kunt u vinden op onze websites www.ou.nl en www.ou.nl/mst

Promovendus voor het promotie project getiteld ‘Using real-time cognitive and non-cognitive indicators for regulation and self-regulation in game-based learning’

posted 22 May 2017, 02:52 by ICO Education   [ updated 22 May 2017, 02:53 ]

Universiteit Maastricht, Onderwijsinstituut FHML - 


LocatieOnderwijsinstituut FHML, Universiteitssingel 60, Randwijck (Maastricht)
FunctietypesPromotieplaatsen
Wetenschappelijke disciplineGezondheidGedrag en maatschappij
Uren38,0 uren per week
Salaris€ 2191 - € 2801
Werk-/denkniveauUniversitair
VacaturenummerAT2017.140
Vertalingennl 
About employerUniversiteit Maastricht (UM)
Short linkwww.academictransfer.com/40142

Solliciteer uiterlijk 18-6-2017 op deze vacature

Functiebeschrijving

De hoofdtaken in het promotie-traject zijn, naast literatuurstudie: explorerende studies naar de betekenis van de genoemde parameters voor game-based learning (resulterend in key indicatoren); experimentele studies naar de effectiviteit van adaptief of zelfsturend leren en naar de toegevoegde waarde van debriefing sessies, gebruik makend van deze indicatoren en een studie naar de effecten van de ontwerpkeuzes op langere termijn voor de ontwikkeling van professionele en zelfregulatie vaardigheden.

Deze functie richt zich primair op onderzoek; er zijn echter ook mogelijkheden om onderwijs te geven (maximaal 10 procent van de tijd).

Functie-eisen

 • Afgeronde Master in de Psychologie, Onderwijswetenschappen, Kunstmatige intelligentie of andere relevante disciplines in de sociale wetenschappen met zeer goede resultaten
 • Ervaring of affiniteit met methoden voor kwantitatieve data-analyse en ict tools (programmeer-ervaring is een pré)
 • Goede kennis van statistische methoden en technieken
 • Ervaring of affiniteit met de Spoedeisende Geneeskunde
 • Ervaring of affiniteit met online onderwijs, zoals simulaties en serious games
 • Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift
 • Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het salaris bedraagt € 2.191,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.801,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers. 

Dienstverband: Tijdelijk, 4 jaar

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Additionele informatie

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevr. Dr. E.M. Kok (e.kok@maastrichtuniversity.nl, telefoon (043)3885761).

Sollitatiegesprekken zullen gevoerd worden op 30 juni en 5 juli. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Bijlage

bijlage

3-year doctoral positions (65% E13 TV-L*)

posted 17 May 2017, 06:33 by ICO Education   [ updated 17 May 2017, 06:33 ]

LEAD Graduate School & Research Network, University of Tübingen
Application Deadline: June 11, 2017 - 

The LEAD Graduate School & Research Network (www.lead.uni-tuebingen.de<http://www.lead.uni-tuebingen.de>) for Learning, Educational Achievement and Life Course Development, funded by the Excellence Initiative of the German Federal and State governments, invites applications for up to five 3-year doctoral positions as of October 2017.

Education and its outcomes being essential to the welfare of a society and its members, the goal of LEAD is to contribute relevant findings to several key questions in evidence-based education. As an integrated research and training program, LEAD aims at excellent research and academic careers for young scientists at the intersection between Empirical Educational Research and the neighboring disciplines of (1) Cognitive, Social, and Motivational Psychology, (2) Neuroscience and Informatics, (3) Clinical and Personality Psychology, (4) Language and Linguistics, and (5) Sociology and Economics.

Requirements
Successfully or nearly finished MA or MSc or equivalent degree graduates in Empirical Educational Research or one of the above-mentioned neighboring fields with excellent grades and a strong interest in conducting research from an interdisciplinary perspective are encouraged to apply.

In addition, 

 • candidates should be prepared to contribute to the mission of excellence of the LEAD Graduate School & Research Network.
 • candidates' prospective PhD research should be relevant to LEAD, i.e., relating to LEAD's research questions and one of the LEAD intersections. We especially encourage applications for PhD projects within the following topics:
o self-regulation in education,
o teaching and learning with technology,
o language learning and language in education,
o randomized controlled field trials in education.

