Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

KNAW-discussiebijeenkomst: MOOC’s (Massive Open Online Courses)

posted 17 Feb 2014, 06:16 by ICO Education
Het hoger onderwijs als online wereldmarkt?
Datum 8 april 2014, 18.00-20.00 uur
Locatie KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voertaal Nederlands - 
Zijn MOOC’s een zegen voor het hoger onderwijs in Nederland? Als het aan de 
minister van OCW, Jet Bussemaker, ligt, zijn MOOC’s de toekomst van het hoger onderwijs. In januari van dit jaar kondigde de minister aan dat universiteiten en hogescholen studiepunten mogen toekennen wanneer studenten succesvol online collegereeksen of Massive Open Online Courses (MOOC’s) afronden en ze stelde er 1 miljoen euro voor beschikbaar.

Maar wat is de impact van deze ontwikkeling op de Nederlandse onderwijsinstellingen, op het onderwijsbeleid en de onderwijsvisie? Wat gebeurt er internationaal, in Europa en daarbuiten? Wat is het businessmodel voor universiteiten en hogescholen om succesvol MOOC’s te ontwikkelen en aan te bieden? En wat betekent de ontwikkeling van (commerciële) MOOC’s voor het publieke onderwijs in Nederland?

Vier sprekers gaan, in korte lezingen, in op de huidige stand van zaken van MOOC's; zij schetsen kansen en uitdagingen en plaatsen (kritische) kanttekeningen en ze reflecteren op de organisatorische en onderwijsvraagstukken van MOOC’s, waarbij zij putten uit eigen ervaringen. Met:
• Arie den Boon (coördinator MOOC’s, Universiteit van Amsterdam) -Het perspectief van de gebruiker
• José van Dijck (hoogleraar comparative media studies, Universiteit van Amsterdam)
• Ewout Frankema (Wageningen UR)
• Timo Kos (Capgemini Consulting, Khan Academy NL) -Businessmodellen van MOOC’s en online-onderwijs
• Fred Mulder (universiteitshoogleraar, UNESCO OER-leerstoel, Open Universiteit) -Opening up Education with OER and MOOCs: een internationaal perspectief
• Gideon Shimshon (Universiteit Leiden, directeur Centre for Innovation Den Haag) -MOOC's voorbij de hype: excellentie in onderwijs en onderzoek

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op de website van de KNAW.

U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website.

Wij stellen het op prijs indien u deze uitnodiging doorstuurt naar mogelijk geïnteresseerden.
Comments