Home‎ > ‎

Vacancies


Promovendus computer-supported collaborative learning (CSCL) (1,0 fte)

posted 18 Sep 2017, 03:14 by ICO Education   [ updated 18 Sep 2017, 03:14 ]

LocatieHeerlen
FunctietypesOnderzoek, Ontwikkeling, InnovatieOnderwijs
Wetenschappelijke disciplineGezondheidGedrag en maatschappij
Uren38,0 uren per week
Werk-/denkniveauUniversitair
VacaturenummerFAC/PenOW/17054
Vertalingennl 
About employerOpen Universiteit (OU)
Short linkwww.academictransfer.com/42546

Solliciteer uiterlijk 28-09-2017op deze vacature

Functiebeschrijving

Welten-instituut van de Open Universiteit doet onderzoek naar samenwerkend leren in groepen studenten die daarbij ondersteund worden door computers om online communicatie mogelijk te maken. Deze groepen kunnen groepen zijn die zichzelf hebben geformeerd en in een netwerkconfiguratie opereren (ad-hoc groepen) of groepen die extern geformeerd zijn met een duidelijke taakopdracht (de computer-supported collaborative learning (CSCL)-groepen). Tegen deze achtergrond zoekt het Welten-instituut naar een promovendus op een project dat samenwerkend leren tracht te integreren in het curriculum van de Master Onderwijswetenschappen. Dit project beoogt daarbij de student centraal te stellen met aandacht voor gepersonaliseerd leren waarin arbeidsachtergrond, de interesses en behoeften van die student mede de authenticiteit of context van het leren bepaalt. Om samenwerkend leren in groepen mogelijk te maken zult u onderzoek doen naar didactische technieken die samenwerkend leren afdwingen in een online setting (bijvoorbeeld door middel van scripting) en naar manieren voor zelf-, co- en sociaal gedeelde regulatie. Ook zult u onderzoek doen naar de interactie tussen de groepsdynamische processen en de socio-cognitieve processen die plaatsvinden bij het samenwerkend leren en hoe deze beide processen zijn te ondersteunen vanuit de CSCL online leeromgeving. De groepsdynamische processen bepalen of de groep als geheel productief is, wederzijds vertrouwen en cohesie aanwezig is en van een gezond groepsklimaat sprake is. De ondersteuning wordt vormgegeven door middel van zogenaamde group awareness widgets. Ten slotte onderzoekt u het effect van al deze inspanningen op de ervaren social presence, de sociability van de CSCL online leeromgeving, en op de individuele- en groeps-perfomance. De resultaten van deze onderzoeken zult u in de vorm van artikelen moeten publiceren die de basis vormen van uw proefschrift. Daarnaast bent u bereid disseminatieproducten te verzorgen voor het algemene publiek (bijv. het houden van lezingen, docentprofessionaliseringsactiviteiten, brochurematerialen, enzovoorts). U participeert actief in het gezamenlijk overleg van de vakgroep en werkt intensief samen met de andere promovendi die onderzoek doen binnen onze Master Onderwijswetenschappen. U wordt lid van de onderzoeksschool ICO en neemt deel aan scholingsactiviteiten. U verricht 20% van uw tijd aan het geven van academisch onderwijs binnen dezelfde master als waarin u uw promotieonderzoek verricht.

Functie-eisen

U bent een gemotiveerd, enthousiast, creatief en daadkrachtig persoon die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken met een analytische instelling. U beschikt over een afgeronde universitaire (master) opleiding Onderwijskunde, Onderwijspsychologie, Onderwijstechnologie, Cognitieve Psychologie, of een vergelijkbare opleiding in een sociaalwetenschappelijke discipline, bij voorkeur een research master. U heeft daarbij affiniteit met informatietechnologie (ict) en met usability aspecten van gebruikersinterfaces. Enige ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen strekt tot aanbeveling. U heeft kennis van en ervaring met instructional design methodieken en met design-based research en beschikt over goede organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden. U heeft verder kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en kunt data-analyses (in bijvoorbeeld SPSS) uitvoeren. Kennis van de meer geavanceerde data-analyse technieken (bijvoorbeeld Structural Equation Modelling) is een pre. Daarnaast heeft u goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels. Ten slotte bent u resultaatgericht met een proactieve instelling en een representatief voorkomen en heeft u affiniteit met de doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.222,- bruto per maand bij een volledig dienstverband. 

De aanstelling van de promovendus geschiedt in tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot 4 jaar.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Dienstverband: Tijdelijk, voor de duur van 4 jaar.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie .

 Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website.

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW) is sterk in onderwijs en onderzoek. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie en een master Onderwijswetenschappen. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het onderzoeksprogramma van wetenschapsgebied Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten. Het onderzoek van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op de adaptatie van werkenden aan een dynamische werkomgeving en de uitdagingen en belemmeringen die dit met zich meebrengt. Het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, is onderdeel van de faculteit PenOW en speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van onderwijs en de professionalisering van docenten. 

