Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Vacancies

McKenzie Postdoctoral Fellowships Program

posted 20 May 2019, 04:39 by ICO Education   [ updated 20 May 2019, 04:39 ]

The McKenzie Postdoctoral Fellowships Program has been established to attract outstanding recent doctoral graduates to the University of Melbourne (UoM) from around the world.

The Program aims to recruit new researchers who have the potential to build and lead interdisciplinary collaborative research activities inside and across Academic Divisions. The University will fund a three-year appointment in the University salary band ($91,125 AUD) plus superannuation. Fellowships will commence between 1 January 2020 and 30 June 2020. Fellows will receive additional project funding up to $25 000 AUD to be spent over the term of their Fellowship. Prospective applicants must discuss their interest in the program with the relevant faculty at UoM, prior to submitting their application. Eligibility Exemption requests due Thursday 4 July. Applications due Tuesday 20 August 2019.
More information: go.unimelb.edu.au/84wx

Enquiries: Kim Turner | mckenzie-application@unimelb.edu.au

GEPROMOVEERDE HOGESCHOOLDOCENT KENNISCENTRUM LEREN EN INNOVEREN

posted 19 May 2019, 23:50 by ICO Education   [ updated 19 May 2019, 23:50 ]

Kenniscentrum Leren en Innoveren | Sluitingsdatum: 01-06-2019
Ben jij docent/onderzoeker met passie voor beroepsgerichte leer- en opleidingsprocessen?

Het lectoraat Beroepsonderwijs is onderdeel van het kenniscentrum Leren en Innoveren. Ons lectoraat is gericht op leren, opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Via praktijkgericht onderzoek en allerlei vormen van kenniscirculatie werkt het lectoraat aan de kwaliteit van beroepsgerichte opleidingen en in het bijzonder het handelen van de opleiders daarbinnen. Directeur van dit kenniscentrum is Elly de Bruin.
Naast lector is Elly de Bruijn ook hoogleraar Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening aan de Open Universiteit. De leerstoel en het lectoraat werken intensief samen, bijvoorbeeld de promovendi die zijn ingebed bij het lectoraat, promoveren bij de OU.
Meer informatie over het Lectoraat Beroepsonderwijs vind je hier http://bit.ly/2tj2WeO

Als Hogeschooldocent ga je je voor een substantieel deel van je taak bezighouden met begeleiden en uitvoeren van onderzoek. Het mes zal hierbij aan twee kanten snijden: enerzijds levert het onderzoek inzichten op om beroepsopleidingen te optimaliseren, anderzijds draag je bij aan verdere professionalisering van opleiders en teams in beroepsgerichte opleidingstrajecten. Zelf ben je natuurlijk ook hbo-docent!

Jouw werkzaamheden
Als onderzoeker ga je je richten op vraagstukken over beroepsgerichte leer- en opleidingsprocessen. Het gaat daarbij om mbo- en hbo-opleidingen voor jongeren en ook om professionalisering voor werkenden. Naast uitvoering van onderzoek, acquireer je nieuw onderzoek en deel je ontwikkelde kennis intern en extern in allerlei (interactieve) vormen. Ook begeleid je de planvorming en uitvoering van promotietrajecten in de rol van co-promotor. Als teamlid van het lectoraat denk je mee over de ontwikkeling en koers van het lectoraat en draag je bij aan de ontwikkeling van het Kenniscentrum Leren en Innoveren waar het lectoraat beroepsonderwijs is gepositioneerd.

Naast onderzoekstaken heb je onderwijstaken die nog nader vorm zullen krijgen. Het lectoraat Beroepsonderwijs is dragend lectoraat van het gecertificeerde Expertisecentrum docent hbo dat gericht is op professionalisering van de HU-docenten in het kader van de kwaliteitsverbetering van het hbo-onderwijs. Daarbij zijn docent- en teamprofessionalisering en onderwijsinnovatie bij voorkeur verbonden dan wel geïntegreerd. Hogeschool Utrecht kent een scala aan beroepsopleidingen waaraan jij ook in de rol van docent een bijdrage kunt leveren. Onderzoekers van het lectoraat Beroepsonderwijs zijn naast onderzoekers, opleiders bij Expertisecentrum docent en/of een van de bachelor- of masteropleidingen. Dat geldt ook voor jou.

