Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Symposium Professionele ontwikkeling van docenten

posted 10 Jun 2015, 01:29 by ICO Education   [ updated 11 Jun 2015, 02:08 ]
ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Jos Beishuizen  
VU Amsterdam, 25 juni, vanaf 12:30 uur  

Inleiding

Het minisymposium “Professionele ontwikkeling van docenten” wordt georganiseerd door de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen, sectie Onderwijskunde, het Onderwijscentrum-VU en de VUmc School of Medical Sciences, ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Jos Beishuizen, met als keynote spreker prof. dr.  Tamara van Gog.

Jos Beishuizen 
Jos Beishuizen werd in 2003 benoemd tot hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was hij 11 jaar werkzaam aan de Universiteit Leiden. Jos Beishuizen promoveerde in 1986 op een onderzoek naar zoekstrategieën van middelbare scholieren die een digitale database raadplegen. Jos Beishuizen is academisch programmaleider van de universitaire lerarenopleidingen van de VU, en van de master Teaching and Learning in Higher Education. Jos Beishuizen publiceert in wetenschappelijke tijdschriften als Learning and Instruction, British Journal of Educational Psychology, en Computers in Human Behavior. Regelmatig beoordeelt hij manuscripten voor Metacognition and Learning, Computers and Education, en Learning and Instruction. Jos Beishuizen is wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoekschool Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen (ICO), voorzitter van de Stuurgroep Bètapartners en voorzitter van het bestuur van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.

Jos Beishuizen heeft onderzoek gedaan naar rekenstrategieën van leerlingen in het primair onderwijs, naar de manier waarop leerlingen in het voortgezet onderwijs studieteksten lezen, begrijpen en onthouden, en naar het ontwerp en de effecten van communities of learners in het voortgezet onderwijs (het project De Vrolijke School). Sinds 2003 verschuift de focus van zijn onderzoek naar het hoger onderwijs, waar zijn aandacht uitgaat naar de studieloopbaan van studenten, de professionele ontwikkeling van docenten, het gebruik van ICT als hulpmiddel voor docenten, en opnieuw het ontwerp en de effecten van communities of learners.

Openingslezing door Tamara van Gog
Tamara van Gog is hoogleraar Educational Sciences aan de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht.

Leren door "doceren"
Het is bekend dat studiemateriaal uitleggen of verklaren aan jezelf (‘self-explaining’) of aan anderen, vaak een positief effect heeft op het eigen leerresultaat. Uitleggen aan anderen gebeurt voornamelijk in interactieve situaties, zoals tijdens lesgeven in de klas, of tijdens samenwerkend leren of tutoring. Met de opkomst van online video, ontstaat echter een situatie waarin anderen niet noodzakelijkerwijs fysiek of virtueel aanwezig zijn op het moment dat een les- of demonstratievideo gemaakt wordt en waarin er dus geen sprake is van interactie tijdens het uitleggen. In deze lezing zal ik enkele recente studies bespreken die laten zien dat ook in dit geval, uitleg geven een positief effect op het leerresultaat kan hebben. Vervolgonderzoek suggereert dat dit positieve effect van uitleggen aan afwezige anderen, alleen lijkt te gelden voor het uitleg geven op video; het treedt niet op wanneer de uitleg geschreven of getypt wordt. Dat heeft mogelijk te maken met het gevoel van ‘social presence’ dat video oproept: bij uitleg geven op video worden meer persoonlijk voornaamwoorden gebruikt dan tijdens het schrijven van uitleg. Kortom, “doceren” lijkt ook als leermethode zeer geschikt te zijn, waarbij niet zozeer het product –een goede les(video)- als wel het proces van belang is.  

Programma

12:30—13:00 uur

Inloop met koffie en thee

13:00—13:10 uur

Opening en introductie door de dagvoorzitter
prof. dr. Gerda Croiset, Programmadirecteur geneeskunde, VUmc School of Medical Sciences 

13:10—13:45 uur

Openingslezing: Leren door “doceren”
prof. dr. Tamara van Gog, hoogleraar Educational Sciences aan de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht 

13:45—13:55 uur

Discussie

13:55—14:05 uur 

Inleiding
drs. Sjoerd Sinke, teamleider Hoger Onderwijs, Onderwijscentrum VU

14:05—15:00 uur

Wat werkt?

 

De persoon van de docent
drs. Thea van Lankveld, onderzoeker, docent en adviseur, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, VU
Anita Jacobs, MD, arts en onderwijskundige en werkt als stafmedewerker bij het team Professionalisering van VUmc School of Medical Sciences.

 

De docent in de groep
dr. Hester Radstake, zelfstandig onderwijsonderzoeker, -adviseur en docent, gepromoveerd op het proefschrift 'Teaching in diversity' en werkzaam voor het project Diversiteitsensitief Onderwijs VU. 

 

De docent in de faculteit
dr. Gerhard van de Bunt, universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Voorzitter van het Kennisnetwerk Onderwijs Vrije Universiteit (KnowVU) en lid van de Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK).

 

14:35—14:50 uur

Discussie onder leiding van de dagvoorzitter

14:5015:00 uur

Afsluiting door Gerda Croiset

15:0015:45 uur

Verplaatsing naar Foyer Aula, Vrije Universiteit, Pauze

15:4516:45 uur

Afscheidsrede: Tien jaar communities of learners in praktijk en onderzoek
prof. dr.  Jos Beishuizen

 

16:45—18:00 uur

Receptie

Algemene informatie
Locatie 

Het symposium vindt plaats in de Amstelzaal in het VU Medisch Centrum. De Amstelzaal bevindt zich op de begane grond in het VU Medisch Centrum, voorbij de receptie en lifthal rechtsaf.
Aansluitend aan het symposium zal het uitspreken van het afscheidscollege plaatsvinden in de Aula in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, met na afloop een receptie in de Foyer.

Parkeren
Het VU Medisch Centrum en de Vrije Universiteit zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Wij raden u aan hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Rondom het VU Medisch Centrum is parkeren alleen mogelijk tegen betaling. In verband met bouwwerkzaamheden zijn de parkeermogelijkheden beperkt.

Inschrijven 
Deelname aan het symposium en het afscheidscollege is gratis. Wel dient u zich van te voren in te schrijven. U kunt zich online inschrijven via http://fd7.formdesk.com/vuamsterdam/afscheidJJBeishuizen.
Inschrijven kan uiterlijk tot 15 juni 2015.

Cortège
De hoogleraren onder u zijn uitgenodigd om mee te lopen in het cortège. U wordt vanaf een half uur voor aanvang van de afscheidsrede verwacht in de forumzaal (ruimte 2D-02) in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.
Ċ
ICO Education,
18 Jun 2015, 01:26