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. Jan van Bruggen, T 06-38273634, E Jan.vanBruggen@ou.nl of prof. dr. Marjan Vermeulen, T 045-5762546, E Marjan.Vermeulen@ou.nl.  

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen kunt u vinden op onze websites www.ou.nl en www.ou.nl/psychologie.

Promovendus gepersonaliseerd en samenwerkend leren (1.0 fte)

posted 18 Sep 2017, 03:12 by ICO Education   [ updated 18 Sep 2017, 03:12 ]

LocatieHeerlen
FunctietypesPromotieplaatsenOnderzoek, Ontwikkeling, Innovatie,Onderwijs
Wetenschappelijke disciplineGedrag en maatschappij
Uren38,0 uren per week
Werk-/denkniveauUniversitair
VacaturenummerFAC/PenOW/17055
Vertalingennl 
About employerOpen Universiteit (OU)
Short linkwww.academictransfer.com/42594

Solliciteer uiterlijk 2-10-2017 op deze vacature

Functiebeschrijving

Wij zijn binnen de vakgroep ‘Docent en docentprofessionalisering’ van het Welten instituut op zoek naar een promovendus op een project naar meer gepersonaliseerd en samenwerkend leren binnen de Master Onderwijswetenschappen. Het project bevindt zich op het raakvlak van doceren (en effectieve professionalisering van docenten) en (innovatieve onderwijs) technologie, en voor beide aspecten zullen met name de   mogelijkheden van ondersteuning door nieuwe onderwijstechnologie en sociale media worden onderzocht. De Master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit (OU) staat voor de taak een curriculum te ontwikkelen waar de student centraal staat, actief leert en leert samenwerken, onderwijsaspecten die voorwaardelijk zijn voor effectieve professionalisering van docenten. De student Onderwijswetenschappen aan de OU brengt vaak al een dosis werkervaring uit het veld mee. Daarom is het essentieel dat er in het curriculumontwerp van onze master rekening gehouden wordt met de verbinding tussen theorie en praktijk via authentieke leertaken, in dit project met name ten behoeve van de ontwikkeling van academische vaardigheden. De beroepsachtergrond van de student bepaalt mede de authenticiteit of context van het leren. U zult een aantal van deze authentieke leertaken moeten gaan ontwerpen en op hun effectiviteit gaan onderzoeken (via authentiek assessment), waarbij u inzichten uit onderwijsontwerp methodieken,  (sociale) leer theorieën en onderwijstechnologische ontwikkelingen toepast. Na het ontwerpen van deze authentieke leertaken (waarvan een aantal op basis van samenwerkend leren), zult u aan de hand van een aantal experimenten deze taken moeten testen op hun (leer) effectiviteit via ontwerpgericht onderzoek. De resultaten van de experimenten zullen resulteren in een proefschrift. U staat mede aan de basis van het opzetten van een reeks deelprojecten. U bent verantwoordelijk voor het ontwerp van de leertaken, de dataverzameling, data-analyses en rapportage van de resultaten in wetenschappelijke publicaties. Daarnaast bent u bereid disseminatieproducten te verzorgen voor het algemene publiek (bijv. het houden van lezingen, docentprofessionaliseringsactiviteiten, brochurematerialen, enzovoorts). U participeert actief in het gezamenlijk overleg van de vakgroep en werkt intensief samen met de andere promovendi die onderzoek doen binnen onze eigen masteropleiding. U wordt lid van de onderzoeksschool ICO en neemt deel aan scholingsactiviteiten. U verricht maximaal 20% van uw tijd aan het geven van academisch onderwijs binnen dezelfde master als waarin u uw promotieonderzoek verricht.

Functie-eisen

U bent een gemotiveerd, enthousiast, creatief en daadkrachtig persoon die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken met een analytische instelling. U beschikt over een afgeronde universitaire (master) opleiding Onderwijskunde, Onderwijspsychologie, Onderwijstechnologie, Cognitieve Psychologie, of een vergelijkbare opleiding in een sociaalwetenschappelijke discipline, bij voorkeur een research master. Enige ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen en data-analyse (SPSS) strekt tot aanbeveling, waarbij u zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek niet schuwt. U heeft kennis van en ervaring met instructional design methodieken en met design-based research en beschikt over goede organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden. U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels. Bovendien bent u resultaatgericht met een proactieve instelling en een representatief voorkomen en heeft u affiniteit met de doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.222,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De aanstelling van de promovendus geschiedt in tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot 4 jaar.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Dienstverband: Tijdelijk, voor de duur van 4 jaar

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie .

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website.