Wat je hebt
Ervaring met praktijkgericht onderzoek, complexe samenwerking met diverse partners in onderzoeksprojecten en met verschillende vormen van kenniscirculatie;
Je hebt gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften. Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Wie jij bent
 • Je bent gepromoveerd binnen de Sociale Wetenschappen, als het even kan met een focus op het gebied van beroepsgerichte leer- en opleidingsprocessen. Je wordt enthousiast van beroepsonderwijs en hebt ervaring in de mbo-, hbo of HRD-sector;
 • We zien graag dat je je ervaring of in elk geval sterke affiniteit hebt met professionalisering van docenten en/of praktijkopleiders in het beroepsonderwijs en/of beroepspraktijk. Ervaring met innoveren van beroepsopleidingen strekt tot aanbeveling;
 • Je bent een flexibele, open teamspeler, kunt goed schakelen en je bent als een vis in het water in een complexe, dynamische omgeving waarin je met uiteenlopende stakeholders samenwerkt.

Wat wij jou bieden
Je krijgt een jaarcontract (D4) met een omvang van 0,8-1 fte. Verlenging behoort in beginsel tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal 4.326,54 en maximaal 5564,23 (schaal 12). Verdere ontwikkeling naar de functie van hogeschoolhoofddocent (schaal 13) behoort tot de mogelijkheden.
Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand). Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden.
Wij hebben ten slotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals ons fietsplan en kortingen bij onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

Solliciteren
Denk jij dat jij en de functie een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Dan kun je tot en met 1 juni 2019 uitsluitend online via de website van de HU solliciteren.
Wil je eerst meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Prof. Dr. Elly de Bruijn, Lector Beroepsonderwijs Directeur Kenniscentrum Leren en Innoveren, elly.debruijn@hu.nl

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Senior onderwijskundig adviseurs/trainers (0,8 fte)

posted 15 May 2019, 03:58 by ICO Education   [ updated 15 May 2019, 04:01 ]

Universiteit Utrecht, afdeling Onderwijsadvies en Training - 
Functie
De afdeling Onderwijsadvies & Training (O&T) is op zoek naar gepromoveerde senior adviseurs/trainers. O&T nodigt kandidaten uit te reageren op onderstaande profielomschrijving en aanbod. We zijn op zoek naar senior adviseurs/trainers die op verschillende inhouden en werkterreinen van O&T inzetbaar zijn, met een brede expertise en ervaring, in het bijzonder met curriculumontwerp, toetsing en feedback, didactiek en leren van professionals.

Senior adviseurs/trainers adviseren en begeleiden bij onderwijsontwikkeling en trainingen voor onderwijsprofessionals, veelal als maatwerk en co-creatie, gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten in het hoger onderwijs en andere onderwijssectoren.

Profiel
De ideale kandidaat voor deze functie is/heeft:
 • gepromoveerd;
 • bij voorkeur een achtergrond in een van de onderwijswetenschappen;
 • ruime ervaring en affiniteit met advies en trainingen voor onderwijsprofessionals;
 • een gesprekspartner voor docenten en leidinggevenden in het onderwijs;
 • resultaatgericht en ervaren in projectmatig werken;
 • in staat om zelfstandig projecten te acquireren en declarabel te werken;
 • initiatiefrijk en vernieuwingsgezind;
 • zelfstandig en kan goed samenwerken;
 • goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands én het Engels;
 • een onderbouwde visie op goed onderwijs;
 • een netwerk van contacten in het hoger onderwijs en andere onderwijssectoren;
 • bij voorkeur ervaring als docent.
Aanbod
Wij bieden voor deze functie een aanstelling als medewerker onderwijsontwikkeling voor de duur van 1 tot maximaal 2 jaar in tijdelijke dienst. Bij goed en volledig functioneren en indien de bedrijfsvoering van Onderwijsadvies & Training het toelaat is er de mogelijkheid tot verlenging in een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimaal € 3.637,- bruto en maximaal € 5.656,- bruto per maand (schaal 11/12 van de cao Nederlandse Universiteiten) bij een fulltime dienstverband. Daarnaast mag je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden. Kijk voor meer informatie op: Werken bij de Universiteit Utrecht.