Gains
 • LEAD PhD candidates benefit from unique opportunities: 
 • A prestigious, internationally focused and interdisciplinary PhD program within the German Excellence Initiative; 
 • Regular thesis discussions with peers and supervisory teams, plus retreats, lectures, and workshops with renowned international guest researchers; 
 • Funds for the support of thesis-related research and training; 
 • Tailor-made training and research support from the LEADing Research Center, including lab rotations; 
 • LEAD support systems for families, equal opportunity, and diversity. 
Applications
Applications should include a completed application cover sheet<http://www.uni-tuebingen.de/en/research/core-research/lead-graduate-school-and-research-network/join-lead.html>, a CV, degree and other certificates with transcripts showing a recent graduation or one in the nearest future, two letters of recommendation, a statement of research interest and experience, plus a motivation letter describing your interest in obtaining a PhD within LEAD. For more information, please see our FAQ<http://www.uni-tuebingen.de/en/79355> section at www.lead.uni-tuebingen.de<http://www.lead.uni-tuebingen.de>

Please send all documents in one single (!) pdf attachment via email to LEAD Graduate School & Research Network at lead@uni-tuebingen.de<mailto:lead@uni-tuebingen.de> by June 11, 2017.
Applications beyond this date are welcome and will be taken into account as further positions become available. Interviews will take place on July 03, 05 and 06, 2017.

The University of Tübingen is an equal opportunity employer regarding professional opportunities for women and men. Equally qualified candidates with physical challenges will be given preference.
Employment will be conducted by the central university administration.

* According to the general pay scale of German universities, the salary will be "E13 TV-L". This corresponds to a monthly salary of minimum EUR 2,300 /month (65% position, gross pay, before tax). Taxed as a single (i.e. not married or living with a life partner; no children), this comes down to a basic salary of EUR 1500/month (net salary after all taxes and health insurance payments are withdrawn).
Your income will increase in steps (after 1 year, after 2 years, after 3 years and so on) if you remain hired. You can find information on living costs in Tübingen here: http://www.uni-tuebingen.de/en/86391

Phd position on game based learning: assessment and instructional interventions in the data2game project

posted 15 May 2017, 06:22 by ICO Education   [ updated 15 May 2017, 06:22 ]

University of Twente - 
The departments of Instructional Technology and Research methodology, Measurement and Data-analysis of the University of Twente are looking for a PhD candidate to join the new project Data2Game, funded by The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). The Data2Game project investigates how, and to what extent, the efficacy of computerised training games can be enhanced by tailoring the training scenarios to the individual player. The research is aimed at achieving three concrete research innovations, corresponding to three subprojects: (1) techniques for the automated generation of in-game narratives that are tailored to the individual player, (2) techniques for the automated modelling of players' cognitive and affective states, based on in-game data and exhibited social signals, and (3) validated studies on the relation of the player behaviour and game properties to learning performance. The research outcomes will be implemented and validated in a training game for the regional fire department (Brandweer Twente) that will be developed in close collaboration with the company Thales/T-Xchange.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
The Data2Game project is carried out in collaboration between the University of Twente, Tilburg University, Thales/T-Xchange and Brandweer (Fire brigade) Twente.

The current PhD vacancy concerns subproject 3 Game based learning: assessment and instructional interventions. Within this subproject, the PhD candidate will be working on the automatic assessment of decision making skills, knowledge level, and emotional state of the game player and on designing and evaluating the effects of instructional interventions (scenario adaptations, adapting the level of difficulty, presenting additional information etc.) that are triggered by the automatic assessment of the player.

The PhD candidate is expected to work in an interdisciplinary team with two other PhD candidates, who will be working on subprojects 1 (adaptive text generation) and 2 (player modelling). Vacancies for the two other PhD positions can be found on the vacancies websites of Tilburg University (subproject 2) and the University of Twente (subproject 1).

In addition, the PhD candidate will be collaborating closely with the project team from Thales/T-Xchange. This will involve monthly meetings on location at Thales.

UW PROFIEL
For the position, we seek a candidate with a background in a relevant discipline, such as educational science or (cognitive) psychology.

The PhD candidate has a (Research) Master’s degree in one of these areas, a strong interest in doing research, excellent professional communication and team working skills, and a good command of Dutch and English. Furthermore, it is considered to be an advantage when the candidate has good programming skills.

Information and application:
For more information on the position, please contact prof. dr. Ton de Jong (a.j.m.dejong@utwente.nk) or prof dr. Bernard Veldkamp (b.p.veldkamp@utwnet.nl). The full project proposal is available upon request.

To apply, upload the following information via the application link below:
- Motivation letter;
- Curriculum Vitae;
- Copy of the university grade list;
- Contact information of two academic references.

