Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎Vacancies‎ > ‎

Vacature Universitair Docent aandachtsgebied Toetsing (0.8 fte)

posted 8 May 2019, 23:17 by ICO Education
Universiteit Maastricht - 
Reageren voor 26 mei 2019

In het studentgecentreerde onderwijs binnen de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences (FHML) is het ontwerpen van passende toetsprogramma’s een belangrijk speerpunt. De binnen FHML ingestelde Taakgroep Toetsing vervult een belangrijke rol bij het ondersteunen van onderwijsmakers in het ontwerp en implementatie van (innovatieve) toetsprogramma’s, evenals bij de evaluatie en kwaliteitsborging van toetsing. Daarnaast levert de Taakgroep een bijdrage aan totstandkoming van beleid op het gebied van toetsing. 

De Taakgroep Toetsing bestaat uit een kernteam, georganiseerd rond een 4-tal (deels overlappende) aandachtsgebieden:
1. Kennistoetsing (knows and knows how);
2. Vaardigheden (domeinspecifieke skills) en performance in gestandaardiseerde settings (shows how);
3. Toetsen van performance op de werkplek (does) en competentie-ontwikkeling (portfolio);
4. Psychometrie.

De leden van de Taakgroep Toetsing zijn allen aangesteld bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en – Onderzoek.

De vakgroep Onderwijsontwikkeling & -onderzoek van (FHML) is op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze collega die de Taakgroep Toetsing met zijn/haar expertise op het gebied van toetsing kan en wil versterken. Wij zoeken daarbij in het bijzonder naar een collega met ervaring op het gebied van het toetsen van vaardigheden en performance in gestandaardiseerde settings en/of simulaties.

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij:
· de kwaliteitsborging van toetsing binnen de diverse opleidingen FHML coördineert en ondersteunt, meer specifiek binnen de context van onderwijs in academische en praktische vaardigheden, teamtrainingen en simulaties;
· in staat is een kartrekkersrol te vervullen bij ontwikkeling en implementatie van toetsprogramma’ s en toetsinstrumenten;
· voorstellen formuleert voor het te volgen beleid betreffende toetsing;
· actief bijdraagt aan ontwerp van docentprofessionaliseringstrajecten op het gebied van toetsing, en deze (mede) uitvoert;
· contacten onderhoudt en samenwerkt met de Examencommissies en Managementteams FHML, en docenten verantwoordelijk voor toetsing;
· (mede) aansturing geeft aan onderwijsondersteunend personeel, ten behoeve van kwaliteitszorgtaken op het gebied van toetsing;
· als teamplayer een actieve bijdrage levert aan de taakgroep toetsing;
· een bijdrage levert aan uitvoering van onderwijs binnen FHML (verrichten van onderwijsrollen);
· onafhankelijk onderzoek verricht, resulterend in (inter)nationale publicaties.

De geschikte kandidaat:
- beschikt over een afgeronde masteropleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen (onderwijswetenschappen/onderwijspsychologie of ander relevant domein)
- is gepromoveerd
- heeft expertise op gebied van toetsing en in het bijzonder kennis van en/of affiniteit met toetsing van vaardigheden en teamperformance in (simulatie-) onderwijs
- heeft ervaring en affiniteit met docentprofessionalisering
- beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
- is een teamwerker met eigen initiatieven
- heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Universitair Docent

Tijdelijk voor 2 jaar; bij goed functioneren uitzicht op vast dienstverband
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Dr. Marjan Govaerts (marjan.govaerts@maastrichtuniversity.nl)

Comments