Home‎ > ‎

ICO News


Dubbeloratie Evelyn Kroesbergen en Ard Lazonder

posted 25 Apr 2018, 04:46 by ICO Education   [ updated 25 Apr 2018, 04:55 ]

25 mei 2018 - Radboud UniversiteitHet onderwijsonderzoek aan de Radboud Universiteit is versterkt door de benoeming van twee nieuwe hoogleraren. Per 1 september is Evelyn Kroesbergen aangesteld als hoogleraar orthopedagogiek i.h.b. leerproblemen en Ard Lazonder als hoogleraar onderwijswetenschappen. Zij vieren hun benoeming met een gezamenlijke oratie op 25 mei 2018. 

Meer informatie:
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/promoties-oraties/@1155614/jonge-onderzoeker/
http://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/promoties-oraties/@1155615/rekenen-buiten-lijntjes/

Aanmelden kan via www.ru.nl/kroesbergenlazonder

Researching Professional Practice: Action Research and the Theory of Practice Architecture, 5 Credits

posted 18 Apr 2018, 00:51 by ICO Education   [ updated 18 Apr 2018, 00:53 ]

The PEP network (Pedagogy, Education & Praxis) invites ICO PhD candidates to participate in the course Researching Professional Practice: Action Research and the Theory of Practice Architecture.

This course considers the nature of professional practice, practice architectures and site-based educational development. In particular, it will explore how professional development is crucial for changing educational practice and how studying what happens at and in particular sites employing a practice theory lens can give a deeper understanding of professional development in educational practice and schools.

The authors invited to participate in the course have been chosen because they have been active contributors to recent research and scholarship about the nature of professional practice and research into professional practice with particularly focus on different perspectives on professional development.

The course has one physical meeting in Melbourne 26-28 November. Between the meetings, there will be webinars and online discussions. Participation in the course is free. Participation of the f-2-f meeting in Melbourne can be combined with the AARE Conference in Sydney. If you have questions about the course, please contact the course leader.

Language of instruction: English

Contact person: Karin Rönnerman

Arranged by: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik/ Department of education and special education

Further information:
Course Syllabus
Reading and Reference List

Course Registration:
 Last day of registration
Apply2018-05-14Dr. Mireille Hubers won American Emerging Scholar award and was elected program chair

posted 18 Apr 2018, 00:19 by ICO Education   [ updated 18 Apr 2018, 00:19 ]

Dr. Mireille Hubers has been awarded with the Emerging Scholar Award by the Educational Change special interest group (SIG) of the American Educational Research Association (AERA). This award is presented to a researcher, who within the first eight years of the (post doctorate) career as an educational scholar, has demonstrated a strong record of original and significant scholarship related to educational change. The award committee was impressed by dr. Hubers’ work and unanimously elected her as a recipient. In addition to receiving this award, dr. Hubers was elected program chair of the SIG Educational Change. This entails that she will be responsible for carrying out duties related to preparing the SIG’s program for the Annual Meeting of the Association. Dr. Hubers has been appointed for a three-year term.

See also: http://www.aera.net/SIG155/Awards

Educational Innovation and Technology Research meets Practice

posted 12 Apr 2018, 06:01 by ICO Education   [ updated 12 Apr 2018, 06:01 ]

Onderwijsinnovatie en ICT. Een ontmoeting tussen onderzoek en praktijk
23 mei 2018
Op 23 mei 2018 organiseert het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim een symposium waarin onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten. ’s Morgens zijn er drie centrale lezingen van onderzoekers uit België, de VS en Nederland. Voor deze lezingen is de voertaal Engels. ’s Middags volgen twee workshopsrondes waarin de voertaal overwegend Nederlands zal zijn. Deze workshops zijn praktisch georiënteerd en sluiten aan bij projecten die ons lectoraat uitvoert in samenwerking met opleiders en onderwijspraktijk. Bij sommige workshops is het handig om een eigen laptop/tablet mee te nemen.

Het symposium vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle, tegenover Station Zwolle. Kosten voor deelname: 75 euro (restitutie is niet mogelijk, plaatsvervangend deelnemen kan uiteraard wel).

Doelgroep:
Lerarenopleiders, onderzoekers, praktiserende leraren

Programma
Ontvangst met koffie en thee (9.30 – 10.00 uur)
Ochtend (10.00- 12.45) (Engelstalig)
10.00-10.15     welkom door voorzitter: Joke Voogt
10.15-10.55     Jo Tondeur (Assistant Professor Vrije Universiteit Brussel): Preparing pre-service teachers for ICT integration in education: When research meets practice
10.55-11.30     Anneke Smits (Associate lector Onderwijsinnovatie en ICT Hogeschool Windesheim): Prospective language teachers’ pedagogical reasoning about technology integration
11.30-11.50     Pauze
11.50-12.30     Rhonda Christensen & Gerald Knezek (Professors University of North Texas): Innovative learning with technologies: Implementing curricula and measuring impact on students
12.30- 13.15     Lunch

Workshop Ronde 1 13.15 – 14.00 uur
1. Betekenisvol literatuuronderwijs met ICT (Roland Bruijn en Henk la Roi) (Mogelijk Engelstalig, afhankelijk van deelnemers, BYOD)
In deze workshop wordt hands on gewerkt met één of meerdere van de tools die Roland en Henk gebruiken in hun literatuuronderwijs (lerarenopleiding Engels). Ze vertellen daarbij over de effecten van hun literatuurdidactiek en willen graag in gesprek over ICT gebruik in literatuurlessen.

2. In verzet! Burgerschap en taal/lezen in het mbo (Erna van Koeven)
In deze workshop wordt ontwerpgericht onderzoek gepresenteerd naar een mbo-project waarin studenten aan taal en lezen werken in betekenisvolle burgerschapscontexten. Hun resultaten verzamelen ze in digitale portfolio’s.

3. Digital storytelling en ontwikkelingspsychologie (Marianne Lok)
In jaar 1 van de PABO willen we studenten stimuleren onderzoekend en actief aan de slag te gaan zodat er betekenisvol geleerd wordt. In een ontwerpgericht onderzoek hebben we de module ontwikkelingspsychologie herzien. Studenten onderzoeken de ontwikkeling van kinderen in theorie en praktijk en maken op basis hiervan een digital story. Op deze manier willen we studenten uitdagen om inhoud te creëren (in plaats van te consumeren) en te werken aan 21ste -eeuwse vaardigheden als communiceren, samenwerken, creativiteit en informatievaardigheden. Tijdens de bijeenkomst presenteren we de opzet van het ontwerp en de eerste bevindingen.

4. Nederlands leren met behulp van Mees Kees en Google Translate: Nieuwkomers en taalontwikkeling (Wilma Lipke)
‘Maak gebruik van de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van het Nederlands.’ Het is een van de belangrijkste aanbevelingen uit de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ van de PO-raad (2017). Een betere kennis van de moedertaal zorgt voor een sneller leerproces bij de tweede taal.
Het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT doet in samenwerking met de opleiding Logopedie onderzoek naar manieren om de aanbeveling van de PO-raad handen en voeten te geven. Op basis van de leesmethodiek RALFI (Smits & Braams, 2006) hebben we een interventie ontworpen waarbij Google Translate en video-ondersteuning worden ingezet voor het leren van de Nederlandse taal. In de workshop delen we onze eerste ervaringen met deze interventie. Download alvast de Google Translate app om actief deel te kunnen nemen!

Workshopronde 2 (14.15 – 15.00 uur)
1. Geïntegreerd literatuur- en schrijfonderwijs met ICT (Joris van Hamersveld, Sanne Koetsier en Floor van Renssen, Marleen Kisteman en Jolien Brussen)
In de lerarenopleiding Nederlands wordt gewerkt aan curriculumvernieuwing, waarbij betekenisvol onderwijs met ICT centraal staat. We beogen leraren Nederlands op te leiden, die verschillende domeinen van het schoolvak geïntegreerd en betekenisvol kunnen vormgeven in hun lessen, waarbij ze gebruik maken van digitale didactiek en aandacht hebben voor persoonsvorming van hun leerlingen. We hebben twee eerstejaars modules zowel inhoudelijk als didactisch geïntegreerd: een module schrijfvaardigheid en jeugdliteratuur. Het doel was enerzijds het verhogen van de intrinsieke motivatie van studenten en anderzijds het bevorderen van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samenwerking, transfer, formatieve feedback en ‘public learning’ waren hierin kernwoorden. In deze workshop laten we de kracht én uitdagingen van onze aanpak zien. We belichten ervaringen van studenten en enkele voorbeelden van ‘dieper leren’.

