Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Oratie Renate de Groot "Leren, een levenslang bouwproces"

posted 1 Mar 2017, 23:47 by ICO Education   [ updated 1 Mar 2017, 23:47 ]
12 mei 2017, Open Universiteit Heerlen
Het College van bestuur van de Open Universiteit nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de oratie van prof. dr. R.H.M. de Groot benoemd tot hoogleraar Biopsychologie van Leren bij het Welten-instituut, Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie. 

Haar inaugurele rede heeft als titel: Leren, een levenslang bouwproces

De oratie vindt plaats op vrijdag 12 mei 2017 in de aula van gebouw Pretoria, Open Universiteit, Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen.
Aanvang: 16.00 uur precies. Ontvangst vanaf 15.30 uur. De receptie vindt aansluitend plaats in La Cour, gebouw Bologna.
Voorafgaand aan de oratie van prof. dr. De Groot is een conferentie georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelden voor deconferentie, zie: portal.ou.nl/web/optimaal-leren.


Leren, een levenslang bouwproces
Leren is geen geïsoleerde cognitieve gebeurtenis in de hersenen van de lerende; wij zijn echt veel meer dan ons brein!
Het leerproces is te vergelijken met het bouwen van een huis. Voor de bouw van het ideale droomhuis is interactie tussen architect en aannemer essentieel. Leren komt tot stand door een interactie tussen de lerende met zijn/haar persoonlijk leervermogen, zoals de genetica en de daarmee samenhangende persoonskenmerken, en de context waarin en de condities waaronder een persoon probeert te leren. Hierbij wordt context gedefinieerd als de (leer)omgeving waarin het leren plaatsvindt waaronder de school, de werkplek en het dagelijkse leven. Condities zijn variabelen die rechtstreeks de biopsychologie van de lerende beïnvloeden. Denk hierbij aan voeding, stress en beweging. Genetica, context en condities kunnen ook wel voorwaarden voor leren genoemd worden en zouden gezamenlijk moeten kunnen leiden tot het optimale leerproces. Leren is dus een levenslang bouwproces dat uiteindelijk staat als een huis!

In haar inaugurele rede zal prof. dr. De Groot nader ingaan op de voorwaarden voor leren, de nieuwe kennis die er beschikbaar gekomen is, de uitdagingen die er nog liggen en wat zij voor de praktijk kunnen betekenen.

In verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is registratie vooraf een vereiste. U kunt uw aanwezigheid vóór 5 mei 2017 kenbaar maken via de link: www.ou.nl/uitnodiging.
De oratie wordt ook integraal uitgezonden. Via www.ou.nl/conferentie kunt u de oratie volgen.
Comments