Afdeling

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW)

De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW) is sterk in onderwijs en onderzoek. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie en een master Onderwijswetenschappen. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het onderzoeksprogramma van wetenschapsgebied Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten. Het onderzoek van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op de adaptatie van werkenden aan een dynamische werkomgeving en de uitdagingen en belemmeringen die dit met zich meebrengt. Het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, is onderdeel van de faculteit PenOW en speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van onderwijs en de professionalisering van docenten. 

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. Hans Hummel, T 045-5762651, E Hans.Hummel@ou.nl of prof. dr. Marjan Vermeulen, T 045-5762546, E Marjan.Vermeulen@ou.nl.  

POST-DOC ONDERZOEKER ‘Competences for Sustainability and Labour Participation’ (1,0 fte)

posted 11 Sep 2017, 06:42 by ICO Education   [ updated 11 Sep 2017, 06:42 ]


LocatieDe standplaats wordt in overleg bepaald: Utrecht (regelmatige aanwezigheid in Heerlen vereist) of Heerlen.
FunctietypesPostdoc positiesOnderzoek, Ontwikkeling, InnovatieOnderwijs
Wetenschappelijke disciplineNatuurwetenschappenGedrag en maatschappij
Uren38,0 uren per week
Werk-/denkniveauGepromoveerd
VacaturenummerAT/FAC/MST/17050
Vertalingennl 
About employerOpen Universiteit (OU)
Short linkwww.academictransfer.com/42312

Solliciteer uiterlijk 15-10-2017 op deze vacature

Functiebeschrijving

De post-doc zal kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitvoeren op het gebied van competenties voor duurzaamheid voor professionals en hun duurzame inzetbaarheid. Met name de competenties die verbonden zijn met (succesvolle) veranderprocessen zullen onderzocht worden. Het onderzoek wordt verricht onder milieuprofessionals, duurzaamheidsprofessionals en loopbaanprofessionals. Daarnaast richt het onderzoek zich op de eigen duurzame inzetbaarheid van professionals en hoe deze gestimuleerd kan worden. Behalve beter inzicht in deze aspecten, is tevens een doel van het onderzoek het ontwikkelen van workshops en trainingen.

De post-doc onderzoeker verricht multidisciplinair onderzoek bij de vakgroepen ‘Science’ en ‘Organization’. Dit zal resulteren in publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften, congrespresentaties en verschillende valorisatieactiviteiten.
Meer specifiek zijn de taken:
•              communicatie met beroepsorganisaties voor het organiseren van workshops
•              ontwikkelen en uitvoeren van workshops  en vervolgens analyseren van data (kwalitatief onderzoek)
•              ontwikkelen en uitvoeren van enquêtes voor kwantitatief onderzoek, en verwerking hiervan
•              ontwikkelen van een prototype voor trainingen voor professionals
De taken worden verricht in overleg met bovengenoemde onderzoeksleiders.

Functie-eisen

De kandidaat is gepromoveerd of zal in 2017 promoveren. De kandidaat heeft ervaring en affiniteit met multidisciplinair onderzoek op het gebied van ‘duurzaamheid’, ‘leren’ en ‘organisatie’, blijkend uit diverse internationale publicaties in gerenommeerde tijdschriften. Een achtergrond in ‘Science’ en/of ‘Human Resource Management’ is een pré. De kandidaat zal werkzaam zijn bij de vakgroep Natuurwetenschappen, in nauwe samenwerking met de vakgroep Organisatie’ Z/hij beschikt over uitstekende onderzoeks- en communicatievaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4084,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Dienstverband: Tijdelijk, voor de duur van 2 jaar (start in 2017)

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten.
Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken 531 medewerkers (fte). De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek en zo wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in profielonderzoek op het gebied van onderwijskunde en onderwijstechnologie. 

Tevreden studenten 
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de website

