Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Vacancy: Promovendus "Excellent studiegedrag in het hoger onderwijs"

posted 16 Oct 2012, 02:47 by ICO Education   [ updated 16 Oct 2012, 02:55 ]
De vacature bestaat binnen de afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek en is ingebed in onderzoeksinstituut LEARN!. Het onderzoeksproject is een van de zeven projecten die wordt uitgevoerd in het kader van het door NWO PROO gefinancierde programma Excellentie in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Het project draagt als titel ‘Excellent studiegedrag bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs’. Onderzoek naar excellentie in het hoger onderwijs heeft zich tot nog toe voornamelijk gericht op kenmerken van excellente studenten in relatie tot studiesucces. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar excellent studiegedrag, terwijl het aannemelijk is dat studiegedrag de relatie tussen potentiële excellentie en studiesucces medieert. Daarnaast spelen kenmerken van de leeromgeving een rol . Wanneer de leeromgeving minder goed aansluit bij de leervoorkeuren van excellente studenten, vertoont deze groep minder excellent samenwerkingsgedrag.. In deze studie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe verloopt de interactie tussen kenmerken van excellentie, voorkeuren, omgeving en excellent studiegedrag bij samenwerkend leren?

Functie-inhoud
 • Uitwerken van onderzoeksvoorstel tot onderzoeksprotocol;
 • contacten leggen en onderhouden met deelnemende docenten en instellingen;
 • dataverzameling;
 • begeleiden van student(-assistent)en die werken ten behoeve van het project;
 • databeheer, dataverwerking en data-analyse;
 • rapportage in de vorm van nationale en internationale wetenschappelijke en vakpublicaties en 
 • presentaties, die worden samengebracht in een dissertatie

Functie-eisen
 • In het bezit van een relevante research master of daaraan gelijk te stellen onderzoekskennis en –ervaring;
 • kennis op academisch niveau van onderwijskunde en onderwijsinnovatie;
 • gebleken wetenschappelijke ambitie;
 • kennis van en ervaring met het verrichten van onderzoek naar de onderwijspraktijk;
 • kennis van en ervaring met het verrichten van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, en de combinatie daarvan;
 • kennis op het gebied van/affiniteit met onderzoek en ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs;
 • indien mogelijk zelf ervaring als docent in het hoger onderwijs;
 • ervaring met onderwijsinnovatie en het werken met docenten in het hoger onderwijs. 
 • flexibel, stressbestendig en accuraat;
 • uitstekende kennis van de Engelse taal;
 • een open persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede organisatievaardigheid die goed in teamverband kan werken, maar ook een grote mate van zelfstandigheid bezit.