2. Computational Thinking (Diane van der Linde & Wim Trooster)
Computational Thinking wordt gezien als een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid. In deze workshop laten we zien hoe in onderwijs aan 10-14 jarigen computational thinking vorm kan krijgen krijgt en hoe we pabo-studenten hierop voorbereiden. U gaat zelf ook aan de slag met de voorbereiding van een lesactiviteit rond Computational Thinking!

3. Flexibilisering als wicked problem in het HBO (Marieke Veltman & Herma Jonker)
Flexibilisering is een hot item in het HBO. Resultaten van inspanningen/pogingen om het onderwijs te flexibiliseren zijn tot nu toe zeer divers en soms onverwacht. In deze workshop benaderen we flexibilisering als een wicked problem en gaan we actief aan de slag met casuïstiek rondom flexibilisering. We zullen verkennen welke rol de verschillende dimensies van wickedness spelen bij de flexibilisering van onderwijs. Deelnemers worden uitgenodigd om een eigen casus in te brengen rondom flexibilisering.

4. Betekenisvol literatuuronderwijs met ICT (Roland Bruijn en Henk la Roi) (mogelijk Engelstalig, afhankelijk van deelnemers, BYOD)
In deze workshop wordt hands on gewerkt met één of meerdere van de tools die Roland en Henk gebruiken in hun literatuuronderwijs (lerarenopleiding Engels). Ze vertellen daarbij over de effecten van hun literatuurdidactiek en willen graag in gesprek over ICT gebruik in literatuurlessen.

15.15- 15.25 Afsluiting: Joke Voogt

De gehele dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje

ICO International Spring School 2018

posted 28 Mar 2018, 06:18 by ICO Education   [ updated 28 Mar 2018, 06:19 ]

including the Best Paper and Best Poster Awards 2018 - 
From 19 until 23 March, ICO organised a very successful ICO ISS 2018 in the Abbey of Rolduc in Kerkrade. In total we welcomed 77 participants, of which 25 participants from outside of ICO, coming from various universities in Scandinavia, Germany, England and Spain.

After a week filled with presentation sessions, workshops, and an intensive social programme, the public choice awards for the best paper and best poster presentation were awarded. An honourable mention was given to the following poster presenters: Jolien Pieters, Nore Wijns, Sanne Rovers, Serge Mordang, Maien Sachistal, Stephanie Meeuwissen, and Frances Wijnen.

For the paper presenters an honourable mention was given to Monika Donker, Nathalie van der Wal, Eva Janssen, Nathalia Dmoshinskaia, Marlies ter Beek, Jantien Gerdes and Roos Blankespoor.

The Best Poster Award nominees were Ceren Su Abacioglu and Marlot Akkermans. For Ceren, the public mentioned a clear societal and scientific relevance, an attractive poster, and a clear and enthusiastic presentation. Marlot’s opening with an engaging, personal start of the presentation, and the clear societal relevance were mentioned.

For the paper presentation the nominees were Sanne Rathé, and Mara Otten. Sanne’s presentation had a clear societal and scientific relevance. Her talk was well structured, and easy to follow, with nice examples. Mara gave a good, structured talk, with a very clear message. A nice methodology was used, and she had a good response to the questions asked.

And the winner is…
Best Poster Award 2018: Ceren Su Abacioglu (University of Amsterdam)
Best Paper Award 2018: Sanne Rathé (KU Leuven)

Congratulations!

 

The Second International Summer School ‘INEQUALITY OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES’

posted 20 Mar 2018, 02:43 by ICO Education   [ updated 20 Mar 2018, 02:44 ]


HSE Institute of Education and The International Laboratory for Education Policy Analysis are pleased to invite you to join us in Moscow, Russia on July 1–6, 2018 for

The Second International Summer School
‘INEQUALITY OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES’

Hosting a dynamic mix of instructional & networking formats, the Summer School is a unique venue for early-career researchers and experienced professionals to gather and share diverse perspectives on topics and areas central to modern studies in socioeconomic inequality in education.