Afdeling

Faculteit MST

De faculteit Management, Science and Technology (MST) is één van de drie faculteiten van de Open Universiteit. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de hoofdtaken binnen de faculteit. MST biedt wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van management, milieu-natuurwetenschap en informatica. Daarnaast biedt de faculteit een brede bachelor (Liberal Arts & Sciences), evenals korte programma’s aan ten behoeve van professionals die hun kennis willen verdiepen (certified professional programs). Het onderzoeksprogramma (Learning and Innovation in Resilient Systems) kenmerkt zich door haar multidisciplinaire aanpak. Aan de faculteit is een groot aantal promovendi verbonden die op diverse actuele thema’s binnen het onderzoeksprogramma onderzoek doen. Vanuit de Open Universiteit is MST bovendien partner in het Business Intelligence & Smart Services (BISS) Institute, onderdeel van de Brightlands Smart Services Campus (www.brightlands.com/).
Bij de faculteit MST kunnen studenten aan de hand van het geleerde direct reflecteren op hun werksituatie. De organisaties waar zij werkzaam zijn worden vaak betrokken bij het uitvoeren van opdrachten en onderzoek in het kader van zowel de bachelor- als de masteropleiding. Door de interdisciplinaire visie op onderwijs en onderzoek en de verbinding met bedrijfsleven is wetenschappelijk werk aan de faculteit MST vernieuwend en uitdagend.
Het onderzoeksprogramma van MST is getiteld “Learning and Innovation in Resilient Systems”. Het doel van het MST onderzoek is “to increase our understanding of the innovative and learning capacity of resilient systems, with a focus on (i) information and computer systems, (ii) organizational and management systems, and (iii) environmental systems”. Prof.dr. Paquita Perez van de vakgroep Natuurwetenschappen, prof.dr. Tinka van Vuuren en prof.dr. Judith Semeijn van de vakgroep Organisatie verrichten onderzoek in de programma’s ‘Sustainability’, ‘Social Learning ’ en ‘Organizational Learning’.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. prof. dr. P. Perez, tel.: 045-5762877, e-mail: paquita.perez@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit MST kunt u vinden op onze websites www.ou.nl en www.ou.nl/mst

PhD position – Intra- and interpersonal determinants of feedback-processing (217346E)

posted 28 Aug 2017, 02:58 by ICO Education   [ updated 28 Aug 2017, 02:58 ]


Organisation

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage the 30,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.

The Faculty of Behavioural and Social Sciences is a centre of knowledge focusing on individuals and society. The faculty studies issues relating to human behaviour, the relationships between people, and society as a whole. This includes the study of how people function under normal circumstances, but also of the problems encountered by individuals or groups, and how these can be resolved or prevented.

Job description

The PhD position is situated within the Department of Educational Sciences / Groningen Institute for Educational Research (GION). This department is responsible for teaching at bachelor and master level. At bachelor level, this includes the bachelor Educational Sciences and the Academic Bachelor for Primary School Teachers, a joint programme of the department and three higher education institutes. At master level, this includes the master Educational Sciences including an international track ‘Evidence based education’, and the research master for the behavioural and social sciences. Within the department research is conducted on learning environments, evidence based education, determinants of school success, innovation and citizenship.

We are looking for a PhD candidate for a research project on “Psychological and interpersonal determinants of feedback processing”. Feedback is nowadays widely considered to be a strong contributor to student learning. In contrast to a large volume of studies on the characteristics of effective and efficient feedback by teachers and/or computer-supported learning environments, psychological and interpersonal determinants of feedback processing by the feedback-recipient received much less attention; despite that fact that about one-third of corrective feedback is not processed by the student. This project aims to identify psychological and interpersonal indicators that influence feedback processing (e.g., broad literature review, data-driven interviews with students) – in particular student’s tolerance for errors, learning from their errors and relationship with the feedback sender – and develop and evaluate interventions to foster student feedback processing in classroom settings (primary/secondary education).

Qualifications

We are looking for an ambitious candidate who preferably meets the following requirements:
• a master degree (preferably a research-oriented master) in one of the social sciences (for example educational sciences, learning sciences, psychology)
• thorough knowledge of research designs and quantitative and/or qualitative methods
• affinity with primary and/or secondary education and in particular with the themes of feedback and peer feedback or peer assessment (for example as part the master thesis)
• good communicative skills and independence in research in a practice setting, in close collaboration with others
• good oral and written command of the English language suited for scientific publications and conference presentations
• the ability to communicate verbally and in written form in Dutch or to learn Dutch if necessary within the first 12 months of the contract.

Conditions of employment

The University of Groningen offers the PhD candidate a salary of € 2,222 gross per month in the first year, up to a maximum of € 2,840 gross per month in the final year (based on a full-time employment of 1.0 fte). An appointment of 0.8 fte is possible. The position requires residence in Groningen, 38 hours per week research and research training, and must yield a PhD dissertation. Within the first year, an assessment of the candidate's progress and results will take place to decide whether or not the employment can be continued.

Starting date: 1 November 2017.
Duration: 4 years.

The interviews are planned on 26 September 2017.

Application
Please send your complete application (in English) as a single PDF file until 14 September 23.59 hours / before 15 September 2017 Dutch local time by means of the application form (click on ‘Apply’ below on the advertisement on the university website).
Please upload your application as ‘letter of motivation’ and include the vacancy number at the start of your application.

Applicants are requested to submit:
1. A cover letter in English introducing yourself, describing your motivation to conduct scientific research
2. A full CV in English demonstrating academic excellence and a copy of your passport
3. A certified copy or scan of your MA diploma (or equivalent) and academic record
4. Names and contact details of two academic references.

Unsolicited marketing is not appreciated.

