Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Uitnodiging / Invitation

posted 1 May 2019, 01:41 by ICO Education   [ updated 1 May 2019, 01:42 ]
Op vrijdag 14 juni 2019 zal prof.dr. Douwe Beijaard zijn afscheidsrede houden.

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven nodigt u van harte uit om de afscheidsrede bij te wonen.
De openbare lezing vindt plaats om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium.

De lezing is getiteld "De leraar van morgen – Versterking en verandering van de identiteit en het beroepsbeeld van leraren".

U hoeft zich niet te registreren. Wel worden de hoogleraren die willen meelopen in het cortège verzocht zich hiervoor vooraf aan te melden bij het Bureau voor Promoties en Plechtigheden (tel. 040-2472515; e-mail: penp@tue.nl).

Voorafgaand aan de afscheidsrede wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een mini-symposium.

Voor lunch en symposium is registratie vereist op https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/eindhoven-school-of-education/over-esoe/afscheid-douwe-beijaard/ of via de link op het bijgevoegde ‘Symposiumkaart Beijaard'.

Na de lezing is er een receptie in de Senaatszaal.

Meer informatie over afscheidsrede en symposium in bijgevoegde pdf-bestanden.

*************************************************************************

Invitation

Prof.dr. Douwe Beijaard will deliver his farewell speech on Friday, June 14, 2019.

The Executive Board of Eindhoven University of Technology cordially invites you to attend the farewell speech.
The public lecture will be delivered at 4 pm in the Blauwe Zaal of the Auditorium.

The lecture is titled “Tomorrow’s Teacher – Strengthening and changing teachers’ identity and professional image” and will be held in Dutch. You do not need to register. However, the professors who wish to participate in the procession are requested to register at the office of Doctoral presentations and Academic Ceremonies (tel. 040-2472515; e-mail: penp@tue.nl).

Preceding the farewell speech you are cordially invited to attend a mini-symposium.

For lunch and symposium, registration is required on https://www.tue.nl/en/our-university/departments/eindhoven-school-of-education/about-esoe/farewell-speech-douwe-beijaard/ or through the link on the attached ‘Symposiumkaart Beijaard’.

After the lecture, drinks will be served in the Senaatszaal.

More information on farewell speech and symposium on attached pdf-files.

Ċ
ICO Education,
1 May 2019, 01:41
Ċ
ICO Education,
1 May 2019, 01:41