Voor deze functie is de basis- en een seniorkwalificatie onderwijskundig advies- en ontwikkelwerk vereist. Wie deze niet bezit wordt verwacht tijdens de aanstelling een portfolio voor te bereiden.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Onderwijsadvies & Training maakt deel uit van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. De faculteit Sociale Wetenschappen staat voor toonaangevend onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. De focus ligt op de disciplines algemene sociale wetenschappen, culturele antropologie, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie. Onderzoek en onderwijs zijn gebundeld in vijf zwaartepunten: Behaviour in Social Contexts, Child and Adolescent Studies, Cognitive and Clinical Psychology, Educational and Learning Sciences, en Methodology and Statistics for the Behavioural and Social Sciences.

De Undergraduate en Graduate School verzorgen voor ruim 5.600 studenten een breed palet aan bacheloropleidingen en masterprogramma's. De faculteit telt ongeveer 850 medewerkers, die ieder op eigen wijze bijdragen aan de opleiding en vorming van jong talent en aan het onderzoeken en helpen oplossen van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Kerntaak van Onderwijsadvies & Training is het bieden van dienstverlening aan het onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van inzichten uit de onderwijswetenschappen. Wij werken voor verschillende doelgroepen binnen de Universiteit Utrecht en andere onderwijsinstellingen in vooral het hoger, voortgezet, beroeps- en primair onderwijs. Onderwijsadvies & Training kent een flexibele teamstructuur ingedeeld in inhoudelijke thema’s van het advies- en trainingswerk. Onderwijsadvies & Training heeft 50 medewerkers.
Aanvullende informatie

Meer informatie over het werk van Onderwijsadvies & Training is te vinden op onze website.

Voor meer informatie over de inhoud van de functies kun je contact opnemen met één van de leden van ons managementteam via Veronica Maassen, telefoon 030 - 253 22 61 of v.maassen@uu.nl.

Solliciteren
Je kunt reageren via onderstaande sollicitatieknop. Jouw reactie dient uiterlijk 2 juni 2019 ontvangen te zijn. De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats vanaf 11 juni 2019, de tweede ronde vanaf 24 juni 2019. Wij streven naar een indiensttreding per 1 september 2019.

Reageren uiterlijk 02/06/2019
Solliciteer 

Vacature Universitair Docent aandachtsgebied Toetsing (0.8 fte)

posted 8 May 2019, 23:17 by ICO Education

Universiteit Maastricht - 
Reageren voor 26 mei 2019

In het studentgecentreerde onderwijs binnen de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences (FHML) is het ontwerpen van passende toetsprogramma’s een belangrijk speerpunt. De binnen FHML ingestelde Taakgroep Toetsing vervult een belangrijke rol bij het ondersteunen van onderwijsmakers in het ontwerp en implementatie van (innovatieve) toetsprogramma’s, evenals bij de evaluatie en kwaliteitsborging van toetsing. Daarnaast levert de Taakgroep een bijdrage aan totstandkoming van beleid op het gebied van toetsing. 

De Taakgroep Toetsing bestaat uit een kernteam, georganiseerd rond een 4-tal (deels overlappende) aandachtsgebieden:
1. Kennistoetsing (knows and knows how);
2. Vaardigheden (domeinspecifieke skills) en performance in gestandaardiseerde settings (shows how);
3. Toetsen van performance op de werkplek (does) en competentie-ontwikkeling (portfolio);
4. Psychometrie.

De leden van de Taakgroep Toetsing zijn allen aangesteld bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en – Onderzoek.

De vakgroep Onderwijsontwikkeling & -onderzoek van (FHML) is op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze collega die de Taakgroep Toetsing met zijn/haar expertise op het gebied van toetsing kan en wil versterken. Wij zoeken daarbij in het bijzonder naar een collega met ervaring op het gebied van het toetsen van vaardigheden en performance in gestandaardiseerde settings en/of simulaties.

