Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Vacancies

Vacature Universitair Docent aandachtsgebied Toetsing (0.8 fte)

posted 15 Mar 2019, 01:31 by ICO Education   [ updated 15 Mar 2019, 01:31 ]

Universiteit Maastricht - 

In het studentgecentreerde onderwijs binnen de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences (FHML) is het ontwerpen van passende toetsprogramma’s een belangrijk speerpunt. De binnen FHML ingestelde Taakgroep Toetsing vervult een belangrijke rol bij het ondersteunen van onderwijsmakers in het ontwerp en implementatie van (innovatieve) toetsprogramma’s, evenals bij de evaluatie en kwaliteitsborging van toetsing. Daarnaast levert de Taakgroep een bijdrage aan totstandkoming van beleid op het gebied van toetsing. De Taakgroep Toetsing bestaat uit een kernteam, georganiseerd rond een 4-tal (deels overlappende) aandachtsgebieden:

 1. Kennistoetsing (knows and knows how);
 2. Vaardigheden (domeinspecifieke skills) en performance in gestandaardiseerde settings (shows how);
 3. Toetsen van performance op de werkplek (does) en competentie-ontwikkeling (portfolio);
 4. Psychometrie.

De leden van de Taakgroep Toetsing zijn allen aangesteld bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en – Onderzoek.

 

De vakgroep Onderwijsontwikkeling & -onderzoek van (FHML) is op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze collega die de Taakgroep Toetsing met zijn/haar expertise op het gebied van toetsing kan en wil versterken. Wij zoeken daarbij in het bijzonder naar een collega met ervaring op het gebied van het toetsen van vaardigheden en performance in gestandaardiseerde settings en/of simulaties.

 

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij:

 •  de kwaliteitsborging van toetsing binnen de diverse opleidingen FHML coördineert en ondersteunt, meer specifiek binnen de context van onderwijs in academische en praktische vaardigheden, teamtrainingen en simulaties;
 •  in staat is een kartrekkersrol te vervullen bij ontwikkeling en implementatie van toetsprogramma’ s en toetsinstrumenten;
 • voorstellen formuleert voor het te volgen beleid betreffende toetsing;
 • actief bijdraagt aan ontwerp van docentprofessionaliseringstrajecten op het gebied van toetsing, en deze (mede) uitvoert;
 • contacten onderhoudt en samenwerkt met de Examencommissies en Managementteams FHML, en docenten verantwoordelijk voor toetsing;
 • (mede) aansturing geeft aan onderwijsondersteunend personeel, ten behoeve van kwaliteitszorgtaken op het gebied van toetsing;
 • als teamplayer een actieve bijdrage levert aan de taakgroep toetsing;
 • een bijdrage levert aan uitvoering van onderwijs binnen FHML (verrichten van onderwijsrollen);
 • onafhankelijk onderzoek verricht, resulterend in (inter)nationale publicaties.

 

De geschikte kandidaat:

 •  beschikt over een afgeronde masteropleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen (onderwijswetenschappen/onderwijspsychologie of ander relevant domein)
 • is gepromoveerd
 • heeft expertise op gebied van toetsing en in het bijzonder kennis van en/of affiniteit met toetsing van vaardigheden en teamperformance in (simulatie-) onderwijs
 • heeft ervaring en affiniteit met docentprofessionalisering
 • beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • is een teamwerker met eigen initiatieven
 • heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

 

Universitair Docent

Tijdelijk voor 2 jaar; bij goed functioneren uitzicht op vast dienstverband

Ingangsdatum:  zo spoedig mogelijk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Dr. Marjan Govaerts (marjan.govaerts@maastrichtuniversity.nl)

 

 

 

 

Thema-expert op het terrein van 'leraren en curriculumontwikkeling op school' met een achtergrond in de schoolpraktijk en/of schooladvies (32 uur)

posted 13 Mar 2019, 03:41 by ICO Education   [ updated 13 Mar 2019, 03:42 ]

SLO - 

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.

Wie zoeken we?

Een thema-expert op academisch niveau met een achtergrond in de schoolpraktijk, schooladvies en/of -begeleiding in basis- en voortgezet onderwijs (32 uur).

Wat ga je doen?

In de functie van thema-expert ontwikkel je kennis over effectieve curriculumontwikkeling op scholen en de factoren die hierop van invloed zijn. Je hebt een scherpe blik op de schoolpraktijk en legt de verbinding tussen het landelijke onderwijsbeleid en het curriculum op schoolniveau. Je relateert de ontwikkeling van het curriculum aan professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling in basis- en voortgezet onderwijs. Je verbindt op effectieve wijze vakinhoudelijke experts binnen SLO aan andere organisaties en experts, en draagt zo bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Wat verwachten we van je?

·       De focus van deze functie ligt op de ontwikkeling van praktische producten en diensten waarmee leraren, curriculumcoördinatoren, schoolleiders en eerstelijnsorganisaties kunnen werken aan de ontwikkeling van het curriculum op school.

