Home‎ > ‎

Vacancies


Postdoc onderwijspedagogiek/onderwijskunde

posted 13 Nov 2017, 01:16 by ICO Education   [ updated 13 Nov 2017, 01:16 ]

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen - 
Functietitel: Postdoc onderwijspedagogiek/onderwijskunde
Fte: 0,8 – 1,0 fte
VU eenheid: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Vacaturenummer: 17317
Publicatiedatum: 9 november 2017
Sluitingsdatum: 21 december 2017

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas) werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

De Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) is binnen het brede domein van gedrag en gezondheid uniek door de combinatie van de disciplines psychologie, pedagogiek en bewegingswetenschappen. Veel aandacht wordt besteed aan de effecten van training, behandeling, begeleiding, opvoeding en onderwijs op het gedrag van gezonde mensen en mensen met een fysieke of mentale aandoening.

Functie-inhoud
Dit postdocproject maakt deel uit van een grootschalig onderzoeksproject naar de rol van verwondering in het basisonderwijs en de relatie tussen verwondering en het floreren van kinderen. Er is momenteel veel aandacht voor de vraag waar het eigenlijk om gaat bij onderwijs: kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt, kinderen opvoeden tot ‘goede’ burgers, of ook iets meer of iets anders zoals bijdragen aan een zinvol en gelukkig leven. De vraag naar het belang van verwondering in het onderwijs sluit hierbij aan. Als onderwijs geïnspireerd wordt door verwondering en verwondering stimuleert, heeft dit dan invloed op het floreren van kinderen? Is verwondering in zichzelf waardevol? Gaan kinderen er beter van leren? Draagt het bij aan hun morele ontwikkeling? In het overkoepelende onderzoeksproject worden deze vragen door middel van theoretisch en empirisch onderzoek beantwoord.

Het onderhavige postdocproject is tweeledig: in het eerste deel (maart 2018 - februari 2019) ontwikkelt en valideert de postdoc een instrument (digitale vragenlijst) waarmee het gevoel voor verwondering van kinderen in kaart kan worden gebracht; in het tweede deel (maart 2019 - augustus 2020) neemt de postdoc deze vragenlijst, in combinatie met verschillende bestaande instrumenten, af op 60 basisscholen en onderzoekt verbanden tussen verwondering en verschillende aspecten van floreren.

De aan te stellen postdoc zal deel uitmaken van de sectie Onderwijswetenschappen op de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het onderzoeksproject is gefinancierd door de John Templeton Foundation.

Kerntaken
· Het ontwikkelen en valideren van een digitale vragenlijst waarmee het gevoel voor verwondering van kinderen in kaart kan worden gebracht;
· Het uitvoeren van kwantitatief onderzoek op 60 basisscholen (groep 7 en 8);
· (Mede) begeleiden van b-theses en m-theses die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het onderzoek;
· Statistische (multilevel) analyse van verzamelde data;
· Verzorgen van presentaties op (inter)nationale congressen en bijeenkomsten;
· Publiceren van de resultaten in internationale journals, vakbladen en andere media.

Functie-eisen

De kandidaat heeft:
· een PhD in de gedragswetenschappen (onderwijskunde, pedagogiek of psychologie) of aanverwante discipline of heeft voor 1 maart 2018 goedkeuring van de promotiecommissie om de dissertatie te verdedigen;
· ervaring met empirisch onderzoek in onderwijssettings;
· aantoonbare ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en het ontwikkelen van meetinstrumenten;
· uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden op verschillende niveaus (kinderen, leraren, collega’s, etc.);
· gepubliceerd in vooraanstaande internationale tijdschriften;
· uitstekende organisatorische vaardigheden;
· de vaardigheden om goed samen te werken binnen een team/consortium;
· uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en (academisch) Engels.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, waarbij een verlenging van de arbeidsovereenkomst tot een totaal van 3 jaar op basis van 0,8 fte tot de mogelijkheden behoort. Voor de laatste periode zal, indien gewenst, bekeken worden of uitbreiding tot 1,0 fte met onderwijstaken mogelijk is. De beoogde startdatum van de aanstelling is 1 maart 2018.

Op de website(www.werkenbijdevu.nl) vindt u onze aantrekkelijke verdere arbeidsvoorwaarden zoals:
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;
• ruime bijdrage aan reiskosten OV woon-werkverkeer;
• keuzemodel arbeidsvoorwaarden met diverse uitruilmogelijkheden.

