Home‎ > ‎

ICO News


E-assessment conferentie, 17 mei, locatie Open Universiteit in Heerlen

posted 17 Apr 2019, 23:39 by ICO Education   [ updated 17 Apr 2019, 23:39 ]

De kwaliteit van toetsen heeft de afgelopen jaren enorm veel aandacht gekregen in het onderwijs en er zijn belangrijke veranderingen geweest in de manier waarop we met toetsen omgaan. Feedback is belangrijker geworden en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. Maar kun je betrouwbaar toetsen op afstand? Hoe organiseer je feedback voor 5000 studenten? Op 17 mei 2019 is de trendsconferentie van het Welten-instituut gewijd aan de mogelijkheden van e-assessment in de brede zin.

Online toetsen

E-assessments zijn online toetsen. Vroeger dachten we bij online toetsen aan multiple choice vragen die online werden aangeboden. Tegenwoordig biedt online assessment veel meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het toevoegen van multimediaal materiaal, het direct geven van feedback op schrijfproducten, peer-en zelf assessment, eenvoudig monitoren van het leerproces etc. Hierdoor wordt het mogelijk andere manieren van toetsen in te zetten voor grote groepen studenten in het (online/blended) onderwijs.

Fraude voorkomen

Deze mogelijkheden bieden echter ook uitdagingen. Een van de uitdagingen is het voorkomen van fraude bij e-assessment. Hoe voorkom je dat de student tijdens de toets het internet? Of hoe check je dat het thuis gemaakte verslag ook daadwerkelijk door de student zelf gemaakt is?

Praktische voorbeelden

De trendsconferentie e-assessment bevat een mooie mix aan theoretische verdieping rondom e-assessment en veel praktische voorbeelden van huidige ontwikkelingen op dit gebied. De conferentie is bedoeld voor studenten en andere geïnteresseerden die meer willen weten over e-assessment en de mogelijkheden die het biedt voor het onderwijs. 

Ga voor meer informatie en aanmelding naar de conferentiesite.

 

 

 

PhD Defence Marloes Schrijvers

posted 9 Apr 2019, 07:12 by ICO Education   [ updated 9 Apr 2019, 07:13 ]

On 3 May at 14:00 hours exactly, Marloes Schrijvers (University of Amsterdam) will defend her thesis The story, the self, the other. Developing insight into human nature in the literature classroom.

All ICO Members are cordially invited to be present at the PhD graduation ceremony at the Agnietenkapel, Universiteit van Amsterdam.

If you want to attend the ceremony, please send an email to the paranymphs Mark Schep, markschep@gmail.com or Liset Schrijvers, l.schrijvers@live.nl for more information.

PhD Defence Renée Filius

posted 9 Apr 2019, 07:05 by ICO Education   [ updated 9 Apr 2019, 07:05 ]

On 23 May at 16.15 hours exactly, Renée Filius (Utrecht University) will defend her thesis Peer feedback to promote deep learning in online education. Unraveling the process.

All ICO Members are cordially invited to be present at the PhD graduation ceremony at the Academie gebouw in Utrecht.

A digital version of the dissertation can be found at https://books.ipskampprinting.nl/thesis/530117-filius/8/

Advanced course Qualitative Research: do not forget to register!

posted 2 Apr 2019, 03:08 by ICO Education   [ updated 8 Apr 2019, 00:04 ]

This spring ICO will organise an advanced course in Qualitative research. The registration will be closed in the week of April 7th. For more information on the course go to https://sites.google.com/site/researchschoolico/education/course-archive/ico-courses-2018-2019/19-mql-qualitative-research

To register, go to the course registration form, and choose course 19-MQL: https://www.formdesk.com/universiteitutrecht/ICORegistrationCourse 

Oratie Elly de Bruijn: Leren van en voor werken

posted 21 Mar 2019, 06:58 by ICO Education   [ updated 21 Mar 2019, 06:58 ]


Op vrijdag 29 maart 2019 houdt prof. dr. Elly de Bruijn, hoogleraar Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening, haar oratie. Titel is: Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs.

Postersymposium voorafgaand aan oratie
De oratie vindt plaats op vrijdag 29 maart om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Voorafgaand aan de oratie vindt een postersymposium plaats over hetzelfde thema. Daar presenteren onderzoekers van de gecombineerde onderzoeksgroep van de OU-leerstoel en het lectoraat beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht hun onderzoeken.