·       Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je beschikt over een afgeronde WO-opleiding, bijvoorbeeld onderwijskunde of bestuurs- en organisatiewetenschappen, aangevuld met (in)formele scholing.

·       Je spreekt de taal van de school en hebt aantoonbare ervaring met begeleiding van (groepen) leraren en scholen, blijkend uit succesvolle advies- en begeleidingstrajecten.

·       Je beschikt over een netwerk van lerarenopleiders, aanbieders van nascholing, beleids- en belangenorganisaties en/of (inter)nationale kennisorganisaties.

·       Je zoekt actief in- en extern de samenwerking en je bent hierin sociaal ondernemend.

·       Je beschikt over uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden en bent in staat om systematisch en conceptueel te denken en werken.

·       Je beschikt over aantoonbare adviesvaardigheden en betracht hierin objectiviteit.

·       Je beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met projectmanagement, projectleiderschap.

 

Verder van belang

·       De werkzaamheden worden verricht vanuit onze locaties in Utrecht en Enschede. De organisatie heeft het voornemen om in zomer 2020 te verhuizen naar één centrale locatie in het midden van het land.

·       De gesprekken vinden plaats op donderdag 18 april in Enschede.

·       Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Ons aanbod

·       SLO heeft een eigen cao. Door modern HR-beleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak.

·       Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij goed functioneren wordt deze omgezet in een vaste aanstelling.

·       Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen de € 3.717,- en € 5.788,- bruto per maand bij een volledige werkweek van 40 uur, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Interesse of meer informatie?

·       Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Monique van de Hoeven, manager PO, telefoon (053) 4840309

·       Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Loes Langendonk, (HR), telefoon (053) 4840414

·       Stuur je motivatie met CV uiterlijk 3 april naar HR@slo.nl, t.a.v. Loes Langendonk

·       We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring 

Thema-expert op het terrein van 'leraren en curriculumontwikkeling op school' met een wetenschappelijke achtergrond (32 uur)

posted 13 Mar 2019, 03:39 by ICO Education   [ updated 13 Mar 2019, 03:40 ]

SLO - 

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen.


Wie zoeken we?

Een thema-expert met een wetenschappelijke achtergrond (gepromoveerd), met aantoonbare expertise en publicaties op het gebied van leraren en curriculumontwikkeling (32 uur).

 

Wat ga je doen?

In de functie van thema-expert ontwikkel je kennis over effectieve curriculumontwikkeling op scholen en de factoren die hierop van invloed zijn. Je hebt een scherpe blik op de schoolpraktijk en legt de verbinding tussen het landelijke onderwijsbeleid en het curriculum op schoolniveau. Je relateert de ontwikkeling van het curriculum aan professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling in basis- en voortgezet onderwijs. Je verbindt op effectieve wijze vakinhoudelijke experts binnen SLO aan andere organisaties en experts, en draagt zo bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Wat verwachten we van je?

·       De focus van deze functie ligt op de inbreng vanuit (inter)nationaal onderwijsonderzoek ten behoeve van het werk van SLO op dit thema.

·       Je bent gepromoveerd in bijvoorbeeld onderwijskunde, vakdidactiek, bestuurs- en organisatiewetenschappen, of een andere aan onderwijs(beleid) gerelateerde discipline.

·       Je hebt aantoonbare expertise op het thema curriculumontwikkeling op scholen, blijkend uit bijvoorbeeld publicaties en expertbijdragen aan beleid.

·       Je beschikt over een (inter)nationaal netwerk van onderwijsonderzoekers, bij voorkeur op het thema.

·       Je beschikt over uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden en bent in staat om systematisch en conceptueel te denken en werken.

·       Je beschikt over aantoonbare adviesvaardigheden en betracht hierin objectiviteit.

·       Je beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met projectmanagement, projectleiderschap.

 

Verder van belang

De werkzaamheden worden verricht vanuit onze locaties in Utrecht en Enschede. De organisatie heeft het voornemen om in zomer 2020 te verhuizen naar één centrale locatie in het midden van het land.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 18 april in Enschede.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Ons aanbod

·       SLO heeft een eigen cao. Door modern HR-beleid faciliteren we medewerkers optimaal voor hun taak.

·       Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij goed functioneren wordt deze omgezet in een vaste aanstelling.

·       Je functie is gewaardeerd conform cao SLO tussen de € 3.717,- en € 5.788,- bruto per maand bij een volledige werkweek van 40 uur, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

 

Interesse of meer informatie?

·       Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Sanne Tromp, directeur innovatie, telefoon (053) 4840218

·       Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Loes Langendonk, (HR), telefoon (053) 4840414

·       Stuur je motivatie met CV uiterlijk 3 april naar HR@slo.nl, t.a.v. Loes Langendonk

·       We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring

 

Associate professor in Efficacy of teaching, support and learning interventions (tenure track)

posted 6 Mar 2019, 00:04 by ICO Education   [ updated 6 Mar 2019, 00:04 ]

University of Jyväskylä - Finland - 
Our naturally beautiful campus in the Jyväskylä city centre is home to a dynamic multidisciplinary research university – a modern, open and collaborative community of 2,500 experts and 15,000 students seeking answers to the pivotal questions of today and tomorrow.It was here, in 1863, that Finnish-language teacher education began. Since then, the University of Jyväskylä has been serving the future.The dialogue between research, education and society is our driving force.We cherish this balance of research and education, and work to promote open thinking. We kindle the skills, knowledge and passion to live wisely for the best of humanity.