Salaris
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.238,- bruto per maand (salarisschaal 10:5) en maximaal € 3.722,- bruto per maand (salarisschaal 11:2) bij een voltijds dienstverband conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informatie
Een projectbeschrijving en additionele informatie kunt u opvragen bij Dr. Anders Schinkel, e-mail: a.schinkel@vu.nl, tel.: 020 5983843.

Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties voorzien van curriculum vitae en motivatiebrief kunt u onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header voor 21 december 2017 richten aan: a.schinkel@vu.nl.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden de tweede week van januari 2018.

Programma-assistent voor het Startimpuls-programma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’

posted 26 Oct 2017, 02:16 by ICO Education

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen - UvA - 

Publicatiedatum
25 oktober 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.161 tot €2.917 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
10 november 2017
Functieomvang
12 uur per week
Vacaturenummer
17-528

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam [UPvA]), de Graduate School of Child Development and Education (master- programma's pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De afdeling zoekt m.i.v. 1 januari 2018 een kandidaat voor de functie van Programma-assistent. De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Onderwijskunde. Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van vraagstukken op het microniveau van leerling en leraar, het mesoniveau van de schoolorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. Kenmerkend is ook een focus op sociale en maatschappelijke vraagstukken. De programmagroep Onderwijskunde streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk. Veel onderzoek vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders en besturen.

Werkzaamheden
De nieuwe medewerker zal de rol vervullen van Programma-assistent in het programma 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd', dat onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL) wordt uitgevoerd in het kader van de Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda. In dit programma werken 7 universiteiten, 5 hbo-instellingen, 2 universitair medische centra, en TNO samen met diverse praktijkinstellingen op het terrein van jeugd en onderwijs. Het programma bestaat uit vijf deelprojecten:
 • sociale cohesie in de klas;
 • buitenschools leren;
 • verbinding onderwijs - jeugdzorg;
 • ontmoeting tussen professionals en jongeren/ouders met een migratieachtergrond en
 • jeugdgezondheidszorg.
De programma-assistent ondersteunt de programmacoördinatoren inhoudelijk en organisatorisch. Hij/zij is samen met een communicatiemanager verantwoordelijk voor de programma-ondersteuning. 

Taken:
 • Contact onderhouden met de consortiumpartners om de afstemming binnen het programma te bevorderen;
 • contact onderhouden met de consortiumpartners over praktische zaken als contracten, urenregistratie en budget;
 • vraagbaak zijn voor het programma;
 • samen met de communicatiemanager organiseren en voorbereiden van consortiumoverleggen en overleggen met relevante stakeholders, en notuleren van overleg;
 • bewaken en ondersteunen van de projectvoortgang en signaleren van eventuele knelpunten;
 • logistiek en organisatorisch ondersteunen van programma-activiteiten zoals workshops, conferenties, evenementen e.d.;
 • bijdragen aan conceptrapportages en kennisverspreidingsactiviteiten.
Profiel
De kandidaat beschikt over:
 • een afgeronde masteropleiding op het gebied van de pedagogische of onderwijswetenschappen of een verwante discipline;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • zeer goede organisatievaardigheden;
 • een goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid;
 • affiniteit met het onderzoeksterrein van het project: gelijke kansen voor jongeren;
 • ervaring met praktijkgericht empirisch onderzoek en
 • is gericht op samenwerken.
Inlichtingen
Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met:
prof. dr. Monique Volman

Aanstelling
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar voor 12 uur per week met uitzicht op verlenging in geval van een goede beoordeling na het eerste jaar en onveranderde omstandigheden (totale duur van 3 jaar). UFO-profiel is Onderzoeksmedewerker 4 (schaal 7). Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, tussen de€ 2.161 tot€ 2.917 bruto per maand ( gebaseerd op een fulltime dienstverband van 38 uur per week). De UvA biedt verder een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie
U kunt uw sollicitatiebrief, inclusief een gedetailleerd curriculum vitae en cijferlijst, tot en met 10 november 2017 richten aan prof. dr. Monique Volman via vacatures-pow-fmg@uva.nl. Sollicitatiebrief en curriculum vitae dienen in één document te worden aangeleverd. Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 17-528 in de onderwerpregel. #LI-POST

Acquisitie stellen wij niet op prijs
Solliciteer nu

Promovendus Onderwijswetenschappen

posted 26 Oct 2017, 02:13 by ICO Education   [ updated 26 Oct 2017, 02:13 ]