By engaging in an agenda of firsthand learning and opinion exchange, young scholars benefit from advanced insights into the latest concepts and practical approaches in the subject academic domain, while also receiving immediate expert feedback on their current projects and important guidance about areas and facets to focus on in their further research career.       

AGENDA

This year, the Summer School will comprehensively address the latest scholarship frameworks with respect to socioeconomic inequalities in education, including markers and triggers of such inequities, their reproduction mechanisms, as well as policy and other measures aimed at better closing educational inequality gaps.  

The School’s program will be centered upon the following key aspects:

 • Main sources of inequality in educational opportunities
 • School and out-of-school factors reducing educational inequality
 • Involvement of families of different socioeconomic status into children education
 • Effects of measures to support families and schools in improving educational outcomes
 • Student academic choices, learning paths, and measures to support academic mobility

FACULTY

The School faculty is a premier cohort of accomplished Russian and international academics with multifaceted expertise in educational and social inequality studies.

 
HSE professors: Isak Froumin, Marina Pinskaya, Andrey Zakharov, Tatyana Khavenson.

Guest professors:

Susan Dumais, PhD, Associate Professor, Department of Sociology, Lehman College, City University of New York. Susan’s academic interests touch on such areas as sociology of education, social stratification and inequality in education, parenting practices and educational outcomes as well as students’ educational trajectories.

 

Tommaso Agasisti, PhD, Associate Professor, Politecnico di Milano School of Management, Department of Management, Economics & Industrial Engineering (Italy). His research activity is focused on economics and management of educational services as well as on the economic analysis of local governments’ performance and productive efficiency.

 

 
APPLICATION 
 
To apply, please use this online application form to submit the following in English:   
 • Your CV
 • A motivation letter (up to 300 words)
 • A summary of your current research project on a topic relevant to educational inequity (300-500 words)
 
Applications are accepted until April 13, 2018. The shortlisted participants will be announced by April 30, 2018.

The School’s working language is English. Enrollees are expected to have sufficient English proficiency to participate in discussions and make presentations.

 

PARTICIPATION FEE

The School participation fee is 250 euros (including coffee breaks & excursion).

HSE Institute of education will award 10 full scholarships to participants selected on a competitive basis.

Please note that travel to/from Moscow will be paid by the participants. 

 

For questions, please contact Ruslan Imangulov at rimangulov@hse.ru.

 

 

Symposium over professionele leergemeenschappen (PLG)

posted 19 Mar 2018, 06:12 by ICO Education   [ updated 19 Mar 2018, 06:14 ]

Graag nodigen we jullie uit voor het symposium over professionele leergemeenschappen (PLG) op 5 april in Amsterdam dat wordt georganiseerd door het Kohnstamm instituut in samenwerking met ICLON, Universiteit Leiden en het St. Nicolaaslyceum. Op dit symposium wordt drie jaar NRO-onderzoek naar de school als PLG gedeeld met schoolleiders, leraren, beleidsmakers en onderzoekers. In de afgelopen drie jaar hebben 14 middelbare scholen toegewerkt naar een PLG in de school. Zo heeft een school in Zeist een interne academie opgericht waarin leraren workshops geven aan collega’s. Het symposium start met keynotes van Wilfried Admiraal en Henk Sligte waarna er tijd is ingeruimd voor speeddates met leraren en schoolleiders die ervaring hebben met de ontwikkeling van een PLG.

Daarnaast wordt er een parallelsessie georganiseerd over (toekomstig) onderzoek naar PLG's. De gehanteerde onderzoeksmethode in het NRO-onderzoek is een vergelijkende casusstudie gebaseerd op een documentanalyse, jaarlijkse interviews met projectleiders en/of schoolleiders en een groep leraren, en een schoolbrede vragenlijst (de PLG scan). In deze parallelsessie zal worden gereflecteerd op de gehanteerde methodologie en definities, en worden gediscussieerd over toekomstig PLG onderzoek.

De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 19.30u bij het St. Nicholaaslyceum te Amsterdam. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. Zie deze link voor meer informatie (http://www.kohnstamminstituut.nl/plg-symposium.html).

Mocht je divisielid zijn van VOR L&L, dan heb je geluk! Dan kun je namelijk voor 30 euro dit symposium bijwonen. Mail dan even naar Diane Kragtwijk: DKragtwijk@kohnstamm.uva.nl, onder vermelding van: voor- en achternaam, organisatie, functie, e-mailadres, en met vermelding van Lid van VOR Leraar & Lerarenopleiding.

Groetjes, namens het divisiebestuur Leraar en Lerarenopleiding,

Petrie van der Zanden

Call The 13th European Conference on Technology-­Enhanced Learning

posted 13 Mar 2018, 00:39 by ICO Education   [ updated 13 Mar 2018, 00:39 ]

Lifelong technology enhanced learning: Dealing with the complexity of 21st century challenges
3rd-6th  September 2018, Leeds, United Kingdom - 

*** EC-TEL 2018 - Call for Papers and Keynotes Announced ***

http://www.ec-tel.eu/

CALL FOR PAPERS & DEADLINES

The University of Leeds is hosting the European Conference on Technology Enhanced Learning (TEL) in 2018. This is the first time that this conference has been hosted in the UK and will provide an excellent opportunity to meet, share ideas and discuss your work with this international research community. The  full call for papers and participation for EC-TEL 2018 has been announced. The conference offers a range of exciting ways in which researchers, students, practitioners, educational developers, entrepreneurs and policy makers can participate and collaborate.

Formats and activities in EC-TEL 2018 include:

 • research papers
 • practitioner papers & industry pitches 
 • demonstrations and posters/ePosters
 • healthcare education track
 • workshops
 • doctoral consortium

The deadline for workshop proposals is 8th April. The abstract deadline for papers, demos, posters & industry pitches is 15th April. Doctoral consortium applications deadline is 22nd May.

Full details of all activities, formats and deadlines are available on the EC-TEL website http://www.ec-tel.eu/


KEYNOTE SPEAKERS

We are delighted to announce our three keynote speakers for EC-TEL 2018 and the titles of their thought-provoking talks:

Allison Littlejohn (Open University, UK) - “Professional Lifelong Learning”

Carolyn P Rosé (Carnegie Mellon University, USA) – “Lifelong Learning in a Web Scale Opportunity Space”

David Wortley (CEO and Founder of 360in360) – “The impact of disruptive digital technologies on education, medicine, health and well-being”


FURTHER INFORMATION

Further information is available on the EC-TEL conference website http://www.ec-tel.eu/ and you can also follow @ECTELconference on Twitter and Facebook

Online courses offered by SHE, Maastricht University

posted 5 Mar 2018, 00:02 by ICO Education   [ updated 5 Mar 2018, 00:03 ]

Are you heading towards a PhD, already in a PhD, or otherwise engaged in research on assessment or task-centered learning environments in health professions education? And are you interested in the latest research developments in these domains?

 

You might be interested to join one of the new 12 weeks online courses of SHE

Starting date: 2 April 2018

Application Deadline: 15 March 2018

 

Research on Assessment of Professional Competence by Professor Cees van der Vleuten, Marjan Govaerts, and Sylvia Heeneman

Research on Task-Centered Learning Environments by Professor Jeroen van Merriënboer, Anique de Bruin, Anneke van der Niet, and Jimmy Frèrejean

 

Outcomes

By learning online and reflecting with the SHE experts on research in health professions education and communicating and collaborating internationally with peer (PhD) researchers you will:

·         Be aware of the latest developments in research and practice, and gain in-depth knowledge of the state of the art and currently unanswered questions.

·         Be able to identify strong and weak points in current research, and to ask the right questions when conducting or planning your own research.

 

Want to know more about Research on Assessment of Professional Competence? Visit the SHE website or listen to what Scientific Director Cees van der Vleuten has to say about this course.

 

Interested in Research on Task-Centered Learning Environments? Visit the SHE website or watch this video by Research Director Jeroen van Merriënboer.


More information and registration: www.maastrichtuniversity.nl/she

Looking for a travel companion to get to the ICO ISS2018?

posted 8 Feb 2018, 01:02 by ICO Education   [ updated 8 Feb 2018, 01:02 ]

Are you looking for a travel companion to get to the
ICO ISS2018? Use our facebook page to find each other: https://www.facebook.com/ICOISS2018/ . Register before February 19th at our website: https://sites.google.com/view/icoiss2018/homepage.

1-10 of 475