Information

For information you can contact:

(please do not use for applications)

Apply

PhD position – Assessment of collaborative learning (1.0 fte) (217347E)

posted 28 Aug 2017, 02:57 by ICO Education

Organisation

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage the 30,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.

The Faculty of Behavioural and Social Sciences is a centre of knowledge focusing on individuals and society. The faculty studies issues relating to human behaviour, the relationships between people, and society as a whole. This includes the study of how people function under normal circumstances, but also of the problems encountered by individuals or groups, and how these can be resolved or prevented.

Job description

The PhD position is situated within the Department of Educational Sciences / Groningen Institute for Educational Research (GION). This department is responsible for teaching at bachelor and master level. At bachelor level, this includes the bachelor Educational Sciences and the Academic Bachelor for Primary School Teachers, a joint programme of the department and three higher education institutes. At master level, this includes the master Educational Sciences including an international track ‘Evidence based education’, and the research master for the behavioural and social sciences. Within the department research is conducted on learning environments, evidence based education, determinants of school success, innovation and citizenship.

We are looking for a PhD candidate for a research project on the “Assessment of collaborative learning”. Collaborative learning is nowadays a widely adopted practice at all levels of education. In contrast to a large volume of studies on instructional scaffolds to facilitate more efficient and effective collaborative learning, its assessment received hardly attention. Group scores or grades are a typical practice and these are often “corrected” by combining them with grades or scores on individual tasks into a “final grade/score” – especially if differentiation is required due to poor collaboration. Little is known about how teachers deal with the complexity of assessment of collaborative learning. This project aims to extract indicators and measures for the assessment of collaborative learning (e.g., broad literature review, data-driven interviews with teachers) and develop and evaluate instruments for the assessment of collaborative learning in classroom settings (primary/secondary education).

Qualifications

We are looking for an ambitious candidate who preferably meets the following requirements:
• a master degree (preferably a research-oriented master) in one of the social sciences (for example educational sciences, learning sciences, psychology)
• thorough knowledge of research designs and quantitative and/or qualitative methods
• affinity with primary and/or secondary education and in particular with the themes of assessment and collaborative learning (for example as part the master thesis)
• good communicative skills and independence in research in a practice setting, in close collaboration with others
• good oral and written command of the English language suited for scientific publications and conference presentations
• the ability to communicate verbally and in written form in Dutch or to learn Dutch if necessary within the first 12 months of the contract.

Conditions of employment

The University of Groningen offers the PhD candidate a salary of € 2,222 gross per month in the first year, up to a maximum of € 2,840 gross per month in the final year (based on a full time employment of 1.0 fte). An appointment of 0.8 fte is possible. The position requires residence in Groningen, 38 hours per week research and research training, and must yield a PhD dissertation. Within the first year, an assessment of the candidate's progress and results will take place to decide whether or not the employment can be continued.

Starting date: 1 November 2017.
Duration: 4 years.

Interviews are planned on 26 September 2017.

Application
Please send your complete application (in English) as a single PDF file until 14 September 23.59 hours / before 15 September 2017 Dutch local time, by means of the application form (click on ‘Apply’ below on the advertisement on the university website. Please upload your application as ‘letter of motivation’ and include the vacancy number at the start of your application.

Applicants are requested to submit:
1. A cover letter in English introducing yourself, describing your motivation to conduct scientific research
2. A full CV in English demonstrating academic excellence and a copy of your passport
3. A certified copy or scan of your MA diploma (or equivalent) and academic record
4. Names and contact details of two academic references.

Unsolicited marketing is not appreciated.

Information

For information you can contact:

(please do not use for applications)

Apply

Universitair Docent Docentprofessionalisering: Ontwerpen van samenwerkend leren (217299)

posted 28 Aug 2017, 02:54 by ICO Education   [ updated 28 Aug 2017, 02:54 ]

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Functieomschrijving

Het betreft een tijdelijke vacature voor de functie van universitair docent Onderwijskunde met een speciale focus op docentprofessionalisering waarbij een achtergrond in de onderwijskunde en/of ontwikkelings- en onderwijspsychologie is gewenst. Initiatief op het vlak van onderwijs en onderzoek wordt op prijs gesteld, evenals het initiëren en continueren van samenwerking met de praktijk.

Er wordt van de functionaris verwacht dat hij/zij in staat is te werken in een team van docenten en onderzoekers. Daarnaast wordt ook gevraagd zelfstandig werk te leveren. De aanstelling zal bestaan uit onderwijsactiviteiten en uit onderzoek. Het zwaartepunt van de onderwijsactiviteiten omvat het ontwikkelen en uitvoeren van docentprofessionalisering voor het ontwerpen van samenwerkend leren (o.a. het verzorgen van workshops en trainingen). Daarnaast zal de functionaris bijdragen aan de verschillende bachelor- en masterprogramma’s (colleges, begeleiding werkgroepen, stages, theses, coördinerende taken) met de nadruk op onderwijskunde en/of ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

Het wetenschappelijk onderzoek dat hij/zij zal verrichten is nauw verbonden met de activiteiten die worden ontplooid in het kader van docentprofessionalisering in het ontwerpen van samenwerkend leren. Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties, presentaties op nationale en internationale conferenties, enz.