Applications should be sent before the application deadline of June 9, 2017. Interviews are expected to be held in June. Starting date of the position is as soon as possible, preferably by 1 September, 2017.

ONS AANBOD
You will have a full-time (38 hours a week) contract spanning a period of 4 years. The monthly salary ranges from € 2.191,00 (1st year) to € 2.801,00 (4th year), plus holiday allowance (8%) and end-of-year bonus (8.3%). PhD candidates have a full status as an employee at the University of Twente, including pension and health care benefits. Terms of employment are in accordance with the Dutch Collective Labor Agreement for Universities (CAO).

The University of Twente offers excellent working conditions in a stimulating scientific environment; professional and personal development programs; a green and lively campus, with many sports facilities and other activities.

DE ORGANISATIE
The University of Twente. We stand for science and technology, high tech, human touch, education and research that matter. New technology which drives change, innovation and progress in society. The University of Twente is the only campus university in the Netherlands; divided over five faculties we provide more than fifty educational programs. The University of Twente has a strong focus on personal development and talented researchers are given scope for carrying out pioneering research. The Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences strives to hold a leading position in their fields in relation to the science and technology research programs of the University of Twente. In all these fields, the faculty provides bachelor, master and professional development programs.

Faculty of Behavioural, Management and Social sciences
The Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) strives to play a pivotal role in understanding, co-engineering and evaluating innovation in society. Innovation is driven by advances in technology. Through 'social engineering' these technological advances are embedded in society befitting human needs and behaviour, within proper public and private management and business structures. For this the faculty of BMS upholds high quality disciplinary knowledge in psychology, business administration, public administration, communication science, philosophy, educational science and health sciences. All with a focus on the challenges in society. Research is strongly connected to our Institutes on Governance (IGS), ICT (CTIT), Health (MIRA) and Nanotechnology (MESA+).

PHD POSITION ON GAME BASED LEARNING: ASSESSMENT AND INSTRUCTIONAL INTERVENTIONS IN THE DATA2GAME PROJECT KLIK HIER OM TE SOLLICITEREN

PhD Schoolloopbanen voortgezet onderwijs: schoolbeleid en profielkeuzes (217195)

posted 15 May 2017, 00:37 by ICO Education   [ updated 15 May 2017, 00:38 ]

Rijksuniversiteit Groningen - 
Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de meer dan 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Onderwijskunde. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit GMW werken ca. 600 medewerkers.

Onderwijskunde maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en verzorgt onderwijs voor bachelor, master en research master studenten en, in samenwerking met drie Hogescholen, de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Binnen de basiseenheid Onderwijskunde wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van leeromgevingen, determinanten van onderwijssucces, innovatie, evidence-based onderwijs en burgerschap.

Functieomschrijving

In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen kiezen uit een groot aantal schoolvakken, profielen en schoolniveaus. Verschillende keuzes leiden hierbij tot verschillende schoolloopbanen. Een leerling die begint in een havo/vwo-brugklas kan na 6 jaar bijvoorbeeld een vwo-diploma met het profiel Natuur & Techniek behalen, of na 5 jaar een havo-diploma met het profiel Natuur & Gezondheid. In dit project wordt onderzocht of een gekozen schoolloopbaan verklaard kan worden uit de feitelijke, aangeboden en aanbevolen keuzemogelijkheden binnen een school. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het project bestaat uit twee deelprojecten. Deelproject 1, waar de huidige vacature voor is uitgezet, richt zich op het schoolbeleid en profielkeuzes van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deelproject 2 richt zich op de keuzemogelijkheden en schoolprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs (zie de vacature ‘Schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs: keuzemogelijkheden en schoolprestaties’).

In het voortgezet onderwijs maken leerlingen op verschillende momenten keuzes tussen schoolvakken, profielen en schoolniveaus. In de praktijk zijn niet alle keuzes voor iedere leerling mogelijk. Dit kan komen omdat een school in het verleden heeft ervaren dan sommige keuzes vaker leiden tot zittenblijven of afstroom, of omdat sommige combinaties van vakken moeilijk zijn in te roosteren. In dit onderzoek gaan we na in hoeverre en op welke manier profiel- en vakkenkeuzes beïnvloed en ingeperkt (of verruimd) worden door het beleid en de cultuur van een school. In het eerste deel van het project worden schoolbeleid, de overgangs- en doorstroomregelingen, en de keuzemogelijkheden binnen scholen in kaart gebracht. In het tweede deel van het project worden de schoolculturen bestudeerd, bijvoorbeeld hoe de leerlingen geholpen worden bij het kiezen van een passende schoolloopbaan. In het derde deel van het project zullen discrepanties tussen schoolbeleid en -cultuur aan de ene kant, en de profiel- en vakkenkeuzes van leerlingen aan de andere kant, worden onderzocht. Uiteindelijk levert het project, samen met deelproject 2, een systematisch overzicht op van de voor- en nadelen van elke keuze die een leerling in het voortgezet onderwijs kan maken. Met deze informatie krijgen zowel leerlingen als scholen beter inzicht in het grote aantal keuzemogelijkheden en de eventuele gevolgen van verschillende keuzes. Om een nieuwe generatie leerlingen te helpen bij het maken van hun keuzes zal een online besliswijzer worden ontwikkeld.