U kunt zich via www.ou.nl/uitnodiging aanmelden voor de oratie en/of het voorafgaande postersymposium.


Studiemiddag ‘Executieve functies en het onderwijs’ ‘Over leren en ontplooiing van leerlingen van 8 – 18 jaar’

posted 19 Mar 2019, 04:14 by ICO Education

Met praktische handvatten voor onderwijsprofessionals - 
NeuroPsyAcademie,  vrijdag 17 mei 2019 | 13:30 – 17:00 | Eenhoorn Amersfoort  

Waarom neemt een slimme tiener soms oliedomme beslissingen? En hoe komt het dat zelfs leerlingen in de eindexamenklassen vaak niet in staat zijn om op een verstandige manier hun studie te plannen? Hebben adolescenten wel de vaardigheden om regie te voeren over het eigen leerproces? Het antwoord is: dat heeft allemaal te maken met de executieve functies.
In deze studiemiddag deelt hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles zijn expertise en inzichten over de ontwikkeling en ontplooiing van 8 tot 18-jarigen in relatie tot de onderwijspraktijk.
Inhoud

Voor het opdoen van kennis en ervaringen zijn de executieve functies essentieel. Hoever een kind of adolescent is ontwikkeld in zijn executieve functies bepaalt de leermotivatie en studieprestaties. Denk hierbij aan de nieuwsgierigheid (‘Wow, wat is dat en hoe werkt dat?’), het zelfinzicht en de zelfregulatie. Ook gaat het om het vermogen om zich te concentreren en om het beheersen van impulsiviteit. De leerling heeft vaak nog onvoldoende zicht op het belang van de leerstof en kan zich niet goed verplaatsen in de bedoelingen van leraar of opvoeder. Ook kan hij of zij gewoonlijk nog slecht overzien wat de consequenties zijn van keuzen voor de toekomst (bijvoorbeeld de beslissing hoe en wanneer het huiswerk aan te pakken of de keuze voor een studieprofiel). Zelfs veel oudere tieners zijn nog wat impulsief en worden afgeleid door zaken die niets met de studie te maken hebben. Daardoor is het voor zo’n leerling niet makkelijk om de regie te voeren over het eigen leerproces.


©NeuroPsyAcademie

Daarom is inzicht in de executieve functies en hun ontwikkeling waardevol voor professionals die zich richten op onderwijs, leren en/of ontplooiing: de leraar, de schoolpsycholoog of pedagoog, de studiebegeleider en coach. In deze studiemiddag deelt Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie, nieuwe wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van executieve functies bij 8 tot 18-jarigen in relatie tot de onderwijspraktijk. De studiemiddag is erop gericht om onderwijsprofessionals praktische handvatten te geven, waarmee zij deze inzichten in de praktijk kunnen toepassen.
Lees meer uitgebreide inhoudelijke informatie>>

Voor wie
Professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs. Participanten aan deze middag hebben interesse in de nieuwe kennis en inzichten die in de gedrags- en neurowetenschap zijn verworven over de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jeugdigen, en in de mogelijkheid om deze praktisch toe te passen.

Programma
Bekijk het programma en de onderwerpen die aan bod komen tijdens de studiemiddag.

Over de spreker

Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Lees meer >>

Kernwoorden
• leren • vaardigheden • nieuwsgierigheid • motivatie en prestatie • zelfinzicht en zelfregulatie • planning en controle • intenties, emoties, empathie • sociale regels en normen • training • ontwikkeling van 8-18 jaar • ontplooiing • steun, sturing en inspiratie • diversiteit • jongens en meisjes • taal en denken • welbevinden • onderpresteren • bewegen • kunst, cultuur, Bildung

Samengevat
Datum: Vrijdag 17 mei 2019
Tijd: Van 13:30 tot 17:00 uur, inloop vanaf 13:00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2. Op 100 meter van het station, en met ruime parkeergelegenheid naast de vestiging
Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op het regulier onderwijs.
Toegang: €165,- per persoon inclusief boek Het tienerbrein (2017) en boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs. Op deze studiemiddag zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Inschrijven: is mogelijk via het digitale inschrijfformulier.

