Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

Cultuureducatie met Kwaliteit - de volgende stap

posted 16 Apr 2014, 06:38 by ICO Education   [ updated 16 Apr 2014, 06:41 ]
PERSBERICHT, Utrecht, 16 april 2014
Wat bepaalt de kwaliteit van onderwijs? Hoe stuur en monitor je projecten voor beter cultuuronderwijs? De nieuwste editie van Cultuur+Educatie gaat hier dieper op in met artikelen over de kwaliteit van cultuureducatie die gerelateerd zijn aan de recente internationale conferentie Quality Now! Arts and Cultural Education to the Next Level (februari j.l. in Amsterdam). Daarnaast  in dit nummer een opiniërend artikel over de legitimering van muziekonderwijs en hoe danseducatie jongeren kan helpen om hedendaagse dans beter te begrijpen en waarderen.

De overheid zet met een grootscheeps beleidsprogramma in op cultuureducatie met kwaliteit. Maar wat bepaalt eigenlijk de kwaliteit van onderwijs? In het openingsartikel beschrijft Jaap Scheerens (emeritus hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Twente / ICO) wat we uit onderzoek weten over onderwijseffectiviteit. Hij zet op een rijtje wat precies scholen tot goede scholen en lessen tot goed onderwijs maakt.

Koersen op kwaliteit
Binnen de Matchingsregeling van het programma cultuureducatie met kwaliteit werken culturele instellingen samen met scholen aan onder meer doorlopende leerlijnen en deskundigheidsbevordering. Teunis IJdens en Marjo van Hoorn (LKCA) pleiten in hun bijdrage voor goede sturing: houd de projecten op koers zodat ze daadwerkelijk bijdragen aan beter cultuuronderwijs op de basisscholen. Piet Hagenaars (LKCA) beschrijft hoe de Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gemonitord en (tussentijds) geëvalueerd.

Amsterdams voorbeeld
Het themadeel besluit met een bijdrage van Marja van Nieuwkerk waarin zij beschrijft hoe haar gemeente, Amsterdam, werkt aan cultuureducatie met kwaliteit. Het beleid van de afgelopen jaren leidde ertoe dat Amsterdamse basisscholen, gefaciliteerd door de gemeente, voortaan drie uur per week besteden aan cultuureducatie.

Legitimering muziekonderwijs ter discussie
In een artikel buiten het themadeel om stelt Evert Bisschop Boele (Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen) de huidige legitimering van de kunstvakken – namelijk hun bijdrage aan creativiteitsontwikkeling - ter discussie. Hij laat zien dat de ideologie van creativiteitsontwikkeling lastig toepasbaar is op het muziekonderwijs en stelt een alternatieve rechtvaardiging van dat vak voor.

Instrumenten voor danseducatie
Dafne Maes (Koninklijk Conservatorium Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) laat in haar bijdrage zien hoe danseducatie jongeren kan helpen om hedendaagse dans beter te begrijpen en waarderen. Zij beschrijft het door haar ontwikkelde basiscompetentieprofiel voor docenten en methodieken voor goede danseducatie. Cultuur+Educatie 38
Bestel Cultuur+Educatie 38 (€ 12,95 excl. verzendkosten)
www.lkca.nl/cultuur+educatie