The department of education is currently seeking to recruit  staff to the position of an Associate professor in Efficacy of teaching, support and learning intervention (tenure track), from 1 August 2019 or as soon as possible thereafter, for a fixed period of five years.

The Faculty of Education and Psychology undertakes significant, internationally recognised research. Most of the studies are published in high-level international journals, and the researchers of the faculty are sought-after partners in research and when applying for research funding. The faculty also provides high-quality education in its various disciplines. The Department of Psychology educates about a third of the psychologists graduating in Finland. Within educational sciences, particularly in teacher education, the faculty is one of Finland’s largest, and in special education it is the largest.

The Faculty of Education and Psychology comprises three departments – Education, Teacher Education and Psychology – and the Teacher Training School, which provides basic education and general upper secondary education. The faculty has 30 professorships. The number of staff is about 350, a hundred of whom work at the Teacher Training School.

The position of an associate professor at the Department of Education is closely related to the University of Jyväskylä's strategic core field of learning, teaching and the learning and growth environments that support development. The area of responsibility of the position focuses on efficacy of teaching, support, and learning interventions. The position is linked to the strategic emphases of the profiling action MultiLeTe1 (Multidisciplinary Research on Learning and Teaching, Profiling) coordinated by the Faculty between years 2015-2019 and in particular its sub-area "Intervention and prevention of learning disabilities and problems in motivation".

The duties of an associate professor include the acquisition of supplementary research funding, the launching and leading of research projects, and high-level publishing activity. The focus of teaching is on advanced and doctoral studies, in particular contents linked with special education, efficacy of support and pedagogy, assessment, and interventions. In addition, the applicant is expected to actively engage in furtheting the societal impact of research findings, e.g. in development of education and working life.

The Department of Education is looking for a researcher actively developing her/his career, possessing excellent research merits, and having versatile expertise in the field of the job, efficacy of teaching, support, and learning interventions. The approaches linked to this kind of expertise and research orientation can be multidisciplinary.

The plan for filling the position provides more detailed information on the duties, qualification requirements and attachments to the application. The plan is visible on the faculty's website at https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure

The position is filled as a fixed-term associate professorship of five years (tenure track), (see the tenure track model for professorship). An especially distinguished and unquestionably qualified person may exceptionally be appointed directly to the position of professor presuming there is no candidate available who is more competent and suitable candidate for the position. When an employee has been selected for a fixed-term associate professorship, an evaluation procedure is used regarding the employee’s merits for a professorship filled through an invitation procedure. The evaluation procedure shall begin before the end of the fixed-term contract. The evaluation procedure follows the same practices used in the expert evaluation procedure for filling a professorship.

The job-specific salary component of an associate professor is based on the job demands level 7 (EUR 3903,56/month) according to the salary system concerning teaching and research staff at universities. In addition, a personal performance-based salary component amounting to 6-50 % of the job-specific salary component is also paid.

A trial period of six months will be used when the position is first filled.

For further information, please contact: Head of the Department of Education, Dr. Leena Halttunen, email leena.halttunen@jyu.fi, tel. +358 50 4413677.

The application should include in pdf-format and in English:

 1. Letter of application/motivation letter
 2. CV of the applicant, composed according to good scientific practice and considering, when possible, the template for researcher’s curriculum vitae by the Finnish Advisory Board on Research Integrity. See http://www.tenk.fi/en;
 3. Numbered list of all scientific and other publications – drawn up according to the categorisation of the Academy of Finland – with which the candidate wishes to demonstrate his/her eligibility and merits for the post: (A) Peer-reviewed scientific articles; (B) Non-refereed scientific articles; (C) Scientific books (monographs); (D) Publications intended for professional communities; (E) Publications intended for the general public, linked to the applicant’s research; (F) Public artistic and design activities; (G) Theses; (H) Patents and invention disclosures; (I) Audiovisual material, ICT software;
 4. Brief (2–3 pages) written account of the applicant’s scientific research, merits in scientific activities and in supervision of research work, including an account of acquired complementary research funding and the responsibilities related to the research conducted through such funding;
 5. Brief (2–3 pages) written account of pedagogical training and teaching merits (teaching portfolio);
 6. Brief (2–3 pages) written account of the applicant’s societal interaction and international cooperation; 
 7. Maximum of 10 main publications, numbered in accordance with the list of publications;
 8. Brief (2–3 pages) account of how the applicant plans to develop the research, teaching and societal interaction related  to the domain of the post in the Faculty of  Education and Psychology. 

Please submit your application at the latest on 31 March 2019 using the online application form.


1-4 of 4