Het projectteam zal bestaan uit twee promovendi, die bij de uitvoering van het project begeleid zullen worden door twee senior-onderzoekers en een promotor. De looptijd van het project is 5 jaar. De promovendus wordt aangesteld voor 0.8 fte. Van de promovendus wordt verwacht dat hij/zij de literatuur die relevant is voor het project bestudeert en samenvat, data van een groot aantal leerlingen op verschillende scholen verzamelt, de verzamelde data analyseert met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, en meerdere wetenschappelijke artikelen en een dissertatie schrijft.

Functie-eisen

• afgestudeerd (MSc of drs.) in de sociale wetenschappen, bij voorkeur in de onderwijskunde, pedagogiek, of psychologie
• goede studieresultaten behaald hebben in bachelor- en masterstudie; het gevolgd hebben van een research master strekt tot de aanbeveling
• kennis van en ervaring met onderzoek doen in het voortgezet onderwijs is een pre
• goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid om onderzoek te doen in samenwerking met anderen is een belangrijke vereiste
• ervaring met het verwerken en analyseren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data is een pre
• goede uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2191,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 2801,- per maand in het laatste aanstellingsjaar bij volledige werktijd. Het betreft een aanstelling voor de periode van in totaal vijf jaar die dient te worden afgesloten door middel van een individuele dissertatie. Na een jaar wordt op grond van een beoordeling bepaald of de aanvankelijke aanstelling van 18 maanden verlengd zal worden met de resterende drie jaar en zes maanden.

Datum van indiensttreding: 1 september 2017.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en een cijferlijst c.q. resultatenlijst van uw studie (digitaal) te sturen vóór 30.05.2017, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

(gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures)

Reageren op deze vacature

PhD Schoolloopbanen voortgezet onderwijs: keuzemogelijkheden en schoolprestaties (217196)

posted 15 May 2017, 00:34 by ICO Education   [ updated 15 May 2017, 00:34 ]

Rijksuniversiteit Groningen - 

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de meer dan 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Onderwijskunde. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit GMW werken ca. 600 medewerkers.

Onderwijskunde maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde en verzorgt onderwijs voor bachelor, master en research master studenten en, in samenwerking met drie Hogescholen, de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Binnen de basiseenheid Onderwijskunde wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van leeromgevingen, determinanten van onderwijssucces, innovatie, evidence-based onderwijs en burgerschap.

Functieomschrijving

In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen kiezen uit een groot aantal schoolvakken, profielen en schoolniveaus. Verschillende keuzes leiden hierbij tot verschillende schoolloopbanen. Een leerling die begint in een HAVO/VWO-brugklas kan na 6 jaar bijvoorbeeld een vwo-diploma met het profiel Natuur & Techniek behalen, of na 5 jaar een HAVO-diploma met het profiel Natuur & Gezondheid. In dit project wordt onderzocht of een gekozen schoolloopbaan verklaard kan worden uit de feitelijke, aangeboden en aanbevolen keuzemogelijkheden binnen een school. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het project bestaat uit twee deelprojecten. Deelproject 2, waar de huidige vacature voor is uitgezet, richt zich op de keuzemogelijkheden en schoolprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deelproject 1 richt zich op het schoolbeleid en de profielkeuzes van leerlingen in het voortgezet onderwijs (zie de vacature ‘Schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs: schoolbeleid en profielkeuzes’).

