Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Oratie Sanne Akkerman

posted 24 Aug 2017, 05:55 by ICO Education
6 oktober 2017 - 
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft dr. S.F. (Sanne) Akkerman benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht Onderwijswetenschappen, in het bijzonder Hoger Onderwijs.

Het doet mij genoegen u mede te delen dat zij het hoogleraarsambt zal aanvaarden met het uitspreken van haar oratie getiteld “Grenzeloze InterEsse” op vrijdag 6 oktober 2017, klokke 16:15 uur in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. 

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt belangstellenden verzocht zich aan te melden via deze link

In de avond gaan we dit feestelijk afsluiten met een groot feest vanaf 20.30 uur, hiervoor moet u zich apart aanmelden via deze link.

Prof.mr. C.J.J.M. Stolker 
Rector Magnificus

Ċ
ICO Education,
24 Aug 2017, 05:55
Comments