Bijdrage aan onderwijsinnovatie
De inkomsten voor deze studiemiddag worden geïnvesteerd in onderwijsinnovatie via kennisdisseminatie van wetenschap naar de onderwijspraktijk.Vragen?
Heeft u vragen over de studiemiddag? U kunt ons bereiken via e-mail: info@breinplein.nl

Studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs’ ‘Over onderwijsinnovatie in de praktijk’

posted 19 Mar 2019, 04:12 by ICO Education

Met praktische handvatten

NeuroPsy Academie Vrijdag 10 mei 2019 | 13:30 – 17:00 | Eenhoorn Amersfoort  

Moet je de leerling de ruimte laten om zelf te ontdekken en moet hij of zij de regisseur zijn over het eigen leerproces? Of moet je sturen en inspireren? En hoe zit het met bewegen en sport, met kunst en cultuur, met Bildung? Hebben jongens en meisjes op school eigenlijk een andere aanpak nodig omdat ze een andere hersenontwikkeling schijnen te hebben?
Tijdens de studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs’ gaat hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles in op deze en andere vragen die van belang zijn voor de wijze waarop we ons onderwijs in de komende tien jaar willen gaan inrichten.

Verwijzing naar inschrijfformulier

Inhoud
De laatste jaren is veel kennis verworven over kind en adolescent en de ontwikkeling van hun leervaardigheden. De rijping van de hersenen is belangrijker dan indertijd gedacht omdat ze doorloopt tot in de volwassenheid: de adolescent is nog ‘werk in uitvoering’. En het blijkt dat ‘de omgeving’ – oftewel de leraar, de opvoeder, school, de coach – een essentiële rol speelt in de neuropsychologische ontwikkeling en rijping. Daarom kunnen inzichten uit de gedragswetenschap en de wetenschap van hersenen & gedrag – mits op juiste wijze ‘vertaald’ naar de onderwijspraktijk – helpen om goede keuzes te maken en de voorwaarden te scheppen voor kennisverwerving en ontplooiing van de leerling. Naast de cognitieve ontwikkeling zijn daarin ook de fysieke groei en het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden essentieel.

©NeuroPsyAcademie

Hoe kunnen we gaan zorgen voor onderwijs dat de leermotivatie en de studieprestaties versterkt én ook nog bijdraagt aan de persoonlijke ontplooiing? Hoe houden we rekening met de grote individuele verschillen die kunnen bestaan in het tempo van de ontwikkeling? Met de verschillende leef- en leersituaties waarin jongeren opgroeien? Daarover praat Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie, oprichter van het Centrum Brein & Leren en de NeuroPsy Academie, u in één middag bij. En geeft hiermee handvatten voor onderwijsvernieuwing.
Lees meer uitgebreide inhoudelijke informatie >>


Voor wie

Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs. Participanten aan deze middag hebben interesse in de nieuwe kennis en inzichten die in de gedrags- en neurowetenschap zijn verworven over de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jeugdigen, en in de mogelijkheid om deze praktisch toe te passen op het brede domein van educatie.


Programma

Bekijk het programma en de onderwerpen die aan bod komen tijdens de studiemiddag.


Over de spreker
Professor Jelle Jolles is een ervaren spreker met 20 jaar praktijkervaring in onderwijsinnovatie als specialist op gebied van ‘leren’ en was vele jaren Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Hij werkt aan een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Lees meer >>
Kernwoorden
• handvatten voor onderwijsinnovatie in de schoolse context • leermotivatie en studieprestaties • leren, denken en persoonlijke groei • pre-adolescent en adolescent: de ontwikkeling van 8-18 jaar • brein en leren • kindfactoren die het leren kunnen bevorderen dan wel belemmeren • de executieve functies • sport en bewegen • kunst, cultuur en Bildung • trainen en inspireren • onderwijs- en neuromythen

Samengevat

Datum: Vrijdag 10 mei 2019
Tijd: Van 13:30 tot 17:00 uur, inloop vanaf 13:00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2. Op 100 meter van het station, en met ruime parkeergelegenheid naast de vestiging
Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op het regulier onderwijs.
Toegang: €165,- per persoon inclusief boek Het tienerbrein (2017) en boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs. Op deze studiemiddag zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Inschrijven: is mogelijk via het digitale inschrijfformulier.

Bijdrage aan onderwijsinnovatie

De inkomsten voor deze studiemiddag worden geïnvesteerd in onderwijsinnovatie via kennisdisseminatie van wetenschap naar de onderwijspraktijk.