Functie-eisen

We zoeken een ambitieuze Universitair Docent die bij voorkeur voldoet aan de volgende functie-eisen:

• gepromoveerd in een van de gedragswetenschappen, bij voorkeur de onderwijskunde, op een voor de functie relevant onderwerp
• aantoonbare kennis van ontwikkelings- en onderwijspsychologie
• ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van workshops en trainingen in het kader van docentprofessionalisering
• ervaring in het geven van onderwijs en de begeleiding van studenten (colleges, theses) en bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak (o.a. de bereidheid om de BKO te behalen); het bezit van een BKO strekt tot aanbeveling
• gedegen kennis van onderzoeksopzetten en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
• affiniteit met het hoger onderwijs en aantoonbare kennis van onderzoek naar leren en instructie, in het bijzonder samenwerkend leren (bijv. d.m.v. het proefschrift)
• wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften
• goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid in het doen van onderzoek in een praktijksituatie, in nauwe samenwerking met anderen
• goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 3475,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) tot maximaal € 5405,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van in totaal vier jaar.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs, 2 namen en contactgegevens van referenties te sturen vóór 09 september 2017, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

(gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures)

Reageren op deze vacature

Universitair Docent Ontwikkeling/ondersteuning academische leergemeenschappen (217302)

posted 28 Aug 2017, 02:53 by ICO Education   [ updated 28 Aug 2017, 02:53 ]

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen.

Functieomschrijving

Het betreft een tijdelijke vacature voor de functie van universitair docent Onderwijskunde met een speciale focus op de ontwikkeling en ondersteuning van academische leergemeenschappen (Academic Learning Communities: ALC’s). In 2015 heeft de Rijksuniversiteit Groningen deze ALC’s universiteitsbreed ingevoerd. Naar aanleiding van de positieve ervaringen in de afgelopen tijd zullen de ALC’s in de komende jaren nog intensiever worden ingebed in het onderwijs van de Faculteit GMW en in het bijzonder de afdeling “Pedagogiek en Onderwijskunde”. De activiteiten omvatten een verdere ontwikkeling van de ALC werkvorm alsmede het realiseren van de student- en docentondersteuning. Een achtergrond in de onderwijskunde en/of ontwikkelings- en onderwijspsychologie is gewenst. Initiatief op het vlak van onderwijs en onderzoek wordt op prijs gesteld, evenals het initiëren en continueren van samenwerking met de praktijk.

Er wordt van de functionaris verwacht dat hij/zij in staat is te werken in een team van docenten en onderzoekers. Daarnaast wordt ook gevraagd zelfstandig werk te leveren. De aanstelling zal bestaan uit onderwijsactiviteiten en uit onderzoek. Het zwaartepunt van de onderwijsactiviteiten omvat het ontwikkelen en ondersteunen van studenten en docenten bij de ALC werkvorm. Daarnaast zal de functionaris bijdragen aan de verschillende bachelor- en masterprogramma’s (colleges, begeleiding werkgroepen, stages, theses, coördinerende taken) met de nadruk op onderwijskunde en/of ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

Het wetenschappelijk onderzoek dat hij/zij zal verrichten is nauw verbonden met de activiteiten die worden ontplooid in het kader van de ontwikkelings- en ondersteuningsactiviteiten bij de ALC werkvorm (bijv. onderzoek naar “waardecreatie” (value creation) dat mogelijke leeruitkomsten van ALC’s benadert vanuit een breder perspectief dan traditionele studievoortgangsindicatoren). Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties, presentaties op nationale en internationale conferenties, enz.

Functie-eisen

We zoeken een ambitieuze Universitair Docent die bij voorkeur voldoet aan de volgende functie-eisen:
• gepromoveerd in één van de gedragswetenschappen, bij voorkeur de onderwijskunde, op een voor de functie relevant onderwerp
• aantoonbare kennis van ontwikkelings- en onderwijspsychologie
• ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van student- en docentondersteuning (bijv. in de vorm van handleiding, cursusontwerp, workshops en trainingen)
• ervaring in het onderwijs geven aan en de begeleiding van studenten (colleges, theses) en bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak (o.a. de bereidheid om de BKO te behalen); het bezit van een BKO strekt tot aanbeveling
• gedegen kennis van onderzoeksopzetten en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
• affiniteit met het hoger onderwijs en aantoonbare kennis van onderzoek naar leren en instructie, in het bijzonder academische leergemeenschappen, samenwerkend leren en/of leernetwerken (bijv. d.m.v. het proefschrift)
• wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften
• goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid in het doen van onderzoek in een praktijksituatie, in nauwe samenwerking met anderen
• goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 3475,- bruto per maand (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) tot maximaal € 5405,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van in totaal 4 jaar.

