Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Uitnodiging oratie Adrie Visscher: Over de zin van opbrengstgericht(er) werken in het onderwijs

posted 2 Nov 2015, 23:57 by ICO Education   [ updated 2 Nov 2015, 23:57 ]
Rijksuniversiteit Groningen, 8 december 2015
De heer d r. A.J. (Adrie) Visscher, vanwege de Stichting Success for All Nederland
benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen met de leeropdracht
Opbrengstgericht werken in het onderwijs, houdt op 8 december 2015 om 16.15 uur zijn oratie, getiteld:

Over de zin van opbrengstgericht(er) werken in het onderwijs

De Rector Magnificus nodigt u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop is er een receptie in het
Academiegebouw. Wilt u zich aanmelden voor 1 december met bijgaande antwoordkaart?
Togati worden om 16.10 uurverwacht in de Senaatskamer in hetAcademiegebouw.
Deze u itnod igi ng geldt als plaatsbewijs voor het aantal aangemelde personen.


DATUM  dinsdag 8 december 2015
TIJD 16.15 uur
LOCATIE Aula Academiegebouw (Broerstraat 5, Groningen) 
Ċ
ICO Education,
2 Nov 2015, 23:57