Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Uitnodiging bijeenkomst Arbeidsmarkt voor PhD's, 16 juni, Nederlands Centrum vd Promotie opleinding

posted 18 Apr 2016, 00:43 by ICO Education   [ updated 20 Apr 2016, 02:27 ]
Na de succesvolle bijeenkomst over de toekomst van het promoveren in Nederland (op 6 november 2015) organiseert het Nederlands Centrum vd Promotie opleinding 16 juni een nieuwe themamiddag, ditmaal over de arbeidsmarkt van gepromoveerden en de voorbereiding op die arbeidsmarkt. We zullen het o.a. hebben over onderzoek over dit onderwerp en praktische aspecten van support op dit gebied. We zijn blij dat het Centre for Science and Technology Studies in Leiden (CWTS) onze gastvrouw wil zijn (zie bijgaand programma van de middag).

We starten met een plenair deel waarin Charlotte de Roon van het Promovendi Netwerk Nederland ons informeert over het PNN programma om promovendi al tijdens het promotietraject kennis te laten maken met de toekomstige arbeidsmarkt. Gevolgd door Cathelijn Waaijer (CWTS) die de uitkomsten presenteert van wetenschappelijk onderzoek naar de arbeidsmarktsituatie van gepromoveerden. Aansluitend zal Ans Vollering de visie van de KNAW op dit gebied kort toelichten (n.a.v. het rapport Promoveren werkt, maart 2016).

We ronden dit deel af met discussie en vragen.

Daarna verkennen we de volgende thema’s in drie parallelle subgroepen:
1. Internationale promovendi en de arbeidsmarkt.
2. Wat verwacht de werkgever van de doctor?
3. Valorisatie als brug tussen promotieonderzoek en arbeidsmarkt.

Na de subgroepen komen we weer bij elkaar voor een plenaire sessie over:
o Hoe ziet een best practice o.g.v. career support eruit? Career & Counselling services TU Delft
o Welke initiatieven spelen er in jouw organisatie ? (Korte impressie deelnemers)
o Hoe werkt de Sofokles subsidieregeling die initiatieven op dit terrein ondersteunt?
We sluiten af met conclusies, vervolgactiviteiten en een netwerkborrel die het CWTS ons aanbiedt!

Graag horen we voor 10 mei of je wilt deelnemen aan deze bijeenkomst en welke subgroep je voorkeur heeft. Gezien de beschikbare ruimte is er een maximum aan het aantal deelnemers dus wees er snel bij J. Meld je aan bij Inge van der Weijden: i.c.m.van.der.weijden@cwts.leidenuniv.nl

Hoop je te ontmoeten op 16 juni !

NB: In de afronding van dit thema willen we graag actuele activiteiten inventariseren die plaatsvinden op jouw universiteit, graduate school of onderzoeksinstituut. Om daar na de bijeenkomst uitgebreider aandacht aan te besteden, o.a. via de website.