Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Subsidieregeling praktijkgericht leren

posted 7 Sep 2017, 07:07 by ICO Education   [ updated 7 Sep 2017, 07:07 ]
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Voor het school-, studiejaar 2016-2017 kunt u aanvragen vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017 17.00 uur.

Ook voor promovendi kan deze subsidie worden aangevraagd:
Promovendi:
Een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Weken in eerdere school- studiejaren komen niet meer in aanmerking voor subsidie.
Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Meer informatie over aanvragen vindt u op mijnrvo.

De vdW Subsidiedesk wil graag helpen met het aanvragen van deze subsidie: zij onderzoekt of de universiteit recht heeft op subsidie en zij zorgen ervoor dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Zij werken op basis van 25% zuiver ‘no cure, no pay’, wat inhoud dat de fee pas in rekening wordt gebracht als werkelijk subsidie wordt verstrekt. voor meer informatie zie: www.vdw-subsidiedesk.nl, contact@vdw-subsidiedesk.nl, of telefonisch op 0115-768040.