Verwijzing naar inschrijfformulier


Vragen?
Heeft u vragen over de studiemiddag? U kunt ons bereiken via e-mail: info@breinplein.nl

Symposium "Diversity in Education"

posted 19 Mar 2019, 03:33 by ICO Education   [ updated 19 Mar 2019, 03:33 ]

University of Groningen, May 15th 2019 - 

In the year of the university’s 81st lustrum celebration “All inclusive”, GION Education/Research, Faculty of Behavioural and Social Sciences, University of Groningen, presents the symposium: "There's more in me, than the eye can see: embracing gender and ethnic-cultural diversity in education”. This symposium focuses on two prominent domains of diversity that are highly relevant for students’ social identity and their educational success: ethnic-cultural diversity and gender diversity, and their interaction (intersectionality). It entails a hands-on event with workshops and two keynote lectures by internationally renowned experts on diversity, Dr. Els Consuegra (Free University of Brussels) and Dr. Orhan Agirdag (University of Amsterdam, KU Leuven). We reach out to educational researchers and educational sociologists in the field, by providing a platform for exchanging ideas and experiences, and discussing approaches to acknowledge the interrelated domains of ethnic-cultural diversity and gender diversity in research and education.

  • Date: May 15th 2019
  • Time: 10:00-18:00 hours
  • Location: Academy Building, University of Groningen

PhD students, postdocs and staff members of ICO are cordially invited to this mini-conference. For more information and subscription, see:

https://www.rug.nl/research/groningen-institute-for-educational-research/diversity-in-education/

 

 

Call for proposals: Association for Interdisciplinary Studies Conference 2019

posted 13 Mar 2019, 02:57 by ICO Education   [ updated 1 Apr 2019, 03:25 ]

Amsterdam, 24-26 October 2019
SUBMISSION DEADLINE EXTENDED to 15 April

Intro
In 2019, the theme of the Association of Interdisciplinary Studies (AIS) annual conference will be Interdisciplinarity in Global Contexts. Since a defining feature of interdisciplinarity and transdisciplinarity is not to abstract or isolate problems but rather to approach them in their real-world contexts, this conference theme asks participants to consider the global and local contexts of interdisciplinary education and research. Obviously, contexts differ in scale and can be defined at microscopic or macroscopic levels: chemical properties are influenced by molecular configurations, for example, organic functions by bodily states, individuals by their societal environments, public health by geographical and climatic conditions, and cities by their world-wide connections. Adding to this complexity are various dynamic interactions across these dimensions, further making an interdisciplinary perspective necessary.

As addressing global contexts will require rich collaborations, the conference program committee aims to organize three days of innovative and interactive sessions. Each day will open and close with plenary talks and panels, creating a community of engaged conference participants. Sessions will consist of roundtable discussions, solution room questions, workshops, poster presentations and other formats figuring on the program – enabling not only senior scholars but also early career academics as well as students and professionals form outside the academy to contribute.

Deadline and submission
We invite contributions from attendees in all categories – from a diversity of fields, countries, and research or educational cultures, addressing different aspects of the conference theme. The program committee supports innovative formats that will encourage audience involvement and lively dialogue. The conference theme Interdisciplinarity in Global Contexts has been broken down into the four subthemes elaborated below. In submitting a proposal, please indicate how your submission aligns with one or more of the following themes. Choose one primary theme and indicate how one or more of the questions specified, are relevant to your contribution. Below you find a link to the submission form. Pleas categorize your proposal by choosing one of the subthemes below.
Deadline for proposal submission is: 15 April, 2019

You will receive an email acknowledgement of your proposal submission.

For the full call for proposals and the submission form go to http://www.aisconference2019.nl/callforproposal/call-for-proposals.html


ICO supports ‘WOinActie’: join us in The Hague on 15 March

posted 6 Mar 2019, 04:28 by ICO Education   [ updated 6 Mar 2019, 04:31 ]The Dutch WOinActie protest movement is campaigning for the university and its future. Both the ICO board and ICO management support WOinActie. On 15 March 2019, there will be a national education strike, from primary school to university, to call attention to the reduction of work pressure and more investment in education.

If you want to join the protest, but you do not want to do so on your own, ICO members will assemble at the Skatepark next to the Malieveld, between 11:30 and 12:00 hours. The protest will start at 12:00 hours at the Malieveld. So, pin up your red square, make a banner with a catchy slogan, and join!

For more information on the support of ICO for WO in Actie, see the ICO news item ICO supports ‘WOinActie’.

1-10 of 558