Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Invitation: symposium PROFESSIONALIZATION FOR DIALOGIC TEACHING

posted 14 Nov 2017, 05:54 by ICO Education   [ updated 14 Nov 2017, 05:59 ]
For English see below

De leerstoel Cultuur-historische onderwijspedagogiek, de sectie onderwijswetenschappen en LEARN! Research Institute van de Vrije Universiteit Amsterdam nodigen u graag uit voor het symposium PROFESSIONALIZATION FOR DIALOGIC TEACHING (NB de voertaal van het symposium is Engels).

Gesprekken gebruiken als context om het denken van leerlingen te stimuleren en hun leren en begrip te bevorderen. Interacties waarin leerlingen worden uitgedaagd om na te denken en het perspectief van de ander in te nemen. Dat is waar ‘dialogic teaching’ om gaat! Voor leerkrachten is dit niet eenvoudig. In dit symposium gaan we in op de vraag hoe we leerkrachten – van primair onderwijs tot hoger onderwijs – kunnen professionaliseren om in hun praktijk werk te maken van dialogic teaching.

Twee sprekers zullen vanuit hun onderzoek een eerste inleiding verzorgen. Vervolgens zullen we in een paneldebat in gesprek gaan over de twee inleidende presentaties.

Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de promotie van Chiel van der Veen.

WAAR EN WANNEER
Dinsdag 28 november van 09.30 - 12.45 uur in zaal Agora 3 in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105 (routebeschrijving).

Aansluitend vindt om 13.45 de promotie van Chiel van der Veen plaats in de aula van de Vrije Universiteit (hoofdgebouw) waarvoor u van harte uitgenodigd bent.

PROGRAMMA
09.30 – 10.00 u.: Inloop met koffie en thee

10.00 – 10.10 u.: Introductie op het thema van het symposium door prof.dr. Bert van Oers, hoogleraar cultuur-historische onderwijspedagogiek (Vrije Universiteit)

10.10 – 10.35 u.: Lezing door prof.dr. Neil Mercer, professor of education (University of Cambridge)

10.35 – 11.00 u.: Lezing door dr. Marjolein Dobber, universiteit docent onderwijspedagogiek (Vrije Universiteit)

11.00 – 12.00 u. Paneldiscussie met een inleiding door dr. Claudia van Kruistum (Vrije Universiteit). Panelleden: prof.dr. Sanne Akkerman (Universiteit Leiden), dr. Anne de la Croix (Vrije Universiteit), prof.dr. Neil Mercer, dr. Marjolein Dobber, and prof.dr. Bert van Oers.

12.00 – 12.45 u.: Lunch

13.45 u: Promotie Chiel van der Veen in de aula van de Vrije Universiteit (hoofdgebouw)


MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Wilt u aanwezig zijn bij het symposium, meldt u zich dan tot uiterlijk 21 november aan via het 
online aanmeldformulier. Let wel: er is slechts beperkt plek! Neem voor meer informatie contact op met Anne-Marijn Bruijn via a.bruijn@vu.nl

 

Meer informatie over de openbare verdediging van Chiel van der Veen en het proefschrift vindt u hier: [KLIK, KLIK].

 

-----

 

On behalf of the chair Cultural historical theory of education, the section of educational sciences, and LEARN! Research Institute of the Vrije Universiteit Amsterdam we would like to invite you to participate in a symposium on PROFESSIONALIZATION FOR DIALOGIC TEACHING (in English).

 

Using talk as a context to stimulate and advance students’ learning and understanding. Interactions which encourage students to think and explore another student’s perspective. That’s what we refer to as dialogic teaching! This is not an easy endeavor for teachers. In this symposium, we will explore how teachers – from primary school to higher education – can be professionalized for dialogic teaching.

 

Two speakers will give a short presentation in which they will present their research. Next, we will have a panel discussion.

 

This symposium is organized on the occasion of the dissertation defense of Chiel van der Veen.

 

WHERE AND WHEN

Tuesday November 28 from 09.30 – 12.45 h in room Agora 3 in the main building of the Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105 (directions).

 

PROGRAM

09.30 – 10.00 h: Coffee and thee

10.00 – 10.10 h: Introduction by prof.dr. Bert van Oers, professor of cultural historical theory of education (Vrije Universiteit)

10.10 – 10.35 h: Presentation by prof.dr. Neil Mercer, professor of education (University of Cambridge)

10.35 – 11.00 h: Presentation by dr. Marjolein Dobber, assistant professor of education (Vrije Universiteit)

11.00 – 12.00 h. Panel discussion with an introduction by dr. Claudia van Kruistum (Vrije Universiteit). Panel members: prof.dr. Sanne Akkerman (Leiden University), dr. Anne de la Croix (Vrije Universiteit), prof.dr. Neil Mercer, dr. Marjolein Dobber, and prof.dr. Bert van Oers.

12.00 – 12.45 u.: Lunch

13.45 u: Public defense of Chiel van der Veen’s dissertation in the aula of the Vrije Universiteit (main building).

 

 

MORE INFORMATION AND REGISTRATION
Please register fort this symposium by November 21 using our
online application form. Please note: spaces are limitied! For more information please contact Anne-Marijn Bruijn via a.bruijn@vu.nl

 

More information on the public defense and Chiel van der Veen’s dissertation can be found here: [CLICK, CLICK]