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, UvA - 

Publicatiedatum
25 oktober 2017
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.222 tot €2.840 bruto per maand
Sluitingsdatum
12 november 2017
Functieomvang
38 uur per week
Vacaturenummer
17-529
De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam [UPvA]), de Graduate School of Child Development and Education (master- programma's pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De afdeling zoekt een kandidaat voor de functie van promovendus. De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Onderwijskunde. Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van vraagstukken op het microniveau van leerling en leraar, het mesoniveau van de schoolorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. Kenmerkend is ook een focus op sociale en maatschappelijke vraagstukken. De programmagroep Onderwijskunde streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk. Veel onderzoek vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders en besturen.
Werkzaamheden

Wij zoeken een kandidaat voor promotieonderzoek naar afwegingen en ervaringen met betrekking tot schaduwonderwijs (huiswerkbegeleiding, bijles, toets-en examentraining) onder leerlingen, ouders, scholen en externe aanbieders. In het bijzonder wordt gekeken naar de invloed van schaduwonderwijs op de schoolloopbaan van leerlingen met verschillende thuisachtergronden. Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. In het eerste jaar wordt een door het Regieorgaan Onderwijswetenschappen (NRO) gefinancierde (kwantitatieve en kwalitatieve) review van de internationale onderzoeksliteratuur op dit thema uitgevoerd. Het project maakt tevens deel uit van het programma 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd' in het kader van de Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de rol van buitenschoolse leeractiviteiten op de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen wordt verkend. Naast wetenschappelijke output worden ook producten voor beleid en onderwijspraktijk gemaakt.

Taken:
 • Zelfstandig verrichten van het onderzoek (literatuurstudie, gegevensverzameling en - analyse, rapportage), uitmondend in internationale en Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties, praktijkpublicaties en een proefschrift;
 • geven van presentaties op nationale en internationale congressen en bijeenkomsten;
 • actief participeren in het consortium 'gelijke kansen voor een diverse jeugd';
 • actief participeren in overleggen binnen de programmagroep Onderwijskunde;
 • deelnemen aan scholingsactiviteiten in het kader van de PhD-opleiding van de Graduate School of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam en het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen (ICO);
 • verzorgen van onderwijs aan bachelor- en masterstudenten Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
Profiel
De kandidaat beschikt over:
 • ​een afgeronde master (bij voorkeur researchmaster) in de onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologie of sociologie;
 • uitstekende studieresultaten;
 • affiniteit en ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief empirisch onderzoek;
 • een sterk analytisch vermogen;
 • uitstekende communicatieve, sociale en organisatievaardigheden;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Nederlands en (academisch) Engels;
 • affiniteit met het onderzoeksterrein van het project; 
 • het vermogen om verbinding te leggen tussen onderwijsonderzoek, -beleid en -praktijk.
Inlichtingen
Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met:
prof. dr. Monique Volman
dr. Suzanne Jak

Aanstelling
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging van 2.5 jaar in geval van een goede beoordeling na het eerste jaar en onveranderde omstandigheden (totale duur 3.5 jaar). Het salaris bedraagt minimaal €2.222 bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot €2.840, gebaseerd op een fulltime dienstverband van 38 uur per week. De UvA biedt verder een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en 8.3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie
U kunt uw sollicitatiebrief, inclusief een gedetailleerd curriculum vitae en cijferlijst, tot en met 12 november 2017 richten aan prof. dr. Monique Volman via vacatures-pow-fmg@uva.nl. Sollicitatiebrief en curriculum vitae dienen in één document te worden aangeleverd. Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 17-529 in de onderwerpregel. #LI-DNP

Acquisitie stellen wij niet op prijs
Solliciteer nu

Academic position in Learning and Instruction (1 EFT)

posted 23 Oct 2017, 07:28 by ICO Education   [ updated 23 Oct 2017, 07:28 ]

Université catholique de Louvain - 
https://uclouvain.be/en/discover/personnel-academique.html
Vacancy Reference: 15713 / PSP 013 / 2018 (to be quoted in any correspondence)

The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Learning and Instruction

Teaching
The successful candidate will have teaching assignments in the field of learning and instruction (instructional design, didactic teaching methods and strategies related to the use and integration of ICT) within the different degree programs organized by the Faculty, in particular in the Master in educational sciences, in pre-service and in-service teacher training programs and in the pedagogical Certificate for teachers in higher education (CAPAES).
Mostly adult students subscribe to these programs, which implies that courses are also organized during the evening and on Saturdays.

