Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Uitnodiging oratie Ron Oostdam

posted 14 Oct 2013, 07:08 by ICO Education   [ updated 14 Oct 2013, 07:08 ]
Vrijdag de 22e november 2013, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. R.J. Oostdam, vanwege de Stichting Hogeschool van Amsterdam benoemd tot Bijzonder hoogleraar Onderwijsleerprocessen, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:


Zorgen voor de juf en mees; Van onderwijzen naar leren

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. D.C. van den Boom. Hoogleraren worden van harte uitgenodigd om in het cortège mee te lopen en worden daartoe uiterlijk om 3.45 uur in de togakamer verwacht.

U kunt zich hier aanmelden.