Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Oratie Joke Voogt

posted 6 Nov 2014, 01:37 by ICO Education   [ updated 6 Nov 2014, 01:38 ]
Vrijdag de 21e november, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. J.M. Voogt, vanwege de Stichting Leerplanontwikkeling benoemd tot Bijzonder hoogleraar ICT en Curriculum, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Curriculum en ICT
It takes two to tango 
in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. dr. D.C. van den Boom.