It is expected that the applicant will develop collaborations with schools and professionals in the educational field.

Research
The successful candidate will carry out research in the field of learning and instruction, with
particular attention to kindergarten or K-12 education. He or she is expected to develop a strong research agenda that helps to understand the effect of instructional conditions (instructional design and didactic teaching strategies, types of assessment, instructional materials) on student learning and achievement with a particular focus on the use of ICT. In-depth integration of theoretical understandings of the cognitive, social and emotional processes in learning is expected.

He or She will join the Psychological Sciences Research Institute (IPSY).

General conditions
Tasks : the applicant will
 • be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate) as well as in programs of continuing education;
 • supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as Ph.D. theses;
 • be involved in (and/or supervise, promote) research programs;
 • contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
 • be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities;
 • contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with developing countries.
Qualifications: 
The applicant must have
 • a Ph.D. degree in Education, instructional or educational Psychology, or any related discipline;
 • significant scientific record with international publications;
 • either studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCL;
 • experience in and the aptitude for teaching at University level;
 • capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;
 • creativity, openness to teaching innovation and interdisciplinary work;
 • capacities required to undertake high-level academic research: capacity to raise research funding, to supervise projects, to animate and lead a research team;
 • good knowledge of both spoken and written French and English. If this is not the case, the applicant accept to learn French and/or English in order to be able to teach in French and English within 2 years. Fluency in other languages is an asset.

Practical information

Starting date : 1st of September, 2018

Further information :
Professor Nathalie Grosbois, dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Professor Mauro Pesenti, research director IPSY – president-ispy@uclouvain.be

Localization : Humanities Sector
Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP)
(https://uclouvain.be/en/faculties/psp)
Psychological Sciences Research Institute (IPSY)
(https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy)

PROMOVENDUS KENNISDELING BINNEN EXPERTTEAMS IN DE HIGH-TECH INDUSTRIE (1.0 FTE)

posted 22 Oct 2017, 23:55 by ICO Education   [ updated 22 Oct 2017, 23:55 ]

University of Twente - 
Deze promotieplaats maakt deel uit van een grootschalig interdisciplinair project waarin bedrijven uit de regio Oost-Nederland (o.a. Demcon, Norma en Thales) samenwerken om innovaties van producten te versnellen. Engineers van deze bedrijven komen gedurende drie jaar in 49 expertteams bij elkaar om hun producten en dienstverlening te optimaliseren en vernieuwen. De promovendus richt zich binnen dit project op het proces van kennisdeling tussen de engineers van verschillende bedrijven.

In het eerste deel van dit project onderzoekt de promovendus het proces van kennisdeling in expert-teams, de rol die sociale regulatie hierbij speelt en hoe de engineers de teamopbrengsten terugkoppelen naar hun eigen bedrijf. Daarnaast achterhaalt de promovendus de voorwaarden en barrières voor kennisdeling op individueel en teamniveau. In het tweede deel van het project zal de promovendus slimme tools ontwikkelen en testen die gericht zijn op de ondersteuning van zowel de sociale als de inhoudelijke aspecten van kennisdeling (denk hierbij bijvoorbeeld aan interactieve visualisaties, feedbacktools, serious games, en apps). Het doel van het project is om wetenschappelijke kennis te verkrijgen over processen van kennisdeling in de context van innovatie en tegelijkertijd bij te dragen aan de optimalisatie van kennisdeling en innovatie binnen de high-tech industrie.

UW PROFIEL
Een universitaire mastergraad in de sociale wetenschappen (zoals Onderwijskunde of Psychologie) of hieraan verwante discipline (bijvoorbeeld Bedrijfskunde). Een diploma van een research master is een pré.
Grondige kennis van en ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en de interesse en motivatie om deze kennis verder uit te diepen;
Onderzoekservaring binnen bedrijven is een pré, evenals ervaring met het ontwerpen van tools om het leren van professionals te ondersteunen;
Affiniteit met de technische sector en/of technologische vernieuwingen;
Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal;
Goede sociale vaardigheden, zelfstandig, en sterke motivatie om in de wetenschap te werken.

Voor meer informatie over deze vacature en het project kunt u contact opnemen met dr. Maaike Endedijk, Universitair Hoofddocent (m.d.endedijk@utwente.nl; 053-4893608), of dr. Mireille Hubers, Universitair Docent (m.d.hubers@utwente.nl; 053-4891115).

