Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit

posted 26 Sep 2016, 03:31 by ICO Education   [ updated 26 Sep 2016, 03:32 ]
Elly de Bruijn
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening. De aanstelling heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar. De leerstoel wordt gefinancierd door Hogeschool Utrecht waar prof. De Bruijn werkzaam is als lector beroepsonderwijs.

Opleider in het beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs leidt op tot heel verschillende beroepen: van stratenmakers en verzorgenden tot fysiotherapeuten en accountants. De opleidingen stellen heel verschillende eisen aan de studenten, maar ook aan hun docenten. Wat moet een docent in het beroepsonderwijs kennen en kunnen? Speciaal aan het beroepsonderwijs is dat docenten vaak eerst in een andere sector hebben gewerkt, bijvoorbeeld in het beroep waartoe ze nu opleiden. Hoe worden zij ‘docent beroepsonderwijs’? De leerstoel richt zich op beroepsgerichte pedagogiek en didactiek. De hoofdthema’s zijn inhouden (ontwikkeling van beroepscompetenties), krachtige leeromgevingen en krachtige begeleiding, zowel binnen school als op de werkplek. Centraal daarin staat de ontwikkeling van activerende, authentieke en praktijkgestuurde beroepsgerichte opleidingen.

Combinatie leerstoel en lectoraat
Prof. De Bruijn (1960) is sinds 2007 lector Beroepsonderwijs bij de Hogeschool Utrecht. Daar was ze onder andere betrokken bij de oprichting van het Expertisecentrum docent hbo aan de HU en bij de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs. Van 2005 tot 2015 combineerde ze het lectoraat met een bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht op het gebied van ‘de pedagogisch-didactische vormgeving van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en leven lang leren’. Die leerstoel eindigde in 2015, omdat de maximale termijn was bereikt. Hogeschool Utrecht is groot voorstander van de combinatie van een lectoraat met een leerstoel en wilde een ‘doorstart’ maken. Het resultaat is de financiering van een bijzondere leerstoel bij het Welten-instituut van de Open Universiteit (OU). De lopende activiteiten en netwerken van prof. De Bruijn worden daar integraal in overgenomen.

Versterking bestaande onderzoek
De positionering van deze leerstoel bij De Open Universiteit betekent een versterking van het onderzoek op het terrein van beroepsonderwijs, aangezien bij de vakgroep doceren en docentprofessionalisering al twee bijzondere leerstoelen zijn gevestigd die zich richten op het beroepsonderwijs én gerelateerd zijn aan lectoraten bij hogescholen (Nieuwenhuis, Kuijpers). Daarnaast is er aansluiting met de leerstoel Expertiseontwikkeling. Intensivering van de samenwerking tussen de genoemde leerstoelen opent de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een academisch kenniscentrum beroepsonderwijs en leven lang leren.

Lees ook het interview met prof. dr. Elly de Bruijn op de website van Hogeschool Utrecht.