Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Hoe goed is het Nederlandse onderwijs?

posted 10 Feb 2015, 05:50 by ICO Education   [ updated 10 Feb 2015, 05:54 ]
Kohnstammlezing, vrijdag 27 maart 2015 om 14.30 uur wordt in de Aula UvA (Oude Lutherse Kerk) in Amsterdam
De zestiende Kohnstammlezing wordt verzorgd door Alexander Rinnooy Kan.
Hoe goed is het Nederlandse onderwijs? Die vraag valt vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden. In deze lezing is het perspectief vooral internationaal-vergelijkend en staan de leerlingen centraal: wat leren ze, en hoever komen ze? Voor Nederland is het beeld niet ongunstig, al valt de bijdrage van ons onderwijs aan het creëren van gelijke maatschappelijke kansen wat tegen. In deze lezing worden drie deelperspectieven gesuggereerd voor mogelijkheden tot vernieuwing. Het Nederlandse onderwijs is zeker niet slecht, maar het kan nog veel beter.

Kohnstammlezing
Ieder jaar vindt de Kohnstammlezing plaats, aan alle belangstellenden gratis aangeboden door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. De lezingenreeks is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA, Amsterdam. Bezoekers ontvangen het boekje gratis.

Plaats: Aula van de UvA, Singel 411/hoek Spui in Amsterdam.
©Henriëtte Guest
©Henriëtte Guest

Curriculum vitae Alexander Rinnooy Kan:
Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (1949) studeerde wiskunde in Leiden en econometrie in Amsterdam. In 1977 ging hij naar de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1980 hoogleraar Operationeel onderzoek werd, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 rector magnificus. Tussendoor bekleedde hij gasthoogleraarschappen in onder andere Californië (Berkeley) en Boston (MIT).
Na zijn voorzitterschap van VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) trad Rinnooy Kan in 1996 toe tot de raad van bestuur van ING Groep, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde. Hij was van 2006 tot 2012 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Sinds 2012 is Rinnooy Kan universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Vanaf 9 maart a.s. kunt u zich online inschrijven via de website van de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding, UvA.
http://www.uva.nl/disciplines/pedagogiek-en-onderwijskunde