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij:
· de kwaliteitsborging van toetsing binnen de diverse opleidingen FHML coördineert en ondersteunt, meer specifiek binnen de context van onderwijs in academische en praktische vaardigheden, teamtrainingen en simulaties;
· in staat is een kartrekkersrol te vervullen bij ontwikkeling en implementatie van toetsprogramma’ s en toetsinstrumenten;
· voorstellen formuleert voor het te volgen beleid betreffende toetsing;
· actief bijdraagt aan ontwerp van docentprofessionaliseringstrajecten op het gebied van toetsing, en deze (mede) uitvoert;
· contacten onderhoudt en samenwerkt met de Examencommissies en Managementteams FHML, en docenten verantwoordelijk voor toetsing;
· (mede) aansturing geeft aan onderwijsondersteunend personeel, ten behoeve van kwaliteitszorgtaken op het gebied van toetsing;
· als teamplayer een actieve bijdrage levert aan de taakgroep toetsing;
· een bijdrage levert aan uitvoering van onderwijs binnen FHML (verrichten van onderwijsrollen);
· onafhankelijk onderzoek verricht, resulterend in (inter)nationale publicaties.

De geschikte kandidaat:
- beschikt over een afgeronde masteropleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen (onderwijswetenschappen/onderwijspsychologie of ander relevant domein)
- is gepromoveerd
- heeft expertise op gebied van toetsing en in het bijzonder kennis van en/of affiniteit met toetsing van vaardigheden en teamperformance in (simulatie-) onderwijs
- heeft ervaring en affiniteit met docentprofessionalisering
- beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
- is een teamwerker met eigen initiatieven
- heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Universitair Docent

Tijdelijk voor 2 jaar; bij goed functioneren uitzicht op vast dienstverband
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Dr. Marjan Govaerts (marjan.govaerts@maastrichtuniversity.nl)

Promovendi (m/v) voor de tijdelijke functie van junior beleidsmedewerker NWO

posted 17 Apr 2019, 00:03 by ICO Education   [ updated 17 Apr 2019, 00:04 ]


Informatie over organisatie
NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en -onderzoekers, apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert zowel vrij onderzoek dat door nieuwsgierigheid wordt gedreven als thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken. Werken binnen NWO veronderstelt passie voor de wetenschap.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. In het onderzoek komen vragen aan de orde als: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.

SGW is op zoek naar promovendi (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker in de periode medio augustus – medio februari 2020 of in de periode januari tot juli 2020 .

Vacature
De junior beleidsmedewerker assisteert in de beoordelingsrondes van SGW, met name bij het zoeken van referenten en het formeren en ondersteunen van beoordelingscommissies. Referenten zijn wetenschappelijke specialisten die een oordeel geven over een voorstel aan NWO voor financiële steun aan een onderzoeksproject.

De medewerker die wij zoeken heeft:
 • een afgeronde masterstudie bij voorkeur in de sociale of geesteswetenschappen;
 • belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 • goede redactionele- en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
 • een aanstelling bij een Nederlandse universiteit als promovendus (vereiste is de medewerker tijdelijk in dienst treedt bij NWO en na afloop van de aanstelling bij NWO terugkeert naar het dienstverband & PhD traject aan de universiteit).
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariël Schweizer, Senior beleidsmedewerker, via 070-3440939 of m.schweizer@nwo.nl of met Marc Linssen, Senior beleidsmedewerker, via 070 – 3440625 of via m.linssen@nwo.nl.

Wil je solliciteren stuur een motivatiebrief en CV naar Gerda Goedhart, P&O adviseur, o.v.v. vacaturenummer NUMMER via onderstaande solliciteer button. De deadline om te solliciteren is tot 31 mei aanstaande.

Wij bieden
een tijdelijke functie waarin een effectieve kennismaking met de tweede geldstroom en een oriëntatie op werkzaamheden buiten de wetenschap wordt geboden en daarnaast een onderbreking van het promotietraject die weer nieuwe inspiratie geeft om de dissertatie af te ronden;
een tijdelijke aanstelling voor 0,8-1,0 fte als junior beleidsmedewerker.

De functie is ingedeeld in schaal 10 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen. Naast 8% vakantiegeld biedt NWO een eindejaarsuitkering en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

N.B. Nadrukkelijk verzoek alleen te solliciteren op deze positie vanuit een bestaande PhD positie. Alleen sollicitanten die vanuit een PhD positie reageren (en na tijdelijke aanstelling bij NWO terugkeren naar een PhD positie) worden meegenomen in deze procedure.

1-5 of 5