Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Educational Innovation and Technology Research meets Practice

posted 12 Apr 2018, 06:01 by ICO Education   [ updated 12 Apr 2018, 06:01 ]
Onderwijsinnovatie en ICT. Een ontmoeting tussen onderzoek en praktijk
23 mei 2018
Op 23 mei 2018 organiseert het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim een symposium waarin onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten. ’s Morgens zijn er drie centrale lezingen van onderzoekers uit België, de VS en Nederland. Voor deze lezingen is de voertaal Engels. ’s Middags volgen twee workshopsrondes waarin de voertaal overwegend Nederlands zal zijn. Deze workshops zijn praktisch georiënteerd en sluiten aan bij projecten die ons lectoraat uitvoert in samenwerking met opleiders en onderwijspraktijk. Bij sommige workshops is het handig om een eigen laptop/tablet mee te nemen.

Het symposium vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle, tegenover Station Zwolle. Kosten voor deelname: 75 euro (restitutie is niet mogelijk, plaatsvervangend deelnemen kan uiteraard wel).

Doelgroep:
Lerarenopleiders, onderzoekers, praktiserende leraren

Programma
Ontvangst met koffie en thee (9.30 – 10.00 uur)
Ochtend (10.00- 12.45) (Engelstalig)
10.00-10.15     welkom door voorzitter: Joke Voogt
10.15-10.55     Jo Tondeur (Assistant Professor Vrije Universiteit Brussel): Preparing pre-service teachers for ICT integration in education: When research meets practice
10.55-11.30     Anneke Smits (Associate lector Onderwijsinnovatie en ICT Hogeschool Windesheim): Prospective language teachers’ pedagogical reasoning about technology integration
11.30-11.50     Pauze
11.50-12.30     Rhonda Christensen & Gerald Knezek (Professors University of North Texas): Innovative learning with technologies: Implementing curricula and measuring impact on students
12.30- 13.15     Lunch

Workshop Ronde 1 13.15 – 14.00 uur
1. Betekenisvol literatuuronderwijs met ICT (Roland Bruijn en Henk la Roi) (Mogelijk Engelstalig, afhankelijk van deelnemers, BYOD)
In deze workshop wordt hands on gewerkt met één of meerdere van de tools die Roland en Henk gebruiken in hun literatuuronderwijs (lerarenopleiding Engels). Ze vertellen daarbij over de effecten van hun literatuurdidactiek en willen graag in gesprek over ICT gebruik in literatuurlessen.

2. In verzet! Burgerschap en taal/lezen in het mbo (Erna van Koeven)
In deze workshop wordt ontwerpgericht onderzoek gepresenteerd naar een mbo-project waarin studenten aan taal en lezen werken in betekenisvolle burgerschapscontexten. Hun resultaten verzamelen ze in digitale portfolio’s.

3. Digital storytelling en ontwikkelingspsychologie (Marianne Lok)
In jaar 1 van de PABO willen we studenten stimuleren onderzoekend en actief aan de slag te gaan zodat er betekenisvol geleerd wordt. In een ontwerpgericht onderzoek hebben we de module ontwikkelingspsychologie herzien. Studenten onderzoeken de ontwikkeling van kinderen in theorie en praktijk en maken op basis hiervan een digital story. Op deze manier willen we studenten uitdagen om inhoud te creëren (in plaats van te consumeren) en te werken aan 21ste -eeuwse vaardigheden als communiceren, samenwerken, creativiteit en informatievaardigheden. Tijdens de bijeenkomst presenteren we de opzet van het ontwerp en de eerste bevindingen.

4. Nederlands leren met behulp van Mees Kees en Google Translate: Nieuwkomers en taalontwikkeling (Wilma Lipke)
‘Maak gebruik van de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van het Nederlands.’ Het is een van de belangrijkste aanbevelingen uit de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ van de PO-raad (2017). Een betere kennis van de moedertaal zorgt voor een sneller leerproces bij de tweede taal.
Het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT doet in samenwerking met de opleiding Logopedie onderzoek naar manieren om de aanbeveling van de PO-raad handen en voeten te geven. Op basis van de leesmethodiek RALFI (Smits & Braams, 2006) hebben we een interventie ontworpen waarbij Google Translate en video-ondersteuning worden ingezet voor het leren van de Nederlandse taal. In de workshop delen we onze eerste ervaringen met deze interventie. Download alvast de Google Translate app om actief deel te kunnen nemen!

Workshopronde 2 (14.15 – 15.00 uur)
1. Geïntegreerd literatuur- en schrijfonderwijs met ICT (Joris van Hamersveld, Sanne Koetsier en Floor van Renssen, Marleen Kisteman en Jolien Brussen)
In de lerarenopleiding Nederlands wordt gewerkt aan curriculumvernieuwing, waarbij betekenisvol onderwijs met ICT centraal staat. We beogen leraren Nederlands op te leiden, die verschillende domeinen van het schoolvak geïntegreerd en betekenisvol kunnen vormgeven in hun lessen, waarbij ze gebruik maken van digitale didactiek en aandacht hebben voor persoonsvorming van hun leerlingen. We hebben twee eerstejaars modules zowel inhoudelijk als didactisch geïntegreerd: een module schrijfvaardigheid en jeugdliteratuur. Het doel was enerzijds het verhogen van de intrinsieke motivatie van studenten en anderzijds het bevorderen van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samenwerking, transfer, formatieve feedback en ‘public learning’ waren hierin kernwoorden. In deze workshop laten we de kracht én uitdagingen van onze aanpak zien. We belichten ervaringen van studenten en enkele voorbeelden van ‘dieper leren’.

2. Computational Thinking (Diane van der Linde & Wim Trooster)
Computational Thinking wordt gezien als een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid. In deze workshop laten we zien hoe in onderwijs aan 10-14 jarigen computational thinking vorm kan krijgen krijgt en hoe we pabo-studenten hierop voorbereiden. U gaat zelf ook aan de slag met de voorbereiding van een lesactiviteit rond Computational Thinking!

3. Flexibilisering als wicked problem in het HBO (Marieke Veltman & Herma Jonker)
Flexibilisering is een hot item in het HBO. Resultaten van inspanningen/pogingen om het onderwijs te flexibiliseren zijn tot nu toe zeer divers en soms onverwacht. In deze workshop benaderen we flexibilisering als een wicked problem en gaan we actief aan de slag met casuïstiek rondom flexibilisering. We zullen verkennen welke rol de verschillende dimensies van wickedness spelen bij de flexibilisering van onderwijs. Deelnemers worden uitgenodigd om een eigen casus in te brengen rondom flexibilisering.

4. Betekenisvol literatuuronderwijs met ICT (Roland Bruijn en Henk la Roi) (mogelijk Engelstalig, afhankelijk van deelnemers, BYOD)
In deze workshop wordt hands on gewerkt met één of meerdere van de tools die Roland en Henk gebruiken in hun literatuuronderwijs (lerarenopleiding Engels). Ze vertellen daarbij over de effecten van hun literatuurdidactiek en willen graag in gesprek over ICT gebruik in literatuurlessen.

15.15- 15.25 Afsluiting: Joke Voogt

De gehele dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje