Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Oratie Paul Drijvers

posted 6 May 2015, 01:26 by ICO Education   [ updated 6 May 2015, 01:26 ]
1 juni 2014

DR. PAUL H.M. DRIJVERS

bij besluit van het college van bestuur per 1 juni 2014 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de ‘Didactiek van de Wiskunde’
is voornemens op donderdag 21 mei 2015 te 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Denken over wiskunde, onderwijs en ICT

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid.
Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

RSVP vóór 12 mei 2015: l.walther@uu.nl

Hoogleraren worden van harte uitgenodigd om in het cortège mee te lopen en worden daartoe om uiterlijk 16.00 uur in kamer 1.7 verwacht.
Een routebeschrijving vindt u op www.uu.nl/NL/contactenroutes