Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Uitnodiging: Gendered Innovations

posted 24 Jun 2015, 05:25 by ICO Education   [ updated 24 Jun 2015, 05:25 ]
Aandacht voor gender in het onderzoek onontkoombaar
ls onderzoek maar gericht is op de helft van de wereldpopulatie, hoe innovatief en relevant kan het dan nog zijn? Wanneer we bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek voorbijgaan aan sekse- en genderverschillen kan er veel fout gaan. Zo zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één onder vrouwen in Europa, maar werd het fenomeen jarenlang alleen bij mannen onderzocht. Preklinisch onderzoek vindt voornamelijk plaats aan mannelijke proefdieren en de sekse van cellen en weefsels wordt nog nauwelijks vermeld. Maar ook binnen andere vakgebieden, zoals klimaatbeleid, transport, milieu en technologie is er een wereld te winnen met aandacht voor sekse- en genderverschillen.

Datum & tijd: 2 juli 2015, 18.00 – 20.00 uur
Plaats: Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voertaal: Lectures in English; panel discussion in Dutch
Meer informatie: Nederlands / English

Horizon 2020 
Programma De Europese Commissie, die al eerder een groot onderzoek liet doen naar het thema, onderstreept het belang van aandacht voor sekse- en genderverschillen in de inhoud van onderzoek. Zij dwingen onderzoekers anders na te denken over hun onderzoeksmethoden en ‑resultaten. Aanvragen in het kader van het Horizon 2020 Programma moeten nu expliciet aan dit criterium voldoen. We kunnen het ons in Nederland dus niet meer veroorloven om géén aandacht te besteden aan mogelijke sekse- en genderverschillen.

Programma
 · Catholijn Jonker, TU Delft; Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) – Introduction
· Ineke Klinge, Institute of Gender in Medicine (GiM)/Charité, Universitätsmedizin, Berlijn – How sex and gender analysis contributes to excellence in research and innovation
· Viviane Willis-Mazzichi, DG Research & Innovation, Europese Commissie – The why and how of Gender Equality in Horizon 2020
· Paneldiscussie onder leiding van Sandra Rottenberg
Met: Margo van den Berg (Zon-MW), Annelien Bredenoord (UMCU), Coenraad Krijger (NWO), Els Veenis (OCW), Petra Verdonk (VUmc) en keynote speakers Ineke Klinge en Viviane Willis-Mazzichi

Meer informatie en het volledige programma vindt u op de website van de KNAW. U kunt ook contact opnemen met Jeffrey Muskiet, afdeling Genootschap KNAW, 020 551 0702, jeffrey.muskiet@knaw.nl.

Aanmelden
U bent van harte welkom bij de bijeenkomst, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan met het digitale aanmeldformulier.