In het voortgezet onderwijs maken leerlingen op verschillende momenten keuzes tussen schoolvakken, profielen en schoolniveaus. Omdat leerlingen verschillende keuzes maken heeft iedere leerling een eigen route (schoolloopbaan) door het voortgezet onderwijs. In dit deelproject worden de voor- en nadelen van de verschillende routes bestudeerd. De keuzemogelijkheden van leerlingen zijn afhankelijk van de door de school aangeboden routes en overgangs- en doorstroommogelijkheden. In het eerste deel van dit project zullen de verschillende routes die leerlingen door het voortgezet onderwijs kunnen doorlopen in kaart worden gebracht. In het tweede deel van het project wordt onderzocht of we de routes (schoolloopbanen) die leerlingen kiezen, beter begrijpen als we kijken naar de mate waarin leerlingen bekend zijn met de keuzemogelijkheden, de schoolprestaties van leerlingen, en aan welke keuzemogelijkheden en alternatieven leerlingen over het algemeen de voorkeur geven. In het derde deel van het project wordt bestudeerd of de keuzes die leerlingen willen maken passen bij hun schoolprestaties uit voorgaande jaren. Uiteindelijk levert het project, samen met deelproject 1, een systematisch overzicht op van de voor- en nadelen van elke keuze die een leerling in het voortgezet onderwijs kan maken. Met deze informatie krijgen zowel leerlingen als scholen beter inzicht in het grote aantal keuzemogelijkheden en de eventuele gevolgen van verschillende keuzes. Om een nieuwe generatie leerlingen te helpen bij het maken van hun keuzes zal een online besliswijzer worden ontwikkeld.

Het projectteam zal bestaan uit twee promovendi, die bij de uitvoering van het project begeleid zullen worden door twee senior onderzoekers en een promotor. De looptijd van het project is 5 jaar. De promovendus wordt aangesteld voor 0,8 fte. Van de promovendus wordt verwacht dat hij/zij de literatuur die relevant is voor het project bestudeert en samenvat, data van een groot aantal leerlingen op verschillende scholen verzamelt, de verzamelde data analyseert met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, en meerdere wetenschappelijke artikelen en een dissertatie schrijft.

Functie-eisen

• afgestudeerd (MSc of drs.) in de sociale wetenschappen, bij voorkeur in de onderwijskunde, pedagogiek, of psychologie
• goede studieresultaten behaald hebben in bachelor- en masterstudie; het gevolgd hebben van een research master strekt tot de aanbeveling
• kennis van en ervaring met onderzoek doen in het voortgezet onderwijs is een pre
• goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid om onderzoek te doen in samenwerking met anderen is een belangrijke vereiste
• ervaring met het verwerken en analyseren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data is een pre
• goede uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2191,- bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 2801,- per maand in het laatste aanstellingsjaar bij volledige werktijd. Het betreft een aanstelling voor de periode van in totaal vijf jaar die dient te worden afgesloten door middel van een individuele dissertatie. Na een jaar wordt op grond van een beoordeling bepaald of de aanvankelijke aanstelling van 18 maanden verlengd zal worden met de resterende drie jaar en zes maanden.

Datum van indiensttreding: 1 september 2017.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en een cijferlijst c.q. resultatenlijst van uw studie (digitaal) te sturen vóór 30.05.2017, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

(gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures)

Reageren op deze vacature

PhD students (1,0 fte)

posted 9 May 2017, 01:41 by ICO Education   [ updated 9 May 2017, 01:45 ]

Welten Institute - Open University of the Netherlands - 

LocationHeerlen or Utrecht with at least one day a week at the main office in Heerlen
Function typesPhD positionsResearch, Development, InnovationEducation
Scientific fieldsEngineeringBehaviour and Society
Hours38.0 hours per week
EducationUniversity Graduate
Job numberAT/FAC/PenOW/17021
Translationsen 
About employerThe Open Universiteit (OU)
Short linkwww.academictransfer.com/40277

Job description

The Welten Institute is looking for scientific colleagues whose expertise fits the goals of the Welten Institute’s research program. We are looking a PhD-student to collaborate with us on the above-mentioned questions and to gain expertise on the following topics “assessment”, “expertise development”, “instructional design”, “seamless learning”, “multimodal learning experiences”, “teacher professionalisation” and “motivation for learning”.

As PhD-student you have affinity with one or more of the above-mentioned fields and are willing to focus the upcoming years on doing research in one of these fields. You have the motivation to set up, conduct and report on different studies in this field, based on a thorough literature review.

For this position (according to ratio of work time factor) one day a week will be allocated for teaching or teaching related work in the OUNL; especially teaching in the master Learning Sciences.

