Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎Vacancies‎ > ‎

Universitair Docent Onderwijswetenschappen

posted 17 Apr 2019, 02:38 by ICO Education   [ updated 17 Apr 2019, 02:41 ]Deadline     Locatie
30 apr         Leiden


FUNCTIEOMSCHRIJVING

  • Het verzorgen van onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen, scriptiebegeleiding, vakcoördinatie) in de Bachelor van Pedagogische Wetenschappen (inclusief de Academische Pabo) en in de masterspecialisatie Educational Science, over thema’s die relevant zijn voor onderwijswetenschappen;
  • Het uitvoeren van onderzoek in eigen onderzoekslijn, relevant voor onderwijswetenschappen;
  • Deelname in bestuurlijke en organisatorische taken zoals commissies binnen het instituut Pedagogische Wetenschappen.

FUNCTIE-EISEN

  • Promotie in één der Sociale Wetenschappen;
  • Interesse in en kennis van onderwijswetenschappen en onderwijskundige toepassingen in de onderwijspraktijk;
  • Expertise op (één van) de volgende thema’s is een pré: onderwijskunde, praktijk(gericht) onderzoek, de academische leerkracht, rekenvaardigheid en rekenonderwijs;
  • Aantoonbare ervaring met het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs (bij voorkeur met BKO registratie) enzelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
  • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal;
  • Uitstekende schrijfvaardigheden;
  • Goede contactuele vaardigheden.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 3,5 jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijs certificaat (BKO) of bereid is dit binnen twee jaar te behalen.

WERKGEVER

Universiteit Leiden

Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet.

Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities(LERU). Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door studenten, wetenschappers, en medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.

https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij

AFDELING

Faculteit Sociale Wetenschappen

De Faculteit Sociale Wetenschappen bestaat uit vier instituten: Pedagogische wetenschappen, Politieke Wetenschap, Psychologie en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie. Ook het Centre for Science and Technology Studies is onderdeel van de faculteit. De faculteit heeft ongeveer 5.000 studenten en 600 medewerkers. Er wordt onderwijs verzorgd over en onderzoek verricht naar uiteenlopende onderwerpen die variëren van adoptie tot politiek gedrag. Zie voor meer informatie www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen.

De medewerker zal ondergebracht worden bij de programmagroep Onderwijswetenschappen. Onderwijswetenschappen heeft expertise op het gebied van het levenslang lerende individu in het onderwijs, met veel aandacht voor lerende kinderen. Haar doel is om kennis te genereren die enerzijds bijdraagt aan theorievorming over leren en onderwijs en anderzijds van nut is voor de praktijk op micro- (individueel- en klasniveau), meso- (schoolorganisatie) en macro-niveau (beleid en bestuur). Nieuwe inzichten in de cognitieve- en hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan leren en ontwikkeling dragen hieraan bij en komen mede voort uit het onderzoek van deze groep. Binnen het onderzoek en onderwijs dat verzorgd wordt door de programmagroep zijn twee complementaire en interacterende accenten te onderscheiden. Enerzijds is aandacht voor leerprocessen (hoe leert een individu?), anderzijds voor onderwijsprocessen (hoe kunnen we leren beïnvloeden/lesgeven?).

https://www.universiteitleiden.nl/en/social-behavioural-sciences

ADDITIONELE INFORMATIE

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr. Paul van den Broek, e-mail broekpwvanden@fsw.leidenuniv.nl.