Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Internationale conferentie over nieuwe docentcompetenties

posted 21 Apr 2014, 23:50 by ICO Education   [ updated 22 Apr 2014, 02:23 ]
Nieuwe competenties voor de eigentijdse docent, 3 juni 2014 in de Grolsch Veste, Enschede -

Welke competenties worden van docenten verwacht als het gaat om het zelf kunnen ontwerpen van curricula op het niveau van de klas, en het verantwoord gebruiken van digitale media ten behoeve van het leren van leerlingen en studenten?

Deze vraag en hoe deze competenties door docenten en binnen lerarenopleidingen kunnen worden verworven bespreken we op de derde DoCenter-conferentie met leraren, lerarenopleiders, schoolleiders en onderzoekers.

Ontwikkelingen in de samenleving, wetenschap en technologie vragen van de 21ste eeuwse docent nieuwe competenties om stimulerende leeromgevingen en leermaterialen te ontwerpen die beantwoorden aan de eisen die de veranderende samenleving stelt aan het onderwijs. Daarbij vormt de inzet van digitale media voor veel docenten een extra uitdaging. Die nieuwe inbreng van de docent strekt zich uit tot het in eigen beheer verzorgen van het materiaal dat in de klas wordt gebruikt: de docent als curriculumontwerper. En de docent als gebruiker van digitale media om een optimalisering van het leerproces bij leerlingen te bewerkstelligen met aandacht voor de cognitieve, affectieve en gedragsmatige aspecten ervan.

Tijdens de conferentie schetsen we een beeld van de nieuwe competenties en geven we voorbeelden van de wijze waarop deze competenties in het onderwijs kunnen worden benut.

Het programma voorziet in key-notes van collega’s uit de VS en Nederland over competenties op het terrein van ICT en curriculum en de consequenties voor leraren en lerarenopleidingen. Lynn Nolan (Global Education Services en betrokken bij het ISTE NETS project) spreekt over docentcompetenties voor de integratie van ICT in het onderwijs en Cory Forbes (University of Nebraska-Lincoln) over ontwerpcompetenties van docenten in science onderwijs. Petra Fisser (SLO) zal ingaan op ontwikkelingen met betrekking tot ICT in het onderwijs en het belang van ICT-competenties van leraren. Frank Jansma (Onderwijscoöperatie) bespreekt de herijking van docentcompetenties in het bijzonder met betrekking tot het ontwerpen van het eigen curriculum. Daarnaast worden workshops verzorgd die aansluiten bij de onderwerpen uit de key-notes.

Meer informatie volgt binnenkort op http://docentconferentie.weebly.com/

Organisatie: Jules Pieters, Joke Voogt, Adam Handelzalts, Nienke Nieveen, Maaike Heitink, Sandra Schele

Kosten: €95,-