Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Groep Educatieve Uitgeverijen zoekt parners in onderzoek

posted 2 Oct 2012, 02:56 by ICO Education

Digitale leermiddelen: leerrendement verhogend voor het onderwijs? 
Volgens de GEU, de branchevereniging van educatieve uitgeverijen in Nederland, liggen er grote kansen voor het vergroten van het rendement van het onderwijs door het bredere gebruik van de innovatieve, digitale leermiddelen (educatieve applicaties) van educatieve uitgeverijen. De GEU is daarbij van mening dat het van groot belang is dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor een sterke samenhang tussen lesgeven, leermiddelen en toetsing. Door een goede samenhang kunnen scholen hun onderwijs voortdurend verbeteren. Educatieve uitgeverijen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, als leverancier van leermiddelen en toetsen, maar ook als partner in de keuze van maatwerkoplossingen per school. 

Voor educatieve uitgevers is het zeer relevant om te onderzoeken in welke mate hun innovatieve multimediale digitale leermiddelen (educatieve applicaties) en dienstverlening een bijdrage (kunnen) leveren aan het opbrengstgericht werken op scholen, meer maatwerkmogelijkheden voor leerlingen en aan een hoger rendement van het onderwijs in Nederland.

Een review studie zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het inzicht in de potentiële rendements­verbetering en daarmee een impuls kunnen geven aan het gebruik in het onderwijs en de verdere ontwikkeling van deze innovatieve producten en diensten door uitgeverijen. De review studie zou inzicht kunnen geven in de reeds beschikbare onderzoeksresultaten waarin verschillende onderzoeksaspecten/onderwerpen in relatie tot de geschetste ontwikkelingen onderzocht kunnen worden. Voorbeelden van vragen die spelen bij uitgeverijen:

- Kun je bestaande didactische leertheorieën die educatieve uitgeverijen gebruiken in boeken ook toepassen op digitaal/online leren? Wanneer is digitaal leren rendementsverhogend?
- Hoe kunnen leerdata binnen de digitale leermiddelen zo benut worden dat adaptief leren gefaciliteerd kan worden? 
- Wat is er nodig om docenten optimaal gebruik te laten maken van de beschikbare digitale leermiddelen? 
- Hoe combineer je leren in digitale omgevingen op school effectief met thuis? 
- Wat doen de nieuwe ontwikkelingen met hersenen, dus ipv schrift (vroeger) naar nu meer dimensionale aanbieding van kennis (in beeld en geluid)? 


Over de Groep Educatieve Uitgeverijen
De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) is de branchevereniging van uitgevers die leermiddelen en integrale leersystemen maken en bijpassende dienstverlening leveren voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs. Meer informatie over deze branchevereniging is te vinden op www.geu.nuv.nl 

Contact
De GEU is graag bereid actief bij te dragen aan de review studie en wil de kennis via bijeenkomsten verspreiden onder de leden.


Contactpersoon:

René Montenarie

 

Algemeen Secretaris Groep Educatieve Uitgeverijen

 

Nederlands Uitgeversverbond, Hogehilweg 6, Amsterdam-Zuidoost, www.geu.nuv.nl

E-mail:

r.montenarie@nuv.nl

Telefoon:

06 5324 9125

 

Comments