Datum van indiensttreding: Zo spoedig mogelijk.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs en 2 namen en contactgegevens van referenties te sturen vóór 09.09.2017, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

(gelieve niet te gebruiken voor het reageren op vacatures)

Reageren op deze vacature

Universitair Docent Onderwijskunde (217349)

posted 28 Aug 2017, 02:45 by ICO Education   [ updated 28 Aug 2017, 02:45 ]


Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Onderwijskunde. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Onderwijskunde
Onderwijskunde maakt onderdeel uit van de Afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor-, master- en research masterstudenten en, in samenwerking met drie Hogescholen, de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Binnen de basiseenheid Onderwijskunde wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van leeromgevingen, determinanten van onderwijssucces, innovatie, evidence-based onderwijs en burgerschap.

Functieomschrijving

Het betreft een vacature voor vijf jaar voor de functie van universitair docent Onderwijskunde met een nadruk op management-, organisatie-, innovatie- en beleidsvraagstukken in het onderwijs.

Er wordt van de functionaris verwacht dat hij/zij in staat is te werken in een team van docenten en onderzoekers. Daarnaast wordt ook gevraagd zelfstandig werk te leveren. Het nemen van initiatieven op het vlak van onderzoek en onderwijs wordt op prijs gesteld, evenals het initiëren en continueren van samenwerking met de praktijk. Het wetenschappelijk onderzoek dat hij/zij zal verrichten ligt op het terrein van onderwijsorganisatie & -management en besturingsvraagstukken en heeft een omvang van 40% van de aanstelling.

Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties, presentaties op nationale en internationale conferenties, enz. Tevens wordt de functionaris ingezet voor 60% van de aanstelling voor het onderwijs in de bachelor- en masterprogramma’s (colleges, begeleiding werkgroepen, stages, theses, coördinerende taken) met een nadruk op onderwijsorganisatie & -management en besturing.

Functie-eisen

 • gepromoveerd in één van de gedragswetenschappen, bij voorkeur de onderwijskunde of bestuurskunde, op een voor de functie relevant onderwerp
 • aantoonbare kennis van onderzoek naar organisatie, management en besturingsvraagstukken in het onderwijs
 • kennis van statistiek en methodologie van gedragswetenschappelijk (evaluatie)onderzoek
 • wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften
 • ervaring in het onderwijs aan en de begeleiding van studenten (colleges, theses) en bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak (o.a. de bereidheid om de BKO te behalen).

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 3475,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd, exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van vijf jaar. Een aanstelling van 0,8 fte is bespreekbaar.

Datum van indiensttreding: Zo spoedig mogelijk.

Application

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief, curriculum vitae, lijst met publicaties, visie op onderzoek en visie op onderwijs, te sturen voor 11.09.2017 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier: http://www.rug.nl/about-us/work-with-us/job-opportunities/overview?details=00347-02S0005TEP

Information

Voor informative kunt u contact opnemen met: Prof.dr. R.J. Bosker, +31 50 3636631 (secretary), r.j.bosker@rug.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Universitair docent met expertise rondom formatief toetsen (0,4-1,0 fte)

posted 24 Aug 2017, 05:38 by ICO Education   [ updated 24 Aug 2017, 05:38 ]

Open Universiteit, Heerlen - 

Binnen de vakgroep ‘Fostering efficient, Effective and Enjoyable Learning’ van het Welten instituut, Open Universiteit zoeken wij per direct een universitair docent rondom het topic ‘Assessment’.

Assessment wordt hierbij gezien als een instrument om te meten waar studenten en leerlingen staan in hun ontwikkeling en als een leer- en instructiestrategie om studenten en leerlingen te helpen in hun verdere ontwikkeling. Indien mogelijk, is het gebruik van technologieën hierbij van toepassing. De centrale onderzoeksvraag van dit topic is ‘Hoe ontwerpen, ontwikkelen en implementeren we effectieve, efficiënte en plezierige (technologie ondersteunde) toetsen of toetsprogramma’s?

Als universitair docent voert u in de eerste plaats – in teamverband - onderzoek uit in projecten en publiceert u de resultaten in wetenschappelijke- en vaktijdschriften.

Het onderzoek binnen het team richt zich onder andere op formatief toetsen, het testing-effect, het meten van 21-eeuwse vaardigheden en het analyseren van verschillende soorten feedback. Dit onderzoek vindt plaats binnen de verschillende onderwijssectoren van PO tot Wo. Ervaring met onderzoek op deze onderwerpen strekt tot aanbeveling.

