Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Oproep voor themanummers in Pedagogische Studiën

posted 9 Jun 2016, 03:15 by ICO Education   [ updated 9 Jun 2016, 03:15 ]
De redactie van Pedagogische Studiën roept onderzoekers in Nederland en Vlaanderen voorstellen voor themanummers in te dienen. In Pedagogische Studiën (opgenomen in de Social Sciences Citation Index) worden artikelen gepubliceerd over vraagstukken die betrekking hebben op onderwijs alsook over algemeen-pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor het onderwijs. De redactie streeft ernaar artikelen op te nemen die kunnen bijdragen aan een verheldering van hedendaagse problemen van onderwijs en opvoeding.

Een themanummer in PS bestaat doorgaans uit 4 tot 6 artikelen, voorafgegaan door een korte inleiding en wordt afgesloten met een discussie door een expert die verder niet bij het themanummer betrokken is. Belangrijk is dat indieners van een voorstel het thema duidelijk omschrijven en daarbij de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie aangeven. Ook is belangrijk dat de samenhang tussen de voorgestelde bijdragen duidelijk is. 

Een voorstel voor een themanummer dient in ieder geval het volgende bevatten:

• namen en adresgegevens van de gastredactie
• een korte uiteenzetting (ca. 500 woorden) over de betekenis en relevantie van het voorgestelde thema
• een lijst van auteurs van de bijdragen
• een korte samenvatting van elke bijdrage (ca. 200 woorden)
• een voorlopig tijdschema voor de voorbereiding van het themanummer

Voorstellen kunnen worden opgestuurd naar de redactiesecretaris van Pedagogische Studiën (Hans Luyten;
j.w.luyten@utwente.nl)