Uw sollicitatie dient de volgende documenten te bevatten:
 • Een motivatiebrief waarin u uw vaardigheden en motivatie toelicht;
 • Uw CV
 • Uw masterscriptie of soortgelijke Engelstalige academische tekst.
 • U kunt uw sollicitatie via onderstaande knop tot uiterlijk 5 november indienen. De sollicitatiegesprekken zullen half November plaatsvinden.

ONS AANBOD

Wij bieden je een uitdagende, afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 4 jaar, startdatum zo spoedig mogelijk. Het salaris start met € 2.222,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot € 2.840,- in het laatste jaar (in overeenstemming met de CAO-NU). Daarnaast biedt de UT een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

DE ORGANISATIE
The University of Twente. We stand for life sciences and technology. High tech and human touch. Education and research that matter. New technology which leads change, innovation and progress in society. The University of Twente is the only campus university of the Netherlands; divided over five faculties we provide more than fifty educational programmes. We have a strong focus on personal development and talented researchers are given scope for carrying out groundbreaking research.

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status or disability status. Because of our diversity values we do particularly support women to apply.

Faculty of Behavioural, Management and Social sciences 
The Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) strives to play a pivotal role in understanding, co-engineering and evaluating innovation in society. Innovation is driven by advances in technology. Through 'social engineering' these technological advances are embedded in society befitting human needs and behaviour, within proper public and private management and business structures. For this the faculty of BMS upholds high quality disciplinary knowledge in psychology, business administration, public administration, communication science, philosophy, educational science and health sciences. All with a focus on the challenges in society. Research is strongly connected to our Institutes on Governance (IGS), ICT (CTIT), Health (MIRA) and Nanotechnology (MESA+).

KLIK HIER OM TE SOLLICITEREN

Assistant Professor Professional Learning Communities in Higher Education (217400E)

posted 10 Oct 2017, 04:22 by ICO Education   [ updated 10 Oct 2017, 04:23 ]

University of Groningen - 

Organisation
Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage the 30,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.
The Faculty of Behavioural and Social Sciences is a centre of knowledge focusing on individuals and society. The faculty studies issues relating to human behaviour, the relationships between people, and society as a whole. This includes the study of how people function under normal circumstances, but also of the problems encountered by individuals or groups, and how these can be resolved or prevented.

Job description
The Assistant Professor (1.0 fte) will contribute to the teaching innovation initiative at the Faculty of Behavioural and Social Sciences. With regard to teaching, the Assistant Professor will play a pivotal role in coordinating and supporting the professional learning communities in the departments of Sociology, Psychology, and Educational Sciences. The Assistant Professor can also develop own professional learning communities, for instance in the field of ‘Student as Partners’, where students will be directly involved in the development of courses. The assistant professor’s research, among others into the professional learning communities, will be part of the research programme ‘Effectiveness of Higher Education’.

Qualifications
 • a PhD degree in the Social and Behavioural Sciences
 • proven ability to collaborate in a teaching or research team and to take the lead in organizing collaborative work
 • experience or affinity with teacher professionalization in Higher Education
 • experience with research in Higher Education
 • in possession of the University Teaching Qualification (or willingness to obtain it within the first two years of employment)
 • publications in international peer-reviewed academic journals in the field of higher Education-the ability to communicate orally and in written form in English (command of English C1 level) and command of Dutch (or willingness and ability to learn Dutch in a short period).

Conditions of employment
The University of Groningen offers a salary depending on qualifications and work experience.
For candidates at the Assistant Professor level the salary for a full-time position ranges from a minimum of €3,475 (salary scale 11 Dutch Universities) to a maximum of €5,405 (salary scale 12) gross per month. The gross salary is excluding 8% holiday allowance and 8.3% end-of-year bonus and participation in a pension scheme for employees. Favourable tax agreements may apply to non-Dutch applicants.
The appointment will be for a period of four years. Before the end of the first year there will be an evaluation. After a positive performance evaluation, the position will be extended to four years full time.

An employment of a minimum of 0.8 fte is possible.

Starting date: as soon as possible.

The interviews will be held 16 November 2017.

Application
You may apply for this position until 30 October 23:59h / before 31 October 2017 Dutch local time by means of the application form (click on "Apply" below on the advertisement on the university website).