Naast de onderzoekstaken wordt u betrokken bij de revisie en uitvoering van cursussen in de masteropleiding Onderwijswetenschappen op het gebied van toetsing. Bij deze masteropleiding kunt u ingezet  worden als begeleider van studenten Onderwijskunde bij cursussen en bij scripties op het gebied van toetsing. Valorisatie en verzorgen van workshops en trainingen binnen en buiten de Open universiteit kunnen eveneens tot de taken behoren.

Voor de volledige vacaturetekst ga naar:https://www.academictransfer.com/employer/OU/vacancy/42207/lang/nl/ 

PhD Position Effective Adaptive Learning & Skill Formation

posted 21 Aug 2017, 04:34 by ICO Education   [ updated 21 Aug 2017, 04:34 ]

Vrije Universiteit Amsterdam - 
Functietitel: PhD Position Effective Adaptive Learning & Skill Formation
Fte: 1,0
VU eenheid: Faculty of Behavioural and Movement Sciences Vacaturenummer:
Publicatiedatum: 15 augustus 2017
Sluitingsdatum: 15 september 2017

Vrije Universiteit Amsterdam is a leading, innovative and growing university that is at the heart of society and actively contributes to new developments in teaching and research. Its campus is located in the fastest-growing economic region in the Netherlands (the Zuidas district of Amsterdam), and provides work for over 4,500 staff and scientific education for more than 23,000 students. Our university has ten faculties, one of which is the Faculty of Behavioural and Movement Sciences. The Amsterdam Center for Learning Analytics (ACLA) is an academic center with the objective to improve educational outcomes by combining insights from information technology, behavioural sciences, learning and education, and rigorous empirical evaluation methods. ACLA is part of the department educational sciences, section methods and statistics, in which this PhD project, investigating adaptive learning and skill formation, is offered.

Job / Project Description
Currently, education provides people with qualifications that do not always keep pace with the evolution of knowledge, skills and competences required. Similarly, it is largely unclear which skills are required for current jobs and future job openings. These information asymmetries result in labour market mismatch and ineffective job search, career planning and training activities.
As a first part of this PhD project, and to reduce existing information asymmetries effectively, the development of a unified online skills platform (“Skills Aligned”) linking people, jobs and training, is supported academically. This platform uniformly links acquired skills (people), required skills (vacancies/jobs) and potential skills (trainings/educational programs). Throughout this developmental process, scientific innovative web crawling algorithms for identifying skills, standardizing vacancies, probabilistic modelling techniques and deep learning methods for predictive analysis of complex network data are deployed and rigorously evaluated.
The second part of this PhD trajectory acknowledges that the aforementioned techniques can further innovate adaptive algorithms currently developed in the fields of educational psychology, economics and computer sciences. One particular objective is to exploit the potential to offer students optimal personalized learning paths. New insights will be transformed into innovative evolutionary practicing and learning algorithms (e.g. machine learning, dynamic programming, bounds analyses, Bayesian statistical techniques) and empirically evaluated in real-life educational practice as to improve student learning and outcomes.

Requirements
 • A Master’s degree in either computer science, artificial intelligence or adjacent area; or a Master’s degree in the field of educational sciences with strong focus on quantitative & computer skills
 • Statistical modelling skills;
 • Strong interest in education and learning;
 • Competence in causal impact evaluations;
 • Excellent ability to communicate in written and spoken English;
 • Good social skills, ability to work independently, and strong scientific motivation.

Further Particulars
The initial appointment will be for a period of 1 year. After satisfactory evaluation of the initial appointment, it will be extended for a total duration of 3 years. Information about our excellent fringe benefits of employment can be found at www.workingatvu.nl and include for example:
• Remuneration of 8,3% end-of-year bonus and 8% holiday allowance;
• Solid pension scheme (ABP);
• A minimum of 29 holidays In case of full-time employment;
• A wide range of sports facilities, which staff may use at a modest charge.

Salary
The salary will be in accordance with university regulations for academic personnel, and ranges from a minimum of € 2.222 gross per month up to a maximum of € 2.840 gross per month based on full-time employment (salary scale 85) for a PhD student.

Information
For additional information please contact dr. Chris van Klaveren (associate professor education sciences & director of Amsterdam Center for Learning Analytics [ACLA]): e-mail: c.p.b.j.van.klaveren@vu.nl.
Applicants are requested to write a letter in which they describe their abilities and motivation, accompanied by a curriculum vitae and the names and contact details of two references. Applications – in a single pdf-file only – should be emailed to acla.fgb@vu.nl with the vacancy number in the subject line.

Application Deadline: 15 September 2017.
Job interview: 21 September 2017
Start date: Negotiable, but preferably 1 November 2017.

Any other correspondence in response to this advertisement will not be dealt with

1-10 of 12