16-BES Learning and Instruction: Basics and Beyond

Doelstellingen

  • Beheersing van basisbegrippen uit het onderzoek naar leren en instructie
  • Verkenning van recente ontwikkelingen in het onderzoek naar leren en instructie

Literatuur

  • Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C., & Norman, M. K. (2010). How learning works: Seven research-based principles for smart teaching. John Wiley & Sons.
  • Greeno, J. G., Collins, A. M., & Resnick, L. B. (1996). Cognition and learning. In Berliner, D., & Calfee, R. (Eds.). Handbook of educational psychology (pp. 15–46). New York, NY: MacMillan.

·         Per onderwerp specifieke artikelen, nader te bepalen.

Deelnemers

PhD kandidaten uit het domein van de onderwijswetenschappen met een masterdiploma buiten de onderwijswetenschappen, die graag meer willen weten van het onderzoek naar leren en instructie

Docenten

Per onderwerp worden twee lectures gegeven, een basis lecture en een beyond lecture. De basislectures worden gegeven door Jos Beishuizen. Voor de beyond lecture wordt steeds een domeinexpert uitgenodigd.

Programma

Het programma omvat acht afgeronde onderwerpen van elk 7 uur ofwel 0.25 studiepunt. De onderwerpen kunnen afzonderlijk worden gevolgd en afgesloten. Het eerste onderwerp (Perspectieven) moet in ieder geval gevolgd worden en is een instroomeis voor de volgende onderwerpen. Studenten volgen het programma volledig op afstand. Opbouw:

  • Literatuur: 30 bladzijden: 3 uur. 
  • Weblectures: 2 lectures van 1 uur: 2 uur. 
  • Assignment: 2 uur. 


Acht onderwerpen

1.  Perspectieven op leren en instructie: theorieën en onderzoeksparadigma’s
2. Leren en Transfer
3. Kennis en Geheugen
4. Metacognitie en Zelfregulatie
5. Leren en Instructie
6. Motivatie en Engagement
7. Leren als Sociaal Proces
8. Beginners en Experts

Onderwijsvorm

Per onderwerp worden twee weblectures gegeven in de vorm van zogenoemde slidecasts: powerpoint of prezi presentaties met voice over. Een voorbeeld is hier te vinden. De studenten bestuderen de literatuur, volgen de weblectures en schrijven een essay van ongeveer 1500 woorden over een stelling uit een lijst die per onderwerp wordt opgegeven. In het essay wordt de stelling in het verband van de besproken begrippen en theorieën geplaatst, worden argumenten voor en tegen de stelling gepresenteerd en wordt een uitspraak over de houdbaarheid van de stelling gedaan. De coördinerend docent geeft feedback op de essays.