Requirements

Preferably a candidate holds a MSc degree in educational sciences, learning sciences, educational technology, educational psychology, cognitive psychology, cognitive neuroscience, and is flexible, able to work independently and is result driven. Preferably, a candidate has good communication skills (oral and written) in Dutch; fluency in English (oral and written) is required. A candidate should show interest in educational science research, have proven experience in carrying out research in this field. Also, a candidate should be able to collaborate with partners in the field (national and international) and work independently. Teaching experience and publications are not required, but are considered an advantage if the candidate can demonstrate experience in these areas.

Conditions of employment

A PhD student will be initially appointed for a period of 15 months. The appointment will be extended to four years when progress and performance are good. The salary is € 2.191,- gross per month in the first year and is expected to increase to € 2.801,- in the fourth year, for a fulltime appointment, contingent on satisfactory performance.

The OUNL provides good secondary benefits such as training, mobility, part-time employment and paid parental leave.

 

Contract type: Temporary, position for 4 years

Employer

Open University of the Netherlands

Studying online anywhere in the Netherlands and Belgium (Flanders)
The Open University of the Netherlands (OUNL) is the university in the Netherlands where students study part-time and follow online and activating education in bachelor and master degree programmes in seven fields of study. Characteristics of the education are openness, flexibility and quality. Enhancing the study success of students is an important point of focus. More than 15.000 students are studying at the OUNL and it has 531 employees. The OUNL has a network of fifteen regional study centres in the Netherlands and six in Belgium (Flanders). The head office is situated in Heerlen.
The most modern technologies and educational insights are applied in bachelor and master programmes and courses and also in projects and programmes with partners. Nationally and internationally the OUNL plays a key role in the innovation of higher education. Education and research are closely interrelated which guarantees that the current state of science is applied. The OUNL not only invests in research in the various academic disciplines, but also in research in learning sciences and learning technologies.

Satisfied students
For several consecutive years, the OUNL has achieved the top 2 position among the fourteen Dutch universities in the National Students Survey, the Dutch university guide ‘Keuzegids Universiteiten’ (in which the ratings by students and experts of the bachelor studies of the fourteen universities are compared), and the Dutch university guide ‘Keuzegids Masters’. In addition all studies score high in the rankings of the universities for these studies. All ratings are available on the website.

Department

Faculty of Psychology and Educational Sciences

The faculty of Psychology and Educational Sciences is strong in education and research. The faculty offers scientific bachelor and master studies Psychology and a master Educational Sciences. Four different master studies Psychology are offered: Work and organizational psychology, Health psychology, Clinical psychology and Lifespan psychology. The research programme of the scientific field of psychology is positioned within one of the four afore-mentioned fields of study of psychology. The Welten Institute is the research centre for learning, teaching and technology. It is a department of the faculty which plays an important role in research into the innovation of education and professionalization of teachers, both nationally and internationally.

The Welten Institute carries out integrated research, development, and valorisation activities to generate theory-based and technology-enriched educational methods and innovations that are effective, efficient and enjoyable for both the learner and the educator. In close collaboration with educational partners (e.g. other higher education institutions as well as schools (K-12), teacher training centres, governmental and semi-governmental institutions, and so forth), Welten Institute is working to improve the quality of education, promote the professional development of teachers, and advance knowledge and expertise in the field of educational sciences and educational technology. Welten Institute's research scope is broader than simply the innovation of higher education. More generally, it concerns research regarding learning and teaching, coupled with learning in the profession and the knowledge society, for educational and learning arrangements, and learning technologies. It’s research output comprises both scientific knowledge and practicable, validated methodological and technological solutions for educational practice, encompassing all education sectors and levels.

Research questions addressed are for instance: 

 1. What cognitive factors are most important for designing, developing and implementing adaptive, flexible learning in the educational system (both the traditional classroom and technology-enhanced environments)?
 2. Which cognitive processes underlie learning in complex learning arrangements?
 3. How can assessment optimally foster learning (i.e., which factors are true determinants of learning)?
 4. How can we design, evaluate and implement new types of mobile content (eBooks, mobile access to MOOCs, mobile video formats) that increase motivation and learning gain for lifelong learners?
 5. How can social learning be facilitated on different interacting organizational levels, to be beneficial for organizational development as well as individual learning?
 6. What is the role of perceived autonomy on teacher motivation?

Additional information

For more information about this vacancy you can contact prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel, dean faculty of Psychology and Educational Sciences. Tel.: 045-5762148, e-mail: saskia.brand-gruwel@ou.nl.

For additional information about the OUNL and the Welten Institute, you can visit our websites www.ou.nl or www.ou.nl/web/open-universiteit/welten-instituut.

1-10 of 15