Applicants are requested to submit:

 • a letter of motivation including their view on how the applicant’s profile fits with the job description
 • an up-to-date curriculum vitae
 • sample copies of their research (published papers or papers under review)
 • the names and contact details of two references.
Applications without these documents will not be considered.

Unsolicited marketing is not appreciated.

Information
For information you can contact:
Prof. Klaas van Veen, 050-3632000, klaas.van.veen@rug.nl
Dr Ellen Jansen, 050-3633644, e.p.w.a.jansen@rug.nl

(please do not use for applications)

Apply

Research Director Welten Institute

posted 27 Jun 2017, 03:52 by ICO Education   [ updated 27 Jun 2017, 03:54 ]

Open University of the Netherlands - 
Position in the organisation
The Welten Institute is managed by a research director assisted by the strategic board, which is chaired by the research director. The research director sets out the policy lines and strategy for the institute in consultation with the strategic board, has decision-making authority and is responsible for implementing the policy adopted, key aspects of which include the organisational set-up, research planning and coordination, the quality assurance cycle, human resource policy and finance.

In conducting the day-to-day management tasks, the research director receives assistance from an operational management team and is supported by a management assistant and the head of the Faculty Office. The research director forms part of the faculty management team of the Faculty of Psychology and Education Sciences. S/he performs tasks under the responsibility of the dean. S/he also serves as the point of contact for the Executive Board regarding the role of the Welten Institute within the university and the institute's contribution to the innovation of education provided by the institute.
In addition to management tasks, the research director conducts research within one or more of the institute's research themes.

Position description
The research director:
 • Is responsible for and formulates - in line with the OU Strategic Plan - the strategy and policy of the Welten Institute in conjunction with the institute's strategic board.
 • Chairs the operational management team, ensures the implementation of strategy and policy, with a focus on the following areas:
  • the organisation of the institute and developing work practices;
  • implementing institute policy on human resources, finance and infrastructure in line with the framework conditions of both faculty and central policy, and implementing the research policy;
  • the annual quality assurance cycle;
  • human resource management at the institute;
  • monitoring the budgetary framework.
 • Has the ability to bring together academic insights and to utilise the richness of the pluriform nature of the institute to fulfil the remit concerning the innovation of education.
 • Achieves wider collaboration between the research themes of the Welten Institute and the research conducted by the Psychology research group at the faculty, and with other relevant research groups at the university
 • Promotes high-quality research.
 • Has the ability to contribute to the innovation of education at the OU in line with the OU's mission and to strengthen the collaboration between the institute and the faculties in this area.
 • Is enterprising and enters into agreements and collaborations, and has the ability to raise the visibility of the institute.
 • Is a member of and participates in the faculty management team, and serves as a consultation partner for the Executive Board.
 • ‘Personalises’ the mission of the institute and the Open University of the Netherlands.

Position requirements
 • Professor in a research area relevant to the institute, with wide research experience.
 • Contemporary vision for academic research and recognises challenges.
 • Intrinsic interest in the nature of the research institute.
 • Well-proven management skills.
 • Administrative experience in a university context and a good feel for academic relations.
 • Can act as a figurehead for the institute and has an excellent reputation both in the Netherlands and abroad.
 • Provides guidance, inspiration and encouragement and has the ability to ‘transcend parties’.
 • Proven competence in building and creating networks.
 • Has the ability to operate effectively in a process-based manner within the complex decision-making processes at the faculty and university.
 • Has ties with a national and international network.
 • Is driven, open and has excellent communication skills.

Personality profile
 • Shows affinity with various academic perspectives existing at the institute.
 • Has the ability to provide unifying leadership.
 • Is collaboration-oriented, particularly in terms of linking different academic perspectives.
 • Has an authentic passion for research.
 • Has the appropriate personality to shape, further develop and implement the vision and mission of the Welten Institute.
 • Adopts a collaboration-oriented approach within the institute, the faculty and the university.
 • Is a team player and is willing to contribute to and share responsibility for the general strategy and for policy development for the faculty and the university.
 • Demonstrates ambition and brings new zeal, motivates and encourages people to forge new initiatives, has the ability to acquire people's support in this process and does not avert difficult decisions.

Terms of employment
The OU offers a salary commensurate with the position. The research director will be granted an appointment at the faculty for a four-year period and is eligible for reappointment. The Open University of the Netherlands offers flexible terms of employment